Grantly ima na razpolago trenutno 4 odprtih razpisov za "5G".


Rok: 26.04.22
Projekti do:23.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:18.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:5G, 6G, Horizon, infrastruktura, internet, tehnologija
Prvi delovni program partnerstva za pametna omrežja in storitve (SNS) podpira naslednje ključne strateške usmeritve, kot so opredeljene v strateškem načrtu programa Obzorje Evropa: Spodbujanje odprte strateške avtonomije z vodenjem razvoja ključnih digitalnih, omogočitvenih in nastajajočih tehnologij, sektorjev in vrednostnih verig za pospeševanje in usmerjanje digitalnega in zelenega prehoda s tehnologijami in inovacijami, osredotočenimi na človeka.Preoblikovanje…
Rok: 22.03.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 70%
Upravičeni:Državne, Podjetja
Objava:12.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:5G, CEF, infrastruktura, internet, omrežje, partnerstva, tehnologija
Cilj tega razpisa je podpreti zgodnje uvajanje sistemov, ki temeljijo na 5G in omogočajo primere uporabe za nekatere družbeno-ekonomske dejavnike (SED). V okviru tega razpisa so ciljni SED javni organi, ki izvajajo javna pooblastila, ter javni ali zasebni subjekti, ki jim je zaupano upravljanje storitev splošnega pomena ali storitev splošnega gospodarskega pomena. Projekti, ki se financirajo…
Rok: 22.03.22
Projekti do:50.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:5G, CEF, internet, omrežje, partnerstva
Gre za zbiranje predlogov, za ukrepe na področju koridorjev 5G, v okviru digitalnega dela Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Razpis zajema naslednje teme:  CEF-DIG-2021-5GCORRIDORS-WORKS: 5G pokritost vzdolž prometnih koridorjev – Dela  CEF-DIG-2021-5GCORRIDORS-STUDIES: 5G pokritost vzdolž prometnih koridorjev – študije  Do vseh informacij glede posamezne teme razpisa, lahko dostopate s klikom nanjo. Predloge lahko oddate za…
Rok: 22.03.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:5G, CEF, internet, omrežje, partnerstva
Podprti bodo predlogi za ukrepe na področju Operativnih digitalnih platform in povezljivosti 5G v okviru digitalnega sklopa Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Razpis zajema naslednje teme: CEF-DIG-2021-TA-PLATFORMS: Priprava del za operativne digitalne platforme CEF-DIG-2021-TA-5GAGENDA: Koordinacija strateškega programa uvajanja 5G CEF-DIG-2021-TA-5GINTEGRA: Integracija 5G z robnim računalništvom in združenimi zmogljivostmi v oblaku Vsaka prijava projekta v okviru razpisa mora obravnavati samo eno…