Grantly ima na razpolago trenutno 295 odprtih razpisov za "Zeleni prehod".


Rok: 30.03.22
Projekti do:9.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon
Projekti naj bi na trg prinesli nove zelene, digitalne rešitve, ki lahko povečajo odpornost in pripravljenost Evrope na krožno gospodarstvo in podnebne izzive ter hkrati okrepijo odprto strateško avtonomijo EU na področju digitalnih tehnologij, pospeševanje modernizacije javnega sektorja z izkoriščanjem transformacijske moči digitalnih tehnologij za korenito izboljšanje kakovosti in učinkovitosti javnih storitev ter izkoriščanje PCP…
Rok: 30.03.22
Projekti do:18.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, industrija, inovacije, podpora, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje.Predloge lahko prijavite na naslednje teme:HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-01: Rapid reconfigurable production process chains (Made in Europe Partnership) (IA)HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-02: Products with complex functional surfaces (Made in Europe Partnership) (RIA)HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-03: Excellence in distributed control and modular…
1
Rok: 30.03.22
Projekti do:14.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podpora, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje.Predloge lahko prijavite na naslednje teme:HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-01: Circular and low emission value chains through digitalisation (Processes4Planet Partnership) (RIA)HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-02: Monitoring and supervising system for exploration and future exploitation activities in the deep sea (RIA)HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-03:…
Rok: 10.02.22 Več rokov
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podnebne spremembe, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost.Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme:HORIZON-CL5-2022-D1-01-01-two-stage: Carbon Dioxide Removal (CDR) approachesHORIZON-CL5-2022-D1-01-03-two-stage: Social science for land-use strategies in the context of climate change and biodiversity challengesHORIZON-CL5-2022-D1-01-02-two-stage: Socio-economic risks of climate change in…
Rok: 10.02.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, podnebne spremembe, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost.Predloge lahko prijavite na naslednje teme:HORIZON-CL5-2022-D1-02-02: Development of high-resolution Earth system models for global and regional climate change projectionsHORIZON-CL5-2022-D1-02-01: Verification and reconciliation of estimates of climate forcersHORIZON-CL5-2022-D1-02-03: Improvement of Integrated Assessment Models…
Rok: 30.11.21
Projekti do:1.400.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:30.09.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:partnerstva
Izraz Euroclusters, uporabljen v tem razpisu za zbiranje predlogov, se nanaša na konzorcije organizacij ali njihovih mrež EU, ki se povezujejo z drugimi vrstami organizacij ki podpirajo zeleni in digitalni prehod ter krepijo socialno in gospodarsko odpornost Evrope.Poziv je razdeljen na 15 sklopov. Eden od njih zajema vrednostne verige v gospodarskih ekosistemih, ostalih štirinajst sklopov…
Rok: 25.01.22
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.09.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, Zeleni dogovor
Misije programa Obzorje Evropa in pobuda New European Bauhaus (NEB) bodo z vzajemno podpornim odnosom razvile povezave na različnih področjih, kot so podnebno nevtralna in pametna mesta, prilagajanje na učinke podnebnih sprememb, vključno s poplavami in dvigom morske gladine, trajnostna raba tal z boljšim prostorskim načrtovanjem, ozelenitev mest, itd.Ukrep bo ponudil priložnosti za sodelovanje s…
Rok: 15.11.21
Projekti do:15.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:07.10.21* PITCCH
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:okolje
MSP in zagonska podjetja ste vabljena, da oddate predlaga naprednih rešitev, ki temeljijo na tehnologijah, za reševanje izzivov velikih korporacij.Obravnavalo se bo 5 različnih izzivov, ki so podrobno opredeljene na platformi PITCCH:Tematsko področje: Okolje – Izziv: Avtomatizirani vzorčevalniki za spremljanje okoljaTematsko področje: Industrija – Izziv: Pepel kot surovina za posebne materialeTematsko področje: Živila – Izziv:…
Rok: 19.11.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:06.10.21* EIT RawMaterials
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Zeleni dogovor, inovacije, razvoj
Cilj je podpreti inovacije, visokošolsko izobraževanje in dejavnosti vseživljenjskega učenja ter podpora partnerjem v regijah RIS, z namenom zagotavljanja oskrbe s surovinami v Evropi, razvoj gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih mest.Spodbujanje predložitve novih predlogov za projekte, ki bodo pomembno vplivali na konkurenčnost evropskega gospodarstva, inovacijske zmogljivosti in kadre ter opolnomočili študente in podjetnike, ki si…
Rok: 30.11.21
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:01.10.21 Direktorat za znanost
Področja:Podeželje, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:ekosistem, okolje, partnerstva, raziskave
Evropsko partnerstvo za biotsko raznovrstnost, objavlja skupni razpis za predloge transnacionalnih raziskav za obdobje 2021–2022 na temo Podpora biotski raznovrstnosti in zaščiti ekosistemov na kopnem in morju.Namen je podpreti tri letne transnacionalne raziskovalne projekte, ki obravnavajo eno ali več od treh navedenih tem:TEMA 1 – Znanje za prepoznavanje prioritetnih ohranitvenih območij, vzpostavljanje učinkovitih in odpornih…
Podpora projektov na Hrvaškem, ki povečujejo zmogljivost sončne energije. Nameščena proizvodnja sončne energije mora biti priključena na električno omrežje. Prijavitelji…
Republika Hrvaška ima zaradi svojega geografskega položaja, geoloških razmer in podnebja zelo ugodne pogoje za uporabo obnovljivih virov energije.
Republika Hrvaška ima velik potencial za razvoj obnovljivih virov energije, zlasti za uporabo tehnologij morske vode. Cilj razpisa je podpreti…
Rok: 18.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:27.01.21 EIT Climate-KIC
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:okolje, podnebne spremembe
EIT Climate-KIC vabi k oddaji predlogov za nove dejavnosti, ki naj bi se začele izvajati leta 2022. V okviru tega razpisa so na voljo sredstva za podporo razvoju novih visoko inovativnih komercialnih izdelkov ali storitev, ki si prizadevajo prodreti na trg in doprinesti k podnebni nevtralnosti.Predvideva se financiranje od 20 do 30 predlogov. 
Zbiranje predlogov v okviru postopka Energetska učinkovitost v stavbah, ki se financira v okviru programa Obnovljiva energija, energetska učinkovitost in…
Okrepljena raziskovalna in razvojna zmogljivost na področju obnovljivih virov energije.
Rok: 10.11.21
Projekti do:120.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:04.10.21* DigiCirc
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:krožno gospodarstvo
DigiCirc razpis je namenjen spodbujanju krožnega gospodarstva z uporabo digitalnih orodij s podpiranjem inovacij MSP s programi na naslednjih področjih: krožna mesta, modro gospodarstvo, biogospodarstvo. DigiCirc išče rešitve, ki temeljijo na digitalnih tehnologijah in so namenjene reševanju spodnjih izzivov: farmacevtski izdelki, tekstil, oblačila in embalaža, gradbeni materiali, gradbeništvo in drugi gozdni proizvodi, elektronika in električni izdelki, energija iz biomase in biogoriva ter izgube hrane…
Rok: 31.03.23    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:04.10.21* Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:okolje
Na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada je bil 17. septembra objavljen Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA). Cilj tega povabila je objava javnega seznama ustrezno usposobljenih strokovnjakov na dotičnem področju, ter podpora podjetjem, ki bodo sodelovala na javnih razpisih oz. javnih pozivih, ki jih bo objavila SPIRIT Slovenija, Slovenski podjetniški sklad ali Ministrstvo za…