Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2022

 

Ciljne organizacije: Ostale, Podjetja
Kategorija: Podeželje
Izdajatelj:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Spletna stran: https://gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-ukrep-sof…
Celotni budžet: 380.000
Rok za oddajo: 31.07.2022
Podelitev min-max: 0 € – 14.400 €
Lastna udeležba*: 30%
Ključne besede: čebelarstvo
Zanimiv razpis?

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2022, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.
 

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.

Dodatni pogoji za pridobitev sredstev za vlagatelja iz tega javnega razpisa, ki je opravil nakup čebelarske opreme iz 39. točke 9. člena Uredbe: 

  • čebelari s 150 ali več čebeljimi družinami in
  • ima prometno dovoljenje za vozilo, iz katerega je razvidno, da gre za vrsto vozila, ki je tovorno vozilo

Ni dodatnih informacij

Upravičeni stroški so stroški nakupa nove čebelarske opreme iz prejšnje točke, ki so nastali in bili plačani med 1. avgustom 2021 in 31. julijem 2022,

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, to je 16. 3. 2022, z začetkom ob 9. uri in traja do zaprtja javnega razpisa oziroma do 31. julija 2022.

Aktivnosti za izvajanje ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme po tem javnem razpisu ne smejo biti začete pred 1. avgustom 2021 in morajo biti zaključene najkasneje do 31. julija 2022. Z

Za isto opremo navedeno iz točke 3.1 javnega razpisa lahko vlagatelj pridobi sredstva samo enkrat. Vlagatelj je do sredstev v okviru ukrepa Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem obdobju 2020–2022 upravičen največ dvakrat.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *