Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja

 

Ciljne organizacije: Neprofitne
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-3-ukrep-p…
Celotni budžet: 291.000
Rok za oddajo: 08.04.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: %
Ključne besede: gozdarstvo, kmetijstvo
Zanimiv razpis?

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja po namenih. 

 

Vlagatelji za namen A so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki povezuje:

 • društva podeželske mladine ali društva podeželskih žensk ali lastnike gozdov v zvezo, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva ali
 • kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov in
 • deluje na celotnem območju Republike Slovenije

Vlagatelji za namen B so: priznane rejske organizacije, ki delujejo kot nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije.

Vlagatelji za namen C so: druge nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki so registrirane po predpisih, ki urejajo društva, in delujejo na širšem območju Republike Slovenije.

Vlagatelji za namen Č so: nevladne organizacije, nepridobitna združenja ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki deluje izključno na področju ekološkega kmetovanja, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, in deluje na širšem območju Republike Slovenije.

Ni dodatnih informacij

Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz tega javnega razpisa za namene A, C in Č so:

 • stroški opreme in prostorov za delovanje upravičenca (najem prostorov in najem oziroma nakup opreme);
 • materialni stroški ter stroški dela;
 • stroški članarin v mednarodnih organizacijah, katerih član je vlagatelj;
 • stroški izvajanja aktivnosti za spodbujanje delovanja, združevanja in povezovanja ljudi na podeželju (ogledi primerov dobrih praks v obliki izletov ali ekskurzij, organiziranje ali sodelovanje na promocijskih aktivnostih kot so sejmi ali razstave, pojavljanje v sredstvih javnega obveščanja, izdaja lastnih promocijskih materialov itd);
 • stroški analiz, mnenj in anket, ki zadevajo delovanje vlagatelja;
 • stroški izvajanja vsebin za enake možnosti žensk in moških;
 • stroški izvajanja vsebin programov in aktivnosti v skladu s predpisi, strategijami in programskimi dokumenti in
 • potni stroški, povezani s programom dela in nastanejo npr. zaradi strokovnega usklajevanja, koordinacije, sejma, razstave, foruma, tekmovanja,…).

Stroški za dodelitev pomoči iz tega javnega razpisa za namen B se delijo na fiksne stroške in variabilne upravičene stroške. Fiksni stroški se ne morejo uveljavljati v variabilnem delu.

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do vključno 8. aprila 2022.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *