Grantly ima na razpolago trenutno 293 odprtih razpisov za "Podeželje".


Rok: 19.04.21
Projekti do:15.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:28.03.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:investicije, čebelarstvo
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin. Višina nepovratnih sredstev namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Racionalizacija…
Rok: 22.04.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 22%
Upravičeni:Občine
Objava:28.03.21* Ministrstvo za javno upravo
Področja:Digitalizacija, Podeželje, Podjetništvo
Ključne bes.:spodbujanje
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije demonstracijskih projektov, katerih rezultat morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in/ali storitveiz vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti. 2.1. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje…
Rok: 12.04.21
Projekti do:210.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne
Objava:23.03.21* Ministrstvo za izobraževanje, znanos…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo
V ForestValue 2. javnem transnacionalnem razpisu “ForestValue Joint call for research proposals in 2021” za raziskovalne projekte na področju gozdno-lesne vrednostne verige sodeluje 15 ministrstev, agencij in organizacij iz 10 držav, ki sofinancirajo raziskovalno in inovacijsko dejavnost. Razpis je enostopenjski, rok za oddajo prijav je 13. april 2021 do 13. ure (CEST). Predmet: sofinanciranje aktivnosti slovenskih…
Rok: 28.03.21
Projekti do:20.000 €   Udeležba: 60%
Upravičeni:Ostale
Objava:23.03.21* Občina Krško
Področja:Podeželje
Ključne bes.:naložbe
Občina Krško razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2021, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013. Sredstva se dodelijo za sofinanciranje naslednjih ukrepov: Pomoč za naložbe v opredmetena in…
Rok: 09.09.21
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Ostale
Objava:22.03.21* Mestna občina Kranj
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, investicije, kmetje, razvoj podeželja
Predmet javnega razpisa je dodelitev pomoči kot nepovratnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju Mestne občine Kranj preko naslednjih ukrepov: 1. Ukrepi na področju pridelave kmetijskih proizvodov: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo: posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih…