Grantly ima na razpolago trenutno 293 odprtih razpisov za "Podeželje".


Rok: 10.12.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine, Ostale, Podjetja
Objava:11.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, infrastruktura, kmetijstvo
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Sofinancirale se bodo naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, brez namakalne opreme oziroma ureditev vodnega vira. 2. javni razpis za podukrep 4.3
Rok: 10.01.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 60%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:08.10.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, mehanizacija
Sofinancirale se bodo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa ter povečanje ekonomske vrednosti gozda. Cilji finančnih spodbud so, da bi z uvajanjem učinkovite in okoljsko sprejemljive tehnologije za posek in spravilo lesa dosegli intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in…
Rok: 15.11.21
Projekti do:15.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:07.10.21* PITCCH
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:okolje
MSP in zagonska podjetja ste vabljena, da oddate predlaga naprednih rešitev, ki temeljijo na tehnologijah, za reševanje izzivov velikih korporacij.Obravnavalo se bo 5 različnih izzivov, ki so podrobno opredeljene na platformi PITCCH:Tematsko področje: Okolje – Izziv: Avtomatizirani vzorčevalniki za spremljanje okoljaTematsko področje: Industrija – Izziv: Pepel kot surovina za posebne materialeTematsko področje: Živila – Izziv:…
Rok: 01.11.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:07.10.21* IntellIoT
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Podjetništvo, Zdravje
Ključne bes.:kmetijstvo, razvoj, tehnologija
Poslanstvo IntellIoT je omogočiti izvajanje delno neodvisnih aplikacij IoT za sisteme z umetno inteligenco. S partnerji iz treh glavnih sektorjev – kmetijstva, zdravstva in proizvodnje – IntellIoT gradi ekosistem, ki ga povezuje skupna vizija, zavezana zasebnosti, varnosti in zaupanju, v katerem se lahko znanje ljudi in naprav nemoteno prepleta. Cilj partnerskih projektov je odpraviti omejitve…
Rok: 08.12.21
Projekti do:60.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:06.10.21* GALATEA
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:modro gospodarstvo
Cilj programa GALATEA je podpreti projekte z velikim učinkom, ki jih vodijo MSP, s storitvami, ki bodo upravičencem omogočila financiranje razvoja njihovih zamisli/projektov za reševanje izzivov na področjih pametnih pristanišč, pametnih ladij, pametnih ladjedelnic in pomorskega nadzora.
Rok: 30.11.21
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:01.10.21 Direktorat za znanost
Področja:Podeželje, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:ekosistem, okolje, partnerstva, raziskave
Evropsko partnerstvo za biotsko raznovrstnost, objavlja skupni razpis za predloge transnacionalnih raziskav za obdobje 2021–2022 na temo Podpora biotski raznovrstnosti in zaščiti ekosistemov na kopnem in morju.Namen je podpreti tri letne transnacionalne raziskovalne projekte, ki obravnavajo eno ali več od treh navedenih tem:TEMA 1 – Znanje za prepoznavanje prioritetnih ohranitvenih območij, vzpostavljanje učinkovitih in odpornih…
Rok: 10.12.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Občine, Ostale, Podjetja
Objava:04.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, infrastruktura, kmetijstvo
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Operacija: Gradnja namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. 4. javni razpis za podukrep 4.3
Rok: 15.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:01.10.21 Občina Kamnik
Področja:Notranje zadeve, Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, javno naročilo, občinski
Javno naročilo za izgradnjo kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku.
Rok: 12.01.22
Projekti do:1.950.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Občine
Objava:28.09.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:modro gospodarstvo, ribištvo
Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in ribogojstvo (EMFAF), razpisuje nepovratna sredstva za prostorsko načtrovanje pomorskega območja. Razpis zajema naslednjo temo: EMFAF-2021-PIA-MSP — Maritime Spatial Planning (MSP) projectsPredvideva se financiranje od dveh do treh projektov. 
Rok: 12.01.22
Projekti do:1.875.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.09.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:EMFAF, modro gospodarstvo, obnovljiva energija, ribištvo, turizem
Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in ribogojstvo (EMFAF), razpisuje nepovratna sredstva za vodilne projekte za spodbujanje trajnostnega modrega gospodarstva z regionalnim pomorskim sodelovanjem Atlantika, Črnega morja in Zahodnega Sredozemlja. Razpis zajema naslednje teme: EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP-ATLANTIC — Innovative multi-use projects combining offshore renewable energy with other activities and/or with nature protection in the Atlantic (Topic 1)EMFAF-2021-PIA-FLAGSHIP-BLACK — Black Sea…
Rok: 19.10.21
Projekti do:2.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:28.09.21* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski
Sofinancirajo so naslednje vsebine programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica: izobraževanja,promocija upravičencev in območja njihovega delovanja,priprava projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih,prireditve s področja kmetijstva in podeželja,nakup strokovne literature, priprava in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala.Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, ki so vezani…
1
Rok: 08.10.21
Projekti do:2.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:28.09.21* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski
Namen je sofinanciranje kmetijskih mehanizacij za pomoč EKO kmetijam na območju občine.
Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:24.09.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo
Podpora za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, s ciljem ponovne vzpostavitve kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo. Povračilo stroškov, nastalih pri izvedbi agromelioracijskih del za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih v zaraščanju, ki so določeni v pavšalnem znesku.
Rok: 21.12.21
Projekti do:50.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:24.09.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo
Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Namen sofinanciranja je pospešitev povezovanja kmetij in izboljšanje položaja kmetov pri oskrbi s hrano in gozdno-lesnimi izdelki. Cilji: prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga; skupno dajanje blaga v promet na način, da pravna oseba,…
Rok: 12.11.21
Projekti do:2.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:20.09.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo
Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva – Izvedba agromelioracij na komasacijskih območjih.
Rok: 30.09.23 Do porabe sredstev
Projekti do:50.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:20.09.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:ribištvo
Dodelitev nepovratnih sredstev za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče, v obliki naložb v ribiška plovila ali opremo za posameznike.
Rok: 20.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.09.21* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Družba, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:občinski, turistična društva
Sofinanciranje programov turističnih društev, ki so v javnem interesu.organizacija prireditevkulturni programi za ohranjanje in oživljanje kulturne in naravne dediščineprogrami razvoja in urejanja kraja, kot so razgledišča, vstopne točke, počivališča itd.trženje in promocijarazvoj in vzdrževanje turistične infrastruktureturistični proizvodi in spominkiozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstvaaktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka in izobraževanje članov društev
Rok: 17.12.21
Projekti do:200.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:13.09.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje, Podjetništvo
Ključne bes.:kmetijstvo
Cilji razpisa so naslednji: vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželjuizboljšanje dohodkovnega položaja in zaposlitvenih možnosti na podeželjukrepitev podjetništva na podeželjuDo podpore so upravičene naslednje naložbe: ureditev objektov,vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, (vzdrževanje objektov) innakup, namestitev oziroma vgradnja opreme, strojev in naprav, vključno z IKT.2. Javni razpis za…
2