Grantly ima na razpolago trenutno 60 odprtih razpisov za "tehnologija".


Rok: 23.03.22 Več rokov
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:01.03.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:EIC, inovacije, razvoj, tehnologija
Pospeševalnik EIC podpira podjetja (predvsem MSP, vključno z zagonskimi podjetji) pri razvoju inovacij z velikim učinkom na gospodarstvo in trg. Zagotavlja edinstveno kombinacijo financiranja, od 0,5 do 17,5 milijona EUR in storitev pospeševanja poslovanja. Osredotočenost pospeševalnika EIC je zlasti na inovacijah, ki temeljijo na znanstvenih odkritjih ali tehnoloških prebojih (deep tech) in pri katerih je potrebno…
Rok: 23.03.22 Več rokov
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:01.03.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:emisije, energija, inovacije, okolje, podnebna nevtralnost, tehnologija, tehnološke rešitve
Izziv je namenjen podpiranju razvoja in širitvi tehnologij ter spodbujanju prebojnih inovacij, ki krepijo zeleni prehod. Prelomne inovacije tega izziv morajo imeti potencial ustvariti pomembne gospodarske in konkurenčne koristi ter spodbuditi zaposlovanje v Evropi. V poštev pridejo prebojne inovacije na katerem koli tehnološkem področju, ki bi imele velik potencial za doseganje naslednjih ciljev: Višja pretvorba in uporaba…
Rok: 23.03.22 Več rokov
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:01.03.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:EIC, inovacije, tehnologija, tehnološke rešitve
Izziv opredeljuje naslednji sklop ključnih strateških področij in ustreznih posebnih ciljev, za katere so visoko inovativna zagonska podjetja in MSP vabljena, da predlagajo nove tehnologije, rešitve in prebojne inovacije: Komponente, tehnologije in sistemi za farmacevtsko industrijo za zagotovitev zanesljive oskrbe, vključno s sintezno biologijo in novimi proizvodnimi tehnologijami; Strateške zdravstvene tehnologije, ki temeljijo na prednostih evropskih raziskav…
Rok: 15.03.22
Projekti do:60.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:07.02.22* StairwAI
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:AI, MSP, razvoj, tehnologija, vrednostne verige
StairwayAI išče mala in srednje velika podjetja na področju nizkih tehnologij, ki želijo izboljšati svoje izdelke, storitve ali vrednostne verige z umetno inteligenco! Projekt se osredotoča na MSP, ki delujejo v nizko tehnoloških sektorjih in nimajo neposrednega dostopa niti znanja o tehnikah umetne inteligence, ter jih povezuje s ponudniki storitev v oblaku in strokovnjaki za umetno…
Rok: 26.04.22
Projekti do:23.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:18.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:5G, 6G, Horizon, infrastruktura, internet, tehnologija
Prvi delovni program partnerstva za pametna omrežja in storitve (SNS) podpira naslednje ključne strateške usmeritve, kot so opredeljene v strateškem načrtu programa Obzorje Evropa: Spodbujanje odprte strateške avtonomije z vodenjem razvoja ključnih digitalnih, omogočitvenih in nastajajočih tehnologij, sektorjev in vrednostnih verig za pospeševanje in usmerjanje digitalnega in zelenega prehoda s tehnologijami in inovacijami, osredotočenimi na človeka.Preoblikovanje…
Rok: 27.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:18.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:industrija, podpora, tehnologija
Pričakuje se, da bodo rezultati predloga prispevali k naslednjim rezultatom: Postavitev platforme, ki spodbuja rast oblikovalskega ekosistema v Evropi. Platforma mora podpirati in spodbujati ponovno uporabo načrtovanja, omogočati izkoriščanje naprednih tehnologij na različnih področjih uporabe in zagotavljati podlago za zagonska podjetja s področja globoke tehnologije.Poenostaviti dostop do usposabljanja, podpore strankam, intelektualne lastnine in vrhunskih orodij za…
Rok: 27.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:18.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave, tehnologija
Predlagatelji predlogov za ta razpis bodo razvili bloke IP, skladne z RISC-V. Nekateri bloki IP so lahko lastniške rešitve, vendar je zaželen velik delež razvitih gradnikov, ki so opremljeni s permisivno odprtokodno licenco. Vsi razviti bloki morajo biti opremljeni z javno dostopno dokumentacijo, primerjalnimi merili, kompleti za preverjanje in potrjenimi referenčnimi projekti (vključno z vdelano…
Rok: 20.04.22
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:19.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, infrastruktura, podpora, razvoj, tehnologija
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Raziskovalne infrastrukture. Predloge lahko prijavite na naslednji temi: HORIZON-INFRA-2022-DEV-01-01: Research infrastructure concept developmentHORIZON-INFRA-2022-DEV-01-02: Cooperation, synergies and networking between research infrastructures and technology infrastructuresZa vsako razpisano temo lahko do vseh informacij dostopate s klikom nanjo. 
