Grantly ima na razpolago trenutno 103 odprtih razpisov za "okolje".


Rok: 15.11.21
Projekti do:15.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:07.10.21* PITCCH
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:okolje
MSP in zagonska podjetja ste vabljena, da oddate predlaga naprednih rešitev, ki temeljijo na tehnologijah, za reševanje izzivov velikih korporacij.Obravnavalo se bo 5 različnih izzivov, ki so podrobno opredeljene na platformi PITCCH:Tematsko področje: Okolje – Izziv: Avtomatizirani vzorčevalniki za spremljanje okoljaTematsko področje: Industrija – Izziv: Pepel kot surovina za posebne materialeTematsko področje: Živila – Izziv:…
Rok: 30.11.21
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:01.10.21 Direktorat za znanost
Področja:Podeželje, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:ekosistem, okolje, partnerstva, raziskave
Evropsko partnerstvo za biotsko raznovrstnost, objavlja skupni razpis za predloge transnacionalnih raziskav za obdobje 2021–2022 na temo Podpora biotski raznovrstnosti in zaščiti ekosistemov na kopnem in morju.Namen je podpreti tri letne transnacionalne raziskovalne projekte, ki obravnavajo eno ali več od treh navedenih tem:TEMA 1 – Znanje za prepoznavanje prioritetnih ohranitvenih območij, vzpostavljanje učinkovitih in odpornih…
Rok: 18.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:27.01.21 EIT Climate-KIC
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:okolje, podnebne spremembe
EIT Climate-KIC vabi k oddaji predlogov za nove dejavnosti, ki naj bi se začele izvajati leta 2022. V okviru tega razpisa so na voljo sredstva za podporo razvoju novih visoko inovativnih komercialnih izdelkov ali storitev, ki si prizadevajo prodreti na trg in doprinesti k podnebni nevtralnosti.Predvideva se financiranje od 20 do 30 predlogov. 
Rok: 31.03.23    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:04.10.21* Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:okolje
Na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada je bil 17. septembra objavljen Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA). Cilj tega povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih strokovnjakov na dotičnem področju, ter podpora podjetjem, ki bodo sodelovala na javnih razpisih oz. javnih pozivih, ki jih bo objavila SPIRIT Slovenija, Slovenski podjetniški sklad ali Ministrstvo za…
Rok: 08.10.21
Projekti do:200.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:07.09.21* Minor Foundation for Major Challenges…
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:okolje, podnebne spremembe
Podpirajo se komunikacijski projekti z velikim potencialom za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, in sicer z vplivanjem na javno mnenje ter z zviševanjem podpore oblikovalcev politik za potrebne spremembe.spodbujanje in podpiranje inovacij na področju komuniciranja o podnebnih spremembahpomoč pri krepitvi družbenih in političnih gibanj, ki se odpirajo za radikalne spremembeosredotočiti se na podporo evropskim predlogomGeografskih omejitev…
Rok: 27.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:16.08.21* Občina Sežana
Področja:Podeželje
Ključne bes.:okolje
Gre za izdelavo in vzdrževanje večjega vodnega vira (nad 10 m2) ter nabave preventivnih zaščitnih sredstev pred divjadjo (električna ograja moči najmanj impulza 2,5 J, kemična odvračala, mreža …).
Promet trenutno predstavlja četrtino vseh emisij toplogrednih plinov v Evropi, ta delež pa se z rastjo povpraševanja še povečuje. Prehod…
Rok: 20.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, ekosistem, okolje
Življenje na Zemlji je odvisno od zdravih tal. Tla zagotavljajo hrano, čisto vodo in habitate za biotsko raznovrstnost, hkrati pa prispevajo k odpornosti na podnebne spremembe, vključno z večjo pripravljenostjo na ekstremne vremenske pojave (suše in poplave). Kot največji kopenski habitat so tla edinstven ekosistem, ki je ključnega pomena za nadzemno in podzemno biotsko raznovrstnost,…
Rok: 19.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija, okolje
Krepitev družboslovnih in humanističnih raziskovalnih skupnosti na področju podnebja, energije in mobilnosti.Soočanje z grožnjo globalnega segrevanja in prehod na ogljično nevtralnost do sredine stoletja zahtevata raziskave in inovacije na več različnih, a medsebojno povezanih področjih, zlasti na področju podnebnih znanosti, energije in mobilnosti. Poleg tehnoloških inovacij je treba pri uspešnih rešitvah upoštevati tudi spreminjajoče se življenjske…
Rok: 19.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, okolje, spodbujanje
Ukrepi bi morali izboljšati razumevanje izzivov pravičnega prehoda v podnebno nevtralna in okoljsko trajnostna gospodarstva in družbe, kot je predvideno v Evropskem zelenem dogovoru in naslednji generaciji EU. Analizirati morajo različne razsežnosti neenakosti, ki izhajajo iz učinkov podnebnih sprememb, podnebnih politik in načinov prehoda, vključno z njihovimi distribucijskimi posledicami, povezanimi s spremembami BDP, industrijske konkurenčnosti in…
Rok: 19.10.21 Več rokov
Projekti do:50.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:13.07.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje
Podprite celovito izvajanje naslednjih načrtov in strategij:Prednostni akcijski okviri (PAF) v skladu s členom 8 Direktive Sveta 92/43/EGS o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Direktiva o habitatih)drugi načrti ali strategije, ki so jih na mednarodni, nacionalni, regionalni ali večregionalni ravni sprejeli organi, pristojni za naravo in biotsko raznovrstnost, ki izvajajo…
Rok: 19.10.21 Več rokov
Projekti do:30.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:13.07.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje
Podprite celovito izvajanje naslednjih načrtov in strategij:Krožno gospodarstvo: Nacionalni ali regionalni akcijski načrti, strategije, načrti krožnega gospodarstva ali podobni, ki so uradno odobreni in vključujejo posebne in merljive ukrepe ali cilje z jasnim časovnim razporedom ter so v skladu s cilji akcijskega načrta EU za krožno gospodarstvo ali jih dopolnjujejo.Odpadki: Nacionalni in regionalni načrti ravnanja…
Rok: 19.10.21 Več rokov
Projekti do:30.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:13.07.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje, podnebne spremembe
Cilj: Podpreti popolno izvajanje naslednjih strategij in načrtov:Nacionalni energetski in podnebni načrti (NECP, Uredba o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov (EU)2018/1999).Nacionalni akcijski načrti za energetsko učinkovitost (NEEAP).Nacionalne ali regionalne prilagoditvene strategije ali akcijski načrti.Mestni ali skupnostni akcijski načrti, ki so pionirji prehoda v nizkoogljično in/ali podnebno odporno družbo.Nacionalne, regionalne ali za industrijo/sektor specifične strategije…
Rok: 19.10.21
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija, okolje
Predlog mora obravnavati potrditev svojega koncepta do TRL 4, predstaviti zanesljivo raziskovalno metodologijo in dejavnosti ter določiti tehnološko izvedljivost predlaganega koncepta. Metodologija mora vključevati ustrezno oceno okoljskih, družbenih in gospodarskih koristi ter upoštevati prenos razvoja v sektorje, ki niso energetski, kadar je to primerno. Ti interdisciplinarni vidiki lahko zagotovijo ideje, izkušnje, tehnološke prispevke, znanje, nove…
Rok: 19.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija, okolje
Okolju prijazne trajnostne tehnike predelave, ki se uporabljajo pri obsežni proizvodnji elektrod in komponent celic za litij-ionske baterije.Rezultati projekta naj bi prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:Zagotoviti vodilni položaj Evrope pri proizvodnji baterij z manjšim ogljičnim odtisom.Nove trajnostne tehnike proizvodnje elektrod in celic z manjšo porabo energije, manjšim ogljičnim odtisom in brez emisij hlapnih organskih…
Rok: 19.10.21
Projekti do:7.500.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, infrastruktura, okolje, podnebne spremembe
Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom:Zagotavljanje plovnosti celinskih plovnih poti z zagotavljanjem vsaj 50-odstotne zmogljivosti ob ekstremnih vremenskih dogodkih.Povečanje odpornosti kopenske/morske/infrastrukture na izredne vremenske razmere in dogodke, ki jih povzroči človek, z zagotavljanjem vsaj 80-odstotne zmogljivosti na ravni omrežja med motnjami.Prispevati k trajnosti prometnih sistemov z vsaj 20-odstotnim povečanjem…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, okolje
S predlaganimi ukrepi je treba določiti ali pojasniti morebitne koristi in dodano vrednost bolj usklajenih in harmoniziranih pravil in standardov ter skupnih predelovalnih obratov med državami članicami.Izhodišče tega ukrepa bi bilo z vidika raziskav in razvoja, varnosti, okolja, sociale, gospodarstva in učinkovitosti, upošteval pa bi tudi potrebne pravne vidike (vključno z jedrsko odgovornostjo).K temu bi…
Rok: 07.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, energija, okolje
Za dopolnitev doseganja ciljev programa Obzorje Evropa, med drugim v okviru energetskega prehoda, sta potrebna znatno zmanjšanje emisij in dekarbonizacija industrij z visoko porabo energije ob hkratnem zagotavljanju oskrbe z dostopno, zanesljivo in nizkoogljično energijo. V nekaterih državah članicah bi lahko tehnologije jedrske soproizvodnje z neposrednim zagotavljanjem toplote in/ali vodika za različne namene ponudile potencialne…