Grantly ima na razpolago trenutno 41 odprtih razpisov za "tehnologija".


Rok: 15.10.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:07.10.21* ZDMP
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:industrija, tehnologija
Cilj projektov je testiranje in potrjevanje aplikacij in/ali komponent ZDMP v dodatnih primerih uporabe / domenah / okoljih (v oblaku in v prostorih), z zagotavljanjem kakovosti ponudbe ZDMP širši skupnosti končnih uporabnikov.Predlogi so na voljo za podprojekte na naslednjih področjih dejavnosti:Razvoj: Podprojekti za razvoj digitalnih proizvodnih aplikacij in rešitev za industrijo 4.0 prek platforme ZDMP.Integracija:…
1
Rok: 01.11.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:07.10.21* IntellIoT
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Podjetništvo, Zdravje
Ključne bes.:kmetijstvo, razvoj, tehnologija
Poslanstvo IntellIoT je omogočiti izvajanje delno neodvisnih aplikacij IoT za sisteme z umetno inteligenco. S partnerji iz treh glavnih sektorjev – kmetijstva, zdravstva in proizvodnje – IntellIoT gradi ekosistem, ki ga povezuje skupna vizija, zavezana zasebnosti, varnosti in zaupanju, v katerem se lahko znanje ljudi in naprav nemoteno prepleta. Cilj partnerskih projektov je odpraviti omejitve…
Cilj BlockStarta je zagotoviti konkurenčnim in tržno usmerjenim evropskim MSP dostop do znanja, tehnologije, kapitala in trgov z namenom, da…
Rok: 19.01.22    Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:CEF, IPE, inovacije, prometna infrastruktura, tehnologija
Razpis se izvaja v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope 2021 – 2027 – prometni sektor. Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) podpira naložbe v izgradnjo nove prometne infrastrukture v Evropi ter obnovo in nadgradnjo obstoječe. Splošni cilj programa je izgradnja, razvoj, posodobitev in dokončanje vseevropskih omrežij ob upoštevanju dolgoročnih zavez Unije za razogljičenje ter s tem prispevati…
Rok: 09.12.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:09.09.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:European Defence Fund, tehnologija
Evropski obrambni sklad (EDF) je pobuda Komisije za podporo skupnim raziskavam in razvoju na področju obrambe ter spodbujanja inovativne in konkurenčne obrambne industrije.Cilj tega razpisa je izboljšati odpornost vesoljskega PNT v spornih okoljih s kartiranjem in analizo groženj. Dopolnil bo tekoči projekt EDIDP o sprejemnikih Galileo PRS in prispeval h krepitvi Galilea kot verodostojne evropske…
Rok: 09.12.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:09.09.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:European Defence Fund, razvoj, tehnologija
Evropski obrambni sklad (EDF) je pobuda Komisije za podporo skupnim raziskavam in razvoju na področju obrambe ter spodbujanja inovativne in konkurenčne obrambne industrije.Predlogi v okviru razpisa se lahko nanašajo na spodnji dve temi:EDF-2021-SENS-R-IRD: Infrared detectorsEDF-2021-SENS-R-RADAR: Advanced radar technologiesSklad spodbuja sodelovanje med podjetji vseh velikosti in raziskovalnimi akterji po vsej EU pri raziskavah in razvoju najsodobnejše…
Rok: 09.12.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:09.09.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:European Defence Fund, raziskave, tehnologija
Evropski obrambni sklad (EDF) je pobuda Komisije za podporo skupnim raziskavam in razvoju na področju obrambe ter spodbujanja inovativne in konkurenčne obrambne industrije.Predlogi v okviru raziskav na področju prelomnih tehnologij za obrambo se lahko nanašajo na katero koli od naslednjih tem:EDF-2021-DIS-RDIS-QSENS: Quantum technologiesEDF-2021-DIS-RDIS-NLOS: Non-line-of-sight optical sensors applicationsEDF-2021-DIS-RDIS-OTHR: Over-the-horizon radars applicationsEDF-2021-DIS-RDIS-AMD: New materials and technologies for…
Rok: 09.12.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:09.09.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:European Defence Fund, tehnologija
Evropski obrambni sklad (EDF) je pobuda Komisije za podporo skupnim raziskavam in razvoju na področju obrambe ter spodbujanja inovativne in konkurenčne obrambne industrije.Pričakuje se predloge na naslednjo temo:EDF-2021-AIRDEF-D-EATMI: Endo-atmospheric interceptor – concept phase.Sklad spodbuja sodelovanje med podjetji vseh velikosti in raziskovalnimi akterji po vsej EU pri raziskavah in razvoju najsodobnejše in interoperabilne obrambne tehnologije in…
Rok: 09.12.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:09.09.21 Evropska komisija
Področja:Znanost
Ključne bes.:European Defence Fund, partnerstva, tehnologija
Evropski obrambni sklad (EDF) je pobuda Komisije za podporo skupnim raziskavam in razvoju na področju obrambe ter spodbujanja inovativne in konkurenčne obrambne industrije.Pričakuje se predloge na naslednjo temo:EDF-2021-AIR-R-NGRT: Next generation rotorcraft technologiesSklad spodbuja sodelovanje med podjetji vseh velikosti in raziskovalnimi akterji po vsej EU pri raziskavah in razvoju najsodobnejše in interoperabilne obrambne tehnologije in opreme….