Rok: 22.03.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 70%
Upravičeni:Državne, Podjetja
Objava:12.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:5G, CEF, infrastruktura, internet, omrežje, partnerstva, tehnologija
Cilj tega razpisa je podpreti zgodnje uvajanje sistemov, ki temeljijo na 5G in omogočajo primere uporabe za nekatere družbeno-ekonomske dejavnike (SED). V okviru tega razpisa so ciljni SED javni organi, ki izvajajo javna pooblastila, ter javni ali zasebni subjekti, ki jim je zaupano upravljanje storitev splošnega pomena ali storitev splošnega gospodarskega pomena. Projekti, ki se financirajo…
Rok: 26.04.22
Projekti do:25.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:21.12.21* Obzorje Evropa
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podpora, raziskave, razvoj, tehnologija, transport
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost.Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL5-2022-D5-01-05: Seamless safe logistics through an autonomous waterborne freight feeder loop serviceHORIZON-CL5-2022-D5-01-11: Stimulating Road Transport research and innovation dissemination and implementation in Europe and around the WorldHORIZON-CL5-2022-D5-01-13:…
Rok: 05.04.22
Projekti do:11.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:21.12.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo
Ključne bes.:Horizon, inovacije, raziskave, razvoj, tehnologija
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-01: AI for human empowerment (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA) HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02-02: European Network of AI Excellence Centres: Expanding the European AI lighthouse (RIA) HORIZON-CL4-2022-HUMAN-01-03: Internet architecture and decentralised…
Rok: 27.01.22
Projekti do:5.200.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, tehnologija, transport
V sklopu programa Instrument za povezovanje Evrope (CEF) sta vam na voljo spodnji razpisani področji za zbiranje predlogov, ki pokrivata tehnično podporo za transport. Predloge lahko prijavite na naslednji temi: CEF-T-2021- TAGENDG-CESNI-AC — Technical Assistance for the development of standards in field of Inland Navigation Transport (CESNI): Podpora pri pripravi standardov CESNI za tehnično varnost in zahteve…
Rok: 22.02.22
Projekti do:15.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:17.11.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:industrija, infrastruktura, tehnologija
Razpis za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev EU, za ukrepe na področju varne kvantne komunikacijske infrastrukture, v okviru programa Digitalna Evropa. Razpis zajema naslednje teme: DIGITAL-2021-QCI-01-INDUSTRIAL – Create a European Industrial Ecosystem for secure QCI technologies and systemsDIGITAL-2021-QCI-01-DEPLOY-NATIONAL – Deploying advanced national QCI systems and networks DIGITAL-2021-QCI-01-EUROQCI-QKD– Coordinate the first deployment of national EuroQCI project and prepare…
Upravičeni prijavitelji so zasebna podjetja, vpisana v estonski poslovni register, z največ 25 % javnega lastništva. Upravičeni projektni partnerji so…
Rok: 03.03.22    Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:26.10.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, inovacije, podnebne spremembe, tehnologija
Razpis je namenjen projektom za nizkoogljične tehnologije in postopke v vseh sektorjih, ki jih zajema Direktiva 2003/87/ES (Direktiva o EU ETS): Inovacije na področju nizkoogljičnih tehnologij in postopkov v sektorjih iz Priloge I, vključno z okoljsko varnim zajemanjem in izkoriščanjem ogljika (CCU), ki bistveno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb, ter izdelki, ki nadomeščajo izdelke, ki vsebujejo…
Rok: 16.02.22
Projekti do:26.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:02.11.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Izobraževanje, Zeleni prehod, Znanost
Ključne bes.:Copernicus, Horizon, infrastruktura, tehnologija, vesolje
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL4-2022-SPACE-01-11: Future space ecosystems: on-orbit operations, preparation of orbital demonstration missionHORIZON-CL4-2022-SPACE-01-12: Technologies and generic building blocks for Electrical PropulsionHORIZON-CL4-2022-SPACE-01-13: End-to-end Earth observation systems and associated servicesHORIZON-CL4-2022-SPACE-01-21: Multi…
Rok: 27.01.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, kvantno računalništvo, tehnologija
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL4-2021-DIGITALEMERGING-02-10: Strengthening the quantum software ecosystem for quantum computing platforms (RIA)HORIZON-CL4-2021-DIGITALEMERGING-02-15: Framework Partnership Agreement for developing the first large-scale quantum computers (FPA)HORIZON-CL4-2021-DIGITALEMERGING-02-16: Basic Science for Quantum Technologies…
Rok: 12.01.22
Projekti do:350.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:25.10.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje
Ključne bes.:kmetijski proizvodi, kmetijstvo, razvoj, tehnologija, živila, živinoreja
Predmet razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Tematike projektov EIP so naslednje: a) Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk;b) Visokostorilna trajnostna pridelava vrtnin;c) Trajnostna pridelava grozdja za vino in svežo uporabo: Trajnostna pridelava grozdja za vino, Trajnostna pridelava namiznega grozdja ali Trajnostna pridelava za vino in svežo uporabo;č) Učinkovita…