Pametna omrežja in storitve

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 240.000.000
Rok za oddajo: 26.04.2022
Podelitev min-max: 0 € – 23.000.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: 5G, 6G, Horizon, infrastruktura, internet, tehnologija
Zanimiv razpis?

Prvi delovni program partnerstva za pametna omrežja in storitve (SNS) podpira naslednje ključne strateške usmeritve, kot so opredeljene v strateškem načrtu programa Obzorje Evropa: 

 • Spodbujanje odprte strateške avtonomije z vodenjem razvoja ključnih digitalnih, omogočitvenih in nastajajočih tehnologij, sektorjev in vrednostnih verig za pospeševanje in usmerjanje digitalnega in zelenega prehoda s tehnologijami in inovacijami, osredotočenimi na človeka.
 • Preoblikovanje mobilnosti, energetike, gradbeništva in proizvodnih sistemov, da Evropa postane prvo digitalno vodeno krožno, podnebno nevtralno in trajnostno gospodarstvo.

Poleg tega se pričakuje, da bo delovni program prispeval tudi k naslednjemu cilju:

 • Spodbujanje tehnološkega vodstva Evrope na področju digitalnih tehnologij in prihodnjih nastajajočih omogočitvenih tehnologij s krepitvijo evropske zmogljivosti v ključnih delih digitalnih in prihodnjih dobavnih verig.

Predložite lahko predloge na naslednje teme: 

Stream A – Smart Communication Components, Systems and Networks for 5G Evolution Systems:

Stream B – Research for Revolutionary 6G Technology and systems

Stream C – Smart Network & Services experimental infrastructure

Stream D – SNS Large Scale Trials and Pilots (LST&Ps) with Verticals

Za vsako razpisano temo lahko do vseh informacij dostopate s klikom nanjo. 

Organizacije, upravičene do financiranja v okviru programa Obzorje Evropa:

 • katera koli pravna oseba s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljena v skladu z zakonodajo Unije;
 • katera koli mednarodna evropska interesna organizacija;
 • katera koli pravna oseba s sedežem v tretji državi, navedeni v delovnem programu.

Pogoji glede pravne oblike prijavitelja in zahtev glede partnerstva se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate.

Glejte razpisno dokumentacijo za podrobnejše informacije.

Celotni proračun znaša 240 milijonov EUR.

Porazdelitev sredstev in predvideno število financiranih predlogov:

A – Ukrepi za raziskave in inovacije (RIA)

 • SNS-2022-STREAM-A-01-01: Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal 6 milijonov EUR na projekt. Predvideno je sofinanciranje enega projekta.
 • SNS-2022-STREAM-A-01-02: Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal 6 milijonov EUR na projekt. Predvideno je sofinanciranje enega projekta.
 • SNS-2022-STREAM-A-01-03: Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal 6 milijonov EUR na projekt. Predvideno je sofinanciranje enega projekta.
 • SNS-2022-STREAM-A-01-04: Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal 6 milijonov EUR na projekt. Predvideno je sofinanciranje enega projekta.
 • SNS-2022-STREAM-A-01-05: Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal 6 milijonov EUR na projekt. Predvideno je sofinanciranje enega projekta.
 • SNS-2022-STREAM-A-01-06: Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal 6 milijonov EUR na projekt. Predvideno je sofinanciranje enega projekta.
 • SNS-2022-STREAM-A-01-07: Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal 6 milijonov EUR na projekt. Predvideno je sofinanciranje enega projekta.

B – Ukrepi za raziskave in inovacije (RIA)

 • SNS-2022-STREAM-B-01-01: Skupni znesek financiranja znaša 24 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal 6 milijonov EUR na projekt.
 • SNS-2022-STREAM-B-01-02: skupni znesek financiranja znaša 30 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal 6 milijonov EUR na projekt.
 • SNS-2022-STREAM-B-01-03: Skupni znesek financiranja znaša 25 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal 5 milijonov EUR na projekt.
 • SNS-2022-STREAM-B-01-04: Skupni znesek financiranja znaša 20 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal 5 milijonov EUR na projekt.
 • SNS-2022-STREAM-B-01-05: Skupni znesek financiranja znaša 23 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal 23 milijonov EUR na projekt. Predvideno je sofinanciranje enega projekta.

C – Ukrepi za raziskave in inovacije (RIA)

 • SNS-2022-STREAM-C-01-01: Skupni znesek financiranja znaša 25 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 5 do 10 milijonov EUR na projekt.

D – Inovacijski ukrepi (IA) 

 • SNS-2022-STREAM-D-01-01: Skupni znesek financiranja znaša 46 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 10 do 15 milijonov EUR na projekt.

Koordinacijski in podporni ukrepi (CSA)

 • SNS-2022-STREAM-CSA-01: Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal 3 milijone EUR na projekt. Predvideno je sofinanciranje enega projekta.
 • SNS-2022-STREAM-CSA-02: Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal 2 milijona EUR na projekt. Predvideno je sofinanciranje enega projekta.

Višina financiranja se razlikuje glede na vrsto ukrepa:

 • Raziskave in razvoj (RIA) se financirajo v višini 100% za neprofitne in 90% za profitne subjekte.
 • Koordinacija in podpora (CSA) se financirata v višini 100%.
 • Inovacijski ukrepi (IA) se financirajo v višini 70% (razen za neprofitne pravne osebe, za katere velja stopnja do 100%).

Datum za prijavo je 26. april 2022, do 17. ure po bruseljskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *