Grantly ima na razpolago trenutno 380 odprtih razpisov za "Horizon".


Rok: 21.04.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zdravje
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa sta vam na voljo spodnji razpisani področji, za zbiranje predlogov, ki izhajata iz enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na naslednji temi:HORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-01: Optimising effectiveness in patients of existing prescription drugs for major diseases (except cancer) with the use of biomarkersHORIZON-HLTH-2022-TOOL-11-02: New methods for the effective use of real-world data and/or…
Rok: 30.03.22
Projekti do:9.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon
Projekti naj bi na trg prinesli nove zelene, digitalne rešitve, ki lahko povečajo odpornost in pripravljenost Evrope na krožno gospodarstvo in podnebne izzive ter hkrati okrepijo odprto strateško avtonomijo EU na področju digitalnih tehnologij, pospeševanje modernizacije javnega sektorja z izkoriščanjem transformacijske moči digitalnih tehnologij za korenito izboljšanje kakovosti in učinkovitosti javnih storitev ter izkoriščanje PCP…
Rok: 30.03.22
Projekti do:18.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, industrija, inovacije, podpora, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje.Predloge lahko prijavite na naslednje teme:HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-01: Rapid reconfigurable production process chains (Made in Europe Partnership) (IA)HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-02: Products with complex functional surfaces (Made in Europe Partnership) (RIA)HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-03: Excellence in distributed control and modular…
1
Rok: 30.03.22
Projekti do:14.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podpora, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje.Predloge lahko prijavite na naslednje teme:HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-01: Circular and low emission value chains through digitalisation (Processes4Planet Partnership) (RIA)HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-02: Monitoring and supervising system for exploration and future exploitation activities in the deep sea (RIA)HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-03:…
Rok: 09.03.22    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:13.10.21* Obzorje Evropa
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Horizon, MSCA
Program podpira kratkotrajne izmenjave osebja za poklicno izpopolnjevanje, ki združuje znanstveno odličnost in delo v drugi državi ali sektorju. Tako spodbuja tudi tesnejše sodelovanje med akademskimi in neakademskimi organizacijami v Evropi in svetu.
Rok: 10.02.22 Več rokov
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podnebne spremembe, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost.Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme:HORIZON-CL5-2022-D1-01-01-two-stage: Carbon Dioxide Removal (CDR) approachesHORIZON-CL5-2022-D1-01-03-two-stage: Social science for land-use strategies in the context of climate change and biodiversity challengesHORIZON-CL5-2022-D1-01-02-two-stage: Socio-economic risks of climate change in…
Rok: 10.02.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, podnebne spremembe, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost.Predloge lahko prijavite na naslednje teme:HORIZON-CL5-2022-D1-02-02: Development of high-resolution Earth system models for global and regional climate change projectionsHORIZON-CL5-2022-D1-02-01: Verification and reconciliation of estimates of climate forcersHORIZON-CL5-2022-D1-02-03: Improvement of Integrated Assessment Models…
Rok: 21.04.22
Projekti do:100.000.000 €   Udeležba: 70%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje, partnerstva
Partnerstvo bi moralo združevati širok krog akterjev s skupno vizijo prihodnjih sistemov zdravstvenega varstva in oskrbe. S cilji programa Obzorje Evropa bi moralo partnerstvo prispevati k uresničevanju naslednjih prednostnih nalog Evropske komisije:Spodbujanje evropskega načina življenjaGospodarstvo, ki deluje za ljudiEvropa, primerna za digitalno doboEvropski zeleni dogovorEvropsko partnerstvo za preoblikovanje sistemov zdravstvenega varstva in oskrbe bi bilo…
Rok: 21.04.22
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, javno zdravje
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme:HORIZON-HLTH-2022-CARE-08-02: Pre-commercial research and innovation procurement (PCP) for building the resilience of health care systems in the context of recoveryHORIZON-HLTH-2022-CARE-08-03: Public procurement of innovative solutions (PPI) for building the…
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:AI, Horizon, duševno zdravje, javno zdravje, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme:HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-01-two-stage: Boosting mental health in Europe in times of changeHORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-04-two-stage: Trustworthy artificial intelligence (AI) tools to predict the risk of chronic non-communicable diseases and/or their progressionHORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage: Prevention of obesity…
Rok: 25.01.22
Projekti do:5.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.09.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, Zeleni dogovor
Misije programa Obzorje Evropa in pobuda New European Bauhaus (NEB) bodo z vzajemno podpornim odnosom razvile povezave na različnih področjih, kot so podnebno nevtralna in pametna mesta, prilagajanje na učinke podnebnih sprememb, vključno s poplavami in dvigom morske gladine, trajnostna raba tal z boljšim prostorskim načrtovanjem, ozelenitev mest, itd.Ukrep bo ponudil priložnosti za sodelovanje s…
Rok: 21.04.22
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa vam je na voljo spodnje razpisano področje za zbiranje predlogov, ki pokriva enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na nasledno temo:HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-02-01: Personalised blueprint of chronic inflammation in health-to-disease transition
Rok: 21.04.22
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na naslednje teme:HORIZON-HLTH-2022-IND-13-01: Enhancing cybersecurity of connected medical devicesHORIZON-HLTH-2022-IND-13-02: Scaling up multi-party computation, data anonymisation techniques, and synthetic data generationHORIZON-HLTH-2022-IND-13-03: New pricing and payment models for cost-effective and affordable health innovationsHORIZON-HLTH-2022-IND-13-04: Setting…
Rok: 21.04.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa vam je na voljo spodnje razpisano področje za zbiranje predlogov, ki pokriva enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na nasledno temo:HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04-01: Methods for assessing health-related costs of environmental stressors
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa vam je na voljo spodnje razpisano področje za zbiranje predlogov, ki pokriva enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na nasledno temo:HORIZON-HLTH-2022-TOOL-12-01-two-stage: Computational models for new patient stratification strategies
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:8.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:06.10.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Znanost
Ključne bes.:Horizon, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Zdravje.Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme:HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-04-two-stage: Development of new effective therapies for rare diseasesHORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-02-two-stage: Pre-clinical development of the next generation of immunotherapies for diseases or disorders with unmet medical needsHORIZON-HLTH-2022-DISEASE-06-03-two-stage: Vaccines 2.0 – developing…
Rok: 25.10.21
Projekti do:200.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:04.10.21* i4trust
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo
Ključne bes.:Horizon, nadnacionalno, partnerstva, razvoj
Gre za inkubator zaupanja vrednih B2B ekosistemov za izmenjavo podatkov sodelujočih MSP, povezanih z vozlišči za digitalne inovacije.i4Trust je inkubator, ki ga financira EU in ponuja namenski program inkubacije malim in srednjim podjetjem s sedežem v EU, nekoliko večjim podjetjem in vozliščem za digitalne inovacije v obliki eksperimentov.i4Trust projekt je sofinanciran iz programa Horizon 2020.
Razpis je usmerjen na pripravljalno fazo novih projektov raziskovalnih infrastruktur ESFRI, opredeljenih v posodobitvi časovnega načrta za leto 2021. Ti…