Grantly ima na razpolago trenutno 293 odprtih razpisov za "Podeželje".


Rok: 16.12.21
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:06.09.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo
Podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, katerih kmetijska zemljišča pretežno ležijo na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Cilji so izboljšanje konkurenčnosti majhnih kmetij, izboljšanje potenciala za pridelavo, predelavo oziroma trženje kmetijskih proizvodov in povečanje produktivnosti ter ekonomske in okoljske učinkovitost majhnih kmetij ter prispevanje k ohranjanju poseljenosti na podeželju, ohranjanju značilne kmetijske krajine,…
Rok: 13.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:03.09.21* Občina Kamnik
Področja:Notranje zadeve, Podeželje
Ključne bes.:javno naročilo, občinski
Sanacija več občinskih cest se bo delila na sklope:SKLOP 1. Sanacija lokalne ceste Kamnik – Zg. Palovče – Vranja Peč – Velika Lašna (LC 160021) SKLOP 2. Sanacija lokalne ceste Škajnovica –Brod – Obrše – Zlato Polje (LC 235011) SKLOP 3. Sanacija lokalne ceste Bočna – Menina planina – Okrog – Češnjice – Golice (LC 107081) SKLOP 4….
Rok: 18.01.22
Projekti do:2.437.500 €   Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Občine
Objava:26.08.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje
Ključne bes.:ribištvo
V okviru prehodne faze CISE sta glavna cilja okrepiti sodelovanje med javnimi pomorskimi organi (vključno s službami Evropske komisije in agencijami EU) s spodbujanjem razvoja vsaj dveh storitev v predoperativni fazi in spodbujanje uporabe CISE pred njegovo dejansko uvedbo. Cilj CISE je uporabnikom omogočiti, da dodajo ali dopolnijo manjkajoče informacije k informacijam, ki so na voljo…
Rok: 24.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:24.08.21* Občina Divača
Področja:Izobraževanje, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, lovska družina, ribištvo
Sofinanciranje programov nevladnih organizacij s področja kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva v letu 2021.Sredstva se lahko dodelijo za dejavnosti, ki se izvajajo na območju Občine Divača ter za tiste dejavnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Divača pod pogojem, da so namenjene občanom Občine Divača in promociji občine skozi njihovo dejavnost.Predmet sofinanciranja so naslednje vsebine…
Rok: 30.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:16.08.21 Občina Kamnik
Področja:Podeželje, Podjetništvo
Ključne bes.:občinski
Povezava Kamnik – Mengeš – Trzin – Ljubljana.
Rok: 27.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:16.08.21* Občina Sežana
Področja:Podeželje
Ključne bes.:okolje
Gre za izdelavo in vzdrževanje večjega vodnega vira (nad 10 m2) ter nabave preventivnih zaščitnih sredstev pred divjadjo (električna ograja moči najmanj impulza 2,5 J, kemična odvračala, mreža …).
Rok: 27.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:12.08.21 Občina Kamnik
Področja:Družba, Podeželje
Ključne bes.:občinski
Obnova, vzdrževanje in investicije na področju planinskih koč.
Rok: 05.01.22
Projekti do:20.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Environmental and geological engineering, Geology, Geosciences, Horizon, geotechn, multidisciplinary
Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom: Izboljšano odločanje na podlagi dokazov in dolgoročno trajnostno upravljanje evropskega podzemlja, vključno z morjem, ki je potrebno za izgradnjo podnebno nevtralne celine. Celovit popis usklajenih podatkov o primarnih surovinah v Evropi s poudarkom na uporabi kritičnih surovin za shranjevanje energije in proizvodnjo električne energije, kar bo omogočilo…
Rok: 12.10.21
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine
Objava:10.08.21* Služba Vlade Republike Slovenije za …
Področja:Družba, Notranje zadeve, Podeželje, Zdravje
Ključne bes.:civilna zaščita, partnerstva
V tokratnem usmerjenem roku zbirajo projekte s področja zagotavljanja varnosti (civilna zaščita, reševalne službe in reševalci) ter področja čezmejnih javnih prevozov in storitev trajnostne mobilnosti (3. prednostna os »Zdrava, varna in dostopna obmejna območja«, prednostna naložba 11).Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma…
Rok: 05.01.22
Projekti do:15.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Energy, Horizon, Renewable energy sources, fuels and petroleum engineering
Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom: Demonstracija delovanja in zanesljivosti naprav za energijo valov, ki dajejo primerljive in javne rezultate z uporabo mednarodnih meril. Izboljšano znanje o delovanju naprav za energijo valov. Zmanjšanje LCOE v skladu s cilji načrta SET (ukrepi morajo jasno utemeljiti ocenjeno LCOE na začetku in koncu projekta z uporabo priznane…
Rok: 31.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:04.08.21* Občina Kamnik
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski
Povabilo k oddaji ponudbe.Naročnik: Občina KamnikPredmet naročila: Nakup in dobava vodomerov
Rok: 21.09.21
Projekti do:400 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:04.08.21* Občina Kamnik
Področja:Izobraževanje, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo
Namen ukrepa je finančna pomoč pri izobraževanju dijakov v srednjih poklicnih in srednjih strokovnih kmetijskih izobraževalnih programih v šolskem letu 2021/2022. 
Rok: 27.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:15.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Biomass, Chemical engineering (plants, Coating and films, Data markets, Electricity storage, Innovation management, Investment readiness, Market research, Novel Materia, Photochemistry, Physical chemistry, Regulatory and Standardization, Risk analysis, products)
Razvoj učinkovitih, trajnostnih in prožnih energetskih sistemov je ključni izziv za razogljičenje in temelj evropskega cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050, določenega v evropskem zelenem dogovoru.Da bi dosegli takšen izvedljiv energetski sistem, je treba posebej podpreti rešitve, katerih cilj je povečati življenjsko dobo in zmanjšati stroške celotnega sistema. Vodik (H2) lahko prispeva k zgoraj navedenim ciljem….
Rok: 20.10.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:02.08.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, podnebne spremembe
Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev.Predmet razpisa so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam.Cilj razpisa je zboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter njihova prilagoditev na podnebne spremembe in izboljšanje okolja.Sklop A: naložbe nosilcev majhnih kmetijSklop B: naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetovSklop C:…
Rok: 20.10.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:02.08.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, podnebne spremembe
Predmet razpisa so naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam.Cilj razpisa je zboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter njihova prilagoditev na podnebne spremembe in izboljšanje okolja.Sklop A: naložbe nosilcev majhnih kmetijSklop B: naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetovSklop C: naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb(19. javni…
Rok: 20.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, okolje
Življenje na Zemlji je odvisno od zdravih tal. Tla zagotavljajo hrano, čisto vodo in habitate za biotsko raznovrstnost, hkrati pa prispevajo k odpornosti na podnebne spremembe, vključno z večjo pripravljenostjo na ekstremne vremenske pojave (suše in poplave). Kot največji kopenski habitat so tla edinstven ekosistem, ki je ključnega pomena za nadzemno in podzemno biotsko raznovrstnost,…
Rok: 19.10.21 Več rokov
Projekti do:50.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:13.07.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje
Podprite celovito izvajanje naslednjih načrtov in strategij:Prednostni akcijski okviri (PAF) v skladu s členom 8 Direktive Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva o habitatih)drugi načrti ali strategije, ki so jih na mednarodni, nacionalni, regionalni ali večregionalni ravni sprejeli organi, pristojni za naravo in biotsko raznovrstnost, ki izvajajo…
Rok: 19.10.21 Več rokov
Projekti do:30.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:13.07.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje
Podprite celovito izvajanje naslednjih načrtov in strategij:Krožno gospodarstvo: Nacionalni ali regionalni akcijski načrti, strategije, načrti krožnega gospodarstva ali podobni, ki so uradno odobreni in vključujejo posebne in merljive ukrepe ali cilje z jasnim časovnim razporedom ter so v skladu s cilji akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo ali jih dopolnjujejo.Odpadki: Nacionalni in regionalni načrti ravnanja…