Dela za odpravo škode in obnovo gozda

 

Ciljne organizacije: Ostale
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/6-javni-razpis-za-aktivno…
Celotni budžet: 1.470.000
Rok za oddajo: 31.12.2022 Do porabe sredstev
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: gozdarstvo
Zanimiv razpis?

Cilj aktivnosti je odprava škode in obnova gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.

6. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020

Upravičenci do sredstev so lastniki gozdov.

Upravičenci, ki lahko pridobijo podporo po tem javnem razpisu, so določen v 11. členu Uredbe, ki ureja žledolom, in v 11. členu Uredbe, ki ureja vetrolom.

Glede ostalih pogojev glejte dokument spodaj.

Ni dodatnih informacij

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.470.000 EUR, od tega:

  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, skupno 700.000 EUR (sklop A);
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017, skupno 300.000 EUR (sklop B);
  • za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, skupno 450.000 EUR (sklop C);
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 20.000 EUR (sklop D).

Upravičeni stroški so stroški odprave škode in obnove gozda zaradi žledoloma, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, kot so določeni v 13. členu Uredbe, ki ureja žledolom, razen za delo vzpostavljanje gozdne higiene, in stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma, kot so določeni 13. členu Uredbe, ki ureja vetrolom. 

Stopnje javne podpore so odvisne od stopenj poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda.

Za podrobnejše informacije glejte spodnji dokument.

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 28. marca 2022 do datuma zaprtja javnega razpisa, vendar ne dlje kot do 31. 12. 2022, do 14. ure. Novica o zaprtju javnega razpisa bo objavljena na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani skupne kmetijske politike.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *