Grantly ima na razpolago trenutno 293 odprtih razpisov za "Podeželje".


Rok: 06.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, gozdarstvo, kmetijstvo
Rezultati projekta naj bi prispevali k naslednjim rezultatom:Medsektorskemu cilju posodobitve sektorja s spodbujanjem in izmenjavo znanja, inovacij in digitalizacije v kmetijstvu in na podeželju ter spodbujanjem njihove uporabe, pa tudi evropskim ciljem zelenega dogovora;zbiranje in razširjanje lahko dostopnega, v prakso usmerjenega znanja o izbranem tematskem področju, zlasti obstoječih najboljših praks in rezultatov raziskav, ki so…
Rok: 06.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje
Ključne bes.:Horizon
Primarni proizvajalci imajo posebno potrebo po nepristranskem, za uporabo pripravljenem in prilagojenem znanju o upravljavskih odločitvah, povezanih s potrebami, izzivi ali priložnostmi, s katerimi se srečujejo. To pospešuje inovacije in prevzemanje rezultatov ter je ključnega pomena za izboljšanje trajnosti. Povečuje vrednost znanja in stroškovno učinkovitost inovativnih praks in tehnik v sektorjih primarne proizvodnje, prehranskih sistemih,…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon
Rezultati projekta naj bi prispevali k naslednjim rezultatom:1. Pomoč službam za podporo inovacijam pri obravnavi inovativnih zamisli, povezanih s cilji politike, povezanimi s sklopom 6, kot so sposobnost preživetja kmetij, agroekologija, podnebna vprašanja, zmanjšanje uporabe pesticidov, zmanjšanje porabe vode in onesnaževanja, kratke dobavne verige, generacijska prenova itd., pa tudi evropski zeleni dogovor, strategija od kmetije…
Rok: 06.10.21
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon
Rezultati projekta naj bi prispevali k naslednjim rezultatom:Novo znanje in izkušnje, ki ga bodo lahko uporabili oblikovalci politik in drugi akterji AKIS za izboljšanje pretoka znanja in razvoj dobro delujočega AKIS v svoji državi. To podpira cilje politike, povezane s sklopom 6, kot so evropski zeleni dogovor, strategija od kmetije do vilice in skupna kmetijska…
Rok: 06.10.21
Projekti do:15.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, gozdarstvo, kmetijstvo
Rezultati projekta naj bi prispevali k naslednjim rezultatom:1. Zagotavljanje enostavne in lahke dostopnosti informacij in znanja za kmete, gozdarje, svetovalce in druge uporabnike znanja, pripravljenega za prakso. To bo podprlo cilje politike, povezane s sklopom 6, kot so evropski zeleni dogovor, strategija od kmetije do vilic in SKP, strategija biotske raznovrstnosti ter širše raziskave in…
Rok: 06.10.21
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, gozdarstvo, kmetijstvo
V podporo ciljem in nalogam zelenega dogovora se bo uspešni predlog osredotočil na izmenjavo znanja v jeziku, ki je lahko razumljiv in namenjen kmetom in gozdarjem. Primarni proizvajalci imajo posebno potrebo po nepristranskem in prilagojenem znanju o upravljavskih odločitvah, povezanih s potrebami, izzivi ali priložnostmi, s katerimi se srečujejo. To pospešuje inovacije in uporabo rezultatov ter…
Rok: 06.10.21
Projekti do:7.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje
Ključne bes.:Horizon, kmetijstvo
Stroški, koristi in možnosti za povečanje trajnosti. Digitalne tehnologije v kmetijstvu in njihov potencial za povečanje gospodarske in trajnostne uspešnosti kmetij, olajšanje dela in izboljšanje delovnih pogojev so bile v zadnjih letih deležne velike pozornosti na političnem področju. Kmetijstvo mora imeti ključno vlogo pri doseganju okoljskih in podnebnih ambicij v EU, digitalne tehnologije pa ponujajo možnosti za…
Rok: 06.10.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon
V EU je mogoče opaziti večjo uporabo brezpilotnih letalnikov za sektorske in družbene namene. Droni se v EU uporabljajo tudi na področju kmetijske proizvodnje, vendar v različnih državah članicah v različnem obsegu zaradi okoljskih, socialno-ekonomskih in tudi regulativnih okvirnih pogojev. Uporaba brezpilotnih letalnikov lahko kmetijski proizvodnji prinese prednosti, npr. zbiranje podatkov o stanju pridelkov, vendar…
Rok: 06.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje
Ključne bes.:Horizon, kmetijstvo
Kmetijski podatki lahko z učinkovito uporabo trajnostno povečajo uspešnost sektorja in podjetij vzdolž dobavne verige ter služijo v javno dobro. Kmetijski podatki so na primer ključni vhodni podatki za aplikacije natančnega kmetovanja in so lahko vhodni podatki za analizo okoljskih razmer ter za druga področja, npr. bioinformatiko. Kmetijski podatki imajo torej vrednost in predstavljajo zanimiv…