Rok: 29.10.21
Projekti do:129.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:24.11.20 COST Association
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo, Znanost
Ključne bes.:inovacije, raziskave, tehnologija
COST zagotavlja mednarodno raziskovalno financiranje za raziskovalce in inovatorje za vzpostavitev interdisciplinarnih raziskovalnih mrež v Evropi in zunaj nje, ki lahko vključujejo vsa področja znanosti in tehnologije.Cilj programa COST je omogočiti prebojni znanstveni razvoj, ki vodi do novih konceptov in izdelkov. S tem prispeva h krepitvi evropskih raziskovalnih in inovacijskih zmogljivosti. Za uresničitev svojega poslanstva…
Rok: 21.10.21
Projekti do:1.330.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Izobraževanje, Medn. sodelovanje, Znanost
Ključne bes.:Cryptology, Horizon, Quantum Technologies (computing/communication), privacy, quantum crypto, security, tehnologija, usposabljanje
Skupni predlogi EU in Kanade naj bi prispevali k naslednjim rezultatom:Napredek na področju kvantnih tehnologij na posebnih področjih skupnega interesa EU in Kanade, vključno s kvantnim računalništvom in simulacijami, kvantnim omrežjem in komunikacijami ter kvantnim zaznavanjem in meroslovjem. Krepitev raziskovalne odličnosti med EU in Kanado na prej opisanih posebnih področjih skupnega interesa, vključno z vzpostavitvijo…
Rok: 07.10.21
Projekti do:1.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Euratom, Horizon, energija, tehnologija
Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k vsem naslednjim rezultatom:Analiza skupnih stroškov jedrske energije ob upoštevanju jedrskega gorivnega cikla ter gradnje in razgradnje jedrskih elektrarn, pa tudi ocena prispevka jedrske energije k podnebno nevtralnemu energetskemu sistemu EU do leta 2050;Analiza različnih razsežnosti družbenega dojemanja jedrske energije in priprava priporočil o vključevanju zainteresiranih strani (vključno…
Rok: 06.10.21
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje
Ključne bes.:Horizon, inovacije, kmetijstvo, raziskave, tehnologija
Potencial tehnologij veriženja blokov v različnih sektorjih in na različnih področjih uporabe je splošno priznan ter se spodbuja na zasebnem in javnem področju. Tudi na področju agroživilstva so tehnologije veriženja blokov vzbudile zanimanje. Področje agroživilstva povzroča posebne izzive pri uporabi tehnologij veriženja blokov, kot je narava proizvodov. V zelenem dogovoru Evropske komisije je treba povečati preglednost…
Rok: 06.10.21
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon, tehnologija, tehnološke rešitve
Pomanjkanje dostopa do hitrega širokopasovnega omrežja še vedno predstavlja razvojni izziv za številna podeželska in oddaljena območja. Pogosto se zdi, da so stroški naložb previsoki v primerjavi s končnim številom uporabnikov v določenih regijah. Potrebe končnih uporabnikov se ne razlikujejo le med skupnostmi, temveč tudi med posameznimi podjetji in gospodinjstvi, zato je iskanje skupne rešitve…
Izraelski organ za inovacije objavlja javni razpis za izbor največ treh koncesionarjev za ustanovitev in delovanje največ treh tehnoloških inkubatorjev…
Rok: 30.06.21
Projekti do:248.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP
Objava:14.06.21* DIH²
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Horizon, nadnacionalno, partnerstva, tehnologija
Cilj centrov za digitalne inovacije je podpirati poslovni razvoj proizvodnih malih in srednje velikih podjetij z usmerjanjem k uvajanju sodobnih tehnologij avtomatizacije in agilne proizvodnje, ki jim nudi priložnost za preboj na nove trge ter jim nudi nove poslovne priložnosti. DIH² kot mreža zagotavlja podporo vsakemu od svojih članov tako, da zagotavlja pripravljen in preizkušen…
Rok: 30.06.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Velika
Objava:14.06.21* Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zdravje
Ključne bes.:tehnologija
Glavni cilj projekta DIH-HERO (Digital Innovation Hubs in Healthcare Robotics) je vzpostaviti široko zasnovano vseevropsko mrežo digitalnih inovacijskih središč, specializiranih za robotiko v zdravstvu.Eden od bistvenih vidikov za razvoj vseevropske mreže digitalnih inovacijskih središč (DIH) na področju zdravstvene robotike so tehnološki demonstracijski projekti, katerih namen je pospešiti razvoj zdravstvene robotike s prikazom izvedljivosti novih, inovativnih…
Rok: 09.06.21 Več rokov
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Ostale, Zagonska
Objava:11.06.21* Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Horizon, tehnologija
EIC Pospeševalec (Accelerator) – Strateška digitalna in zdravstvena tehnologija Program je namenjen malim in srednje velikim podjetjem (MSP) ter zagonskim. Zajema vsa tehnološka področja, z osredotočenostjo na digitalne in zdravstvene tehnologije ter novitete zelenega dogovora, ki bi pripomogle k oživitvi gospodarstva. Cilj izziva je razvoj strateških tehnologij na enem od naslednjih področij: napredno visokozmogljivo računalništvo, kvantne tehnologije,…