Grantly ima na razpolago trenutno 293 odprtih razpisov za "Podeželje".


Rok: 13.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:05.03.21 Občina Kranjska Gora
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, občinski, razvoj
Subvencije namenjene kmetijstvu, delovanju društev in za obnovo kozolcev. Vsi nameni prispevajo k zagotovitvi večje konkurenčnosti in ohranjanje ter ustvarjanje delovnih mest v podeželskem prostoru, ohranitvi kulturne in bivanjske dediščine podeželskega prostora, k spodbuditvi učinkovitosti in strokovnosti kmetijstva in gozdarstva in k izboljšanju uspešnosti kmetijskih gospodarstev.
Rok: 01.06.21
Projekti do:2.500 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:12.05.21* Občina Dobrova - Polhov Gradec
Področja:Gospodarstvo, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski, spodbujanje
Dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja, sredstva bodo razporejena v devet ukrepov: Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjoUkrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premijUkrep 4: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvihUkrep 5:…
1
Rok: 21.05.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:12.05.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, infrastruktura, kmetijstvo
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. 
Rok: 30.06.23
Projekti do:50.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:30.04.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gospodarski ribolov, ribištvo
Predmet podpore iz ukrepa zdravje in varnost je namenjen izboljšanju higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike.
Rok: 08.07.21
Projekti do:1.200.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:29.04.21* SmartAgriHubs
Področja:Digitalizacija, Podeželje
Ključne bes.:industrija, inovacije, kmetijstvo
Sredstva, ki jih zagotavlja SmartAgriHubs, so na voljo izključno za razvoj, zorenje in zagotavljanje digitalnih inovacijskih storitev (DIH). Prijavitelji morajo predlagati projekte za spodbujanje digitalnih inovacij v kmetijsko-živilski industriji, ki se bodo izvajali v njihovi regiji ali skupaj z drugimi regijami.
Rok: 08.06.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 15%
Upravičeni:Državne, Ostale, Podjetja
Objava:28.04.21* Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:nadnacionalno, ribištvo
V zadnjih desetletjih smo s preventivnimi ukrepi in sodelovanjem uspeli zmanjšati stopnjo onesnaženosti morja in obale. Vendar takšnih okolijskih tveganj zaradi pomorskih nesreč in nesreč na morju ter nezakonitih izpustov ni mogoče popolnoma odpraviti. Cilj tega razpisa je izboljšati preprečevanje in zaščito pred učinki pomorskih nesreč. Prioritete razpisa: Razvijanje odzivnih zmogljivosti za onesnaževanje morja.Okrepitev regionalnega in medsektorskega usklajevanja.
Rok: 17.09.21
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Ostale
Objava:23.04.21* Mestna občina Maribor
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski, razvoj
Namen razpisa za dodelitev denarne pomoči za ukrepe razvoja podeželja je uresničevanje ciljev razvoja in ohranjanja podeželja na območju Mestne občine Maribor.
Rok: 10.09.21    Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:23.04.21* Mestna občina Kranj
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, občinski, razvoj
Dodelitev denarne pomoči gre v naslednje namene: Ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:posodabljanje kmetijskih gospodarstev,urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov,pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč,pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.Ukrepa na področju predelave kmetijskih proizvodov,…
Financiranje podjetij za uporabo inovativnih izdelkov in tehnologij, ki so že na voljo na trgu ali razvoj novih. Cilj razpisa…
Rok: 15.06.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:22.04.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Zdravje
Ključne bes.:kmetijstvo
Vsebina pomoči in njeni cilji: izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstevizboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev
Rok: 18.05.21    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:21.04.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Družba, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:infrastruktura, razvoj, urbanizacija
Cilj razpisa je zbiranje predlogov, kako zagotoviti globalno skladen čas z vrstami prebivalstva po starosti in spolu ter ozemlju gleda na stopnjo urbanizacije, ki se je in se bo razvijala v letih med 1975 in 2100. Namen je opredeliti časovne smernice pozidanih območij.
Rok: 13.05.21
Projekti do:300.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:21.04.21* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Kultura, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, šport
Namen podpore je zmanjšati rabo energije in snovi ter spodbujati ukrepe za rabo obnovljivih virov energije v planinskih objektih. Namen je tudi spodbuditi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja. Cilj sofinanciranja je izvedbe ukrepov (ali investicij) za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih, bivakih in…
Rok: 07.05.21
Projekti do:0 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:20.04.21* Platforma Sloga
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:
Financiranje razpisa je namenjeno predvsem odpravi neenakosti s poudarkom na enakosti spolov, podnebnih spremembah, pomenu uradne razvojne pomoči (ODA), implementaciji Agende 2030, izboljšanju mehanizmov za skladnost politik za trajnostni razvoj (PCSD) in globalnemu učenju.
Rok: 03.05.21    Udeležba: 20%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:20.04.21* Občina Medvode
Področja:Podeželje
Ključne bes.:
Sofinancirali se bodo programi društev in zvez društev.Sredstva se lahko dodelijo za:programe poslovanjaprireditveprojekte
Rok: 26.04.21
Projekti do:35.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:12.04.21* Fundacija Mercator
Področja:Družba, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:
V Fundaciji Mercator verjamejo, da je sodelovanje državljanov na lokalni ravni predpogoj za dobro delujočo družbo. S skupnostnim delovanjem iščejo najboljše rešitve, ter s tem vplivajo na odločevalce. V okviru programa bodo podprli 20 navdihujočih projektov lokalnih nevladnih organizacij, usmerjenih v krepitev aktivnega državljanstva.Organizacije lahko zaprosijo za financiranje projektov v višini do 35.000 EUR. V…
Rok: 30.04.21
Projekti do:0 €   Udeležba: %
Upravičeni:Občine, Ostale
Objava:12.04.21* Občina Ravne na Koroškem
Področja:Družba, Ostalo, Podeželje
Ključne bes.:
Sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem.
Rok: 16.04.21
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:07.04.21* Mestna občina Koper
Področja:Podeželje
Ključne bes.:investicije, kmetijstvo
Razpisuje se pomoč za naložbe v kmetijske in dopolnilne dejavnosti, trženje proizvodov, izobraževanje in zavarovalne premije za posameznike in mikro podjetja (do 10 zaposlenih), ki se ukvarjajo s kmetijstvom.Prednost imajo kmetje mlajši od 40 let, tisti, ki so že prejeli manj pomoči, sodelujejo pa pri aktivnostih, ki jih organizira MOK.    
Rok: 16.04.21
Projekti do:3.500 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:06.04.21* Občina Tolmin
Področja:Podeželje
Ključne bes.:investicije, kmetijstvo
Razpisuje se pomoč za naložbe v kmetijsko in dopolnilne dejavnosti, gozdne vlake, opremo za sečnjo lesa ter stroške prevoza.—————- A.) Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu, skladno z Uredbo 702/2014/EU:Pomoč za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.B.) Pomoči de minimis v kmetijstvu, skladno z Uredbo 1407/2013/EU:Pomoč za naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na…