Rok: 06.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje
Ključne bes.:Horizon, kmetijstvo
Razvoj trgov ter uporaba digitalnih tehnologij in infrastrukture v kmetijstvu – trenutno stanje in predvidevanja: digitalne in podatkovne tehnologije za kmetijski sektor v hitro spreminjajočem se zakonodajnem, trgovinskem in tehničnem okoljuUporaba digitalnih tehnologij v kmetijskem sektorju in razvoj dopolnilnih rešitev, ki temeljijo na podatkovnih tehnologijah, se v EU povečujeta. Vendar skorajda ni celovitih, neodvisno zbranih…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem
Uporabniško usmerjene rešitve na podlagi opazovanja okolja za spremljanje kritičnih ekosistemov ter izgube in ranljivosti biotske raznovrstnosti v Evropski uniji.Projekti naj bi pospešili usklajevanje, mobilizacijo in uporabo podatkov o spremljanju in okoljskih podatkov za boljše opisovanje in razumevanje naravnih in antropogenih pritiskov na biotsko raznovrstnost, obsega uničevanja naravnih bioloških virov in njegove povezave s stanjem…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, okolje, podnebne spremembe
Za dolgoročno trajnostno upravljanje zemljiških virov je potreben celosten okvir, ki ustrezno obravnava cilje družbe z razumevanjem kompromisov med rabami in s spodbujanjem ukrepov/vedenja/naložb, ki prispevajo k želenim ciljem. Raba in upravljanje zemljišč imata v Evropi ključno vlogo pri spodbujanju shranjevanja ogljika, proizvodnji biomase za biogospodarstvo, zmanjševanju širjenja mest in doseganju cilja podnebne nevtralnosti do leta…
Rok: 06.10.21
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, kmetijstvo
Uspešni predlogi bodo določili verodostojno pot, ki bo prispevala k inovativnemu upravljanju in dobremu odločanju v politiki za prehod evropskega kmetijstva, ki ga zahteva evropski zeleni dogovor.Rezultati projekta naj bi prispevali k naslednjim pričakovanim rezultatom:povečanje analitične in modelne zmogljivosti EU in pridruženih držav na področju kmetijstva na biofizikalnem in socialno-ekonomskem področjurazvoj analitičnega in političnega okvira…
Rok: 06.10.21
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, inovacije, okolje
Revitalizacija naj bi se udejanila na podlagi inovativnih poslovnih modelov na biološki osnovi in socialnih inovacijah. Ukrep spodbuja vlogo in vpliv inovacij na biološki osnovi za pospešitev prehoda iz linearnega gospodarstva, ki temelji na fosilnih gorivih in povzroča prekomerno uporabo in izčrpavanje naravnih virov, v krožne sisteme na biološki osnovi, ki učinkovito izkoriščajo vire in varno…
Rok: 06.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, okolje, ribištvo
Predlogi se morajo osredotočiti na raziskave o izvajanju okoljske in socialne navzkrižne skladnosti širokega spektra morskih in pomorskih politik, da bi odkrili neskladnosti med različnimi politikami, zakonodajo in predpisi, ki predstavljajo ovire za zeleni dogovor in njegove strategije (strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030, strategija prilagajanja podnebnim spremembam, prizadevanje za ničelno onesnaževanje) na…
Rok: 06.10.21
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:Horizon, okolje
Izboljšano in informirano upravljanje, vključno s socialnimi inovacijami, prispeva k zmanjšanju porabe virov in ima za posledico večjo inovacijsko zmogljivost vseh akterjev ter zmanjšuje tveganje, da bi kdo ostal v ozadju. Pri tem je treba upoštevati potrebo po spodbujanju družbene vključenosti, podpiranju stalnega učenja in preusposabljanja, na področju biogospodarstva.Pri tem je treba upoštevati lokalne posebnosti,…
Rok: 06.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, kmetijstvo, okolje
Spodbujanje strateškega svetovanja in sinergij med nacionalnimi in evropskimi raziskovalnimi in inovacijskimi programi, vključno s predvidevanjem SCAR. Glavni poudarek uspešnega predloga mora biti na podpori dela delovnih skupin in delovnih skupin SCAR. To vključuje predvsem organizacijo in spodbujanje dejavnosti, zlasti sestankov in delavnic delovnih skupin SCAR SWG, CWG in morebitnih ad hoc delovnih skupin v skladu…
Rok: 06.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, okolje
Krepitev inovacij in uporabe biogospodarstva v vseh sektorjih in na vseh ravneh upravljanja. Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:Boljše razumevanje, katere ukrepe bi morala sprejeti EU, države članice in drugi, da bi okrepile inovacijski ekosistem znotraj in med prehranskimi sistemi ter biotehnološkimi sektorji, in sicer na podlagi podrobnega kartiranja in celovitega pogledaizboljšan…