Grantly ima na razpolago trenutno 73 odprtih razpisov za "energija".


Rok: 28.04.22    Udeležba: 32%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:08.03.22* EIT Urban Mobility
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, logistika, mobilnost, partnerstva, zeleni prehod
Splošni namen programa inovacij je reševati izzive, s katerimi se soočajo evropska mesta, da bi izboljšala življenje državljanov, in sicer z uporabo inovativnih zamisli in njihovim preizkušanjem v resničnem življenju. Izzivi na področju mobilnosti v mestih vključujejo vprašanja, kot so enakost dostopa, ekološka učinkovitost, fizična in digitalna varnost, izkoriščanje novih tehnologij, rast prebivalstva in kakovost…
Rok: 23.03.22 Več rokov
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:01.03.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:emisije, energija, inovacije, okolje, podnebna nevtralnost, tehnologija, tehnološke rešitve
Izziv je namenjen podpiranju razvoja in širitvi tehnologij ter spodbujanju prebojnih inovacij, ki krepijo zeleni prehod. Prelomne inovacije tega izziv morajo imeti potencial ustvariti pomembne gospodarske in konkurenčne koristi ter spodbuditi zaposlovanje v Evropi. V poštev pridejo prebojne inovacije na katerem koli tehnološkem področju, ki bi imele velik potencial za doseganje naslednjih ciljev: Višja pretvorba in uporaba…
Rok: 27.04.22
Projekti do:25.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:18.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:AI, energija, industrija, inovacije, kibernetska varnost, partnerstva
Inovacijski ukrep (IA) v okviru KDT obsega predvsem dejavnosti, namenjene uvajanju tehnologije ali metode, pilotne linije, testna mesta, demonstratorje, pilotne inovacije in območja testiranja v polnem obsegu. V okviru teh dejavnosti se pripravijo načrti in ureditve ali načrti za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, procese, metode in orodja ali storitve. V ta namen lahko vključujejo izdelavo…
Rok: 26.04.22
Projekti do:20.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.01.22 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija, infrastruktura, pametna mesta, partnerstva, podnebna nevtralnost, sodelovanje, transport
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo ukrepe na področju raziskav in inovacij v podporo izvajanju misije za podnebno nevtralna in pametna mesta. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01: Urban planning and design for just, sustainable, resilient and climate-neutral cities by 2030HORIZON-MISS-2021-CIT-02-02: Unleashing the innovation potential…
Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:13.01.22* EKO SKLAD
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, infrastruktura
Dodeljevale se bodo finančne spodbude gospodarstvu v obliki nepovratnih sredstev in kredita, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe v gradnjo skoraj ničenergijskih stavb na območju Republike Slovenije. Pravica do spodbude se lahko dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba za izvedbo v nadaljevanju navedenega ukrepa: A – gradnja skoraj ničenergijske…
Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:13.01.22* EKO SKLAD
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, fizične osebe, ogrevalni sistemi
Gre za ugodno kreditiranje občanov za okoljske naložbe, ki se bodo izvajale na območju Republike Slovenije in zajemajo enega ali več spodaj navedenih ukrepov: A – vgradnja naprav in sistemov za učinkovito ogrevanje in prezračevanje prostorov ter pripravo tople vode, B – vgradnja naprav in sistemov za povečanje rabe obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov…
Rok: 31.12.22 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale
Objava:13.01.22* EKO SKLAD
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, fizične osebe
Dodeljevale se bodo nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe v gradnjo ali nakup skoraj ničenergijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb, za celovito skoraj ničenergijsko prenovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali prenovljenih skoraj ničenergijskih tri- in večstanovanjskih stavbah na območju Republike Slovenije. Zmanjšanje potrebne energije za delovanje stavb…
Rok: 20.01.22
Projekti do:50.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:13.01.22* I-NERGY
Področja:Digitalizacija, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:AI, Horizon, energija, razvoj
I-NERGY je inovacijski projekt na področju umetne inteligence za naslednjo generacijo energije, ki ga financira EU v okviru programa H2020 in katerega cilj je preoblikovanje vrednostne verige v energetskem sektorju v smeri boljše poslovne in operativne uspešnosti, večje okoljske trajnosti in oblikovanja močnejše družbene strukture, ki bo med državljani širila visoko družbeno vrednost.  
