Grantly ima na razpolago trenutno 2 odprtih razpisov za "vodovodni sistemi".


Rok: 20.05.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine, Ostale, Podjetja
Objava:07.03.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, vodovodni sistemi
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva, in sicer gre za operacijo – Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.3. javni razpis za podukrep 4.3
Rok: 31.12.23 Do porabe sredstev
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Občine
Objava:12.01.22* Ministrstvo za okolje in prostor
Področja:Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, pitna voda, vodovodni sistemi
Šlo bo za investicije v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot 10.000 prebivalcev, iz načrta za okrevanje in odpornost. Predmet razpisa so naložbe za izboljšanje gospodarjenja in manjšanje vodnih izgub pri sistemih s pitno vodo.Cilj sofinanciranj so zagotoviti učinkovit sistem upravljanja z vodo s poudarkom na rabi vode ter izboljšati dostop do pitne vode. Izgraditi manjkajoče…