Razpis podpira prijave, ki načrtujejo izvedbo pilotnih projektov za povečanje zmogljivosti za proizvodnjo in uporabo toplote, proizvedene iz geotermalne energije,…
Rok: 28.02.22
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:19.11.21 Interreg Alpine Space
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Interreg, biotska raznovrstnost, energija, infrastruktura, krožno gospodarstvo, partnerstva, podnebne spremembe
Prvi razpis za zbiranje predlogov je namenjen sofinanciranju klasičnih projektov v okviru vseh specifičnih ciljev in tematskih prednostnih nalog 1, 2 in 3. Omejitev glede teme, ki je predmet sodelovanja ni, če je v skladu s spodaj opisanimi izzivi in potrebami alpskih regij.Specifični cilji programa Podnebno odporna in zelena Alpska regija: prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj…
1
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:23.11.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, gozdarstvo, kmetijstvo, krožno gospodarstvo, modro gospodarstvo, obnovljivi viri, okolje, partnerstva, razogličenje
Cilj zelenega prehoda je podnebne in okoljske izzive spremeniti v priložnosti. Cilj evropskega zelenega dogovora je, da Evropa postane konkurenčno gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vire. V tem okviru si je EU zastavila cilj, da bo do leta 2050 dosežena podnebna nevtralnost, zato bodo za to potrebne znatne naložbe. I3 je nov instrument financiranja za obdobje 2021–2027,…
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:23.11.21 Evropska komisija
Področja:Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:ekosistem, energija, gozdarstvo, kmetijstvo, krožno gospodarstvo, obnovljivi viri, okolje, partnerstva, razogličenje, toplogredni plini
Cilj zelenega prehoda je podnebne in okoljske izzive spremeniti v priložnosti. Cilj evropskega zelenega dogovora je, da Evropa postane konkurenčno gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča vire. V tem okviru si je EU zastavila cilj, da bo do leta 2050 dosežena podnebna nevtralnost, zato bodo za to potrebne znatne naložbe. I3 je nov instrument financiranja za obdobje 2021–2027,…
Rok: 26.04.22
Projekti do:29.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:14.10.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, energija
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL5-2022-D3-01-01: Demonstration of cost-effective advanced biofuel technologies utilizing existing industrial plants HORIZON-CL5-2022-D3-01-02: Demonstration of innovative materials, supply cycles, recycling technologies to increase the overall circularity of wind energy…
Rok: 03.03.22    Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:26.10.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, inovacije, podnebne spremembe, tehnologija
Razpis je namenjen projektom za nizkoogljične tehnologije in postopke v vseh sektorjih, ki jih zajema Direktiva 2003/87/ES (Direktiva o EU ETS): Inovacije na področju nizkoogljičnih tehnologij in postopkov v sektorjih iz Priloge I, vključno z okoljsko varnim zajemanjem in izkoriščanjem ogljika (CCU), ki bistveno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb, ter izdelki, ki nadomeščajo izdelke, ki vsebujejo…
Razpis bo financiral projekte, ki jih bodo predlagali romunski subjekti na osrednjem področju programa: Obnovljivi viri energije. Pričakovani rezultat projektov…
Rok: 01.12.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja
Objava:07.10.21* PLATOON
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:energija, razvoj
Gre za razširitev obstoječih izdelkov/storitev z njihovo vključitvijo v ekosistem PLATOON in njihovo potrditvijo v obsežnih pilotnih projektih PLATOON.PLATOON bo podprl MSP, ki bodo usmerjena v vsaj 1 od 4 eksperimentalnih področij v okviru velikih podatkov in inteligentnih aplikacij v energetskem sektorju:upravljanje podatkov, varnost, zasebnost in suverenost;digitalna interoperabilnost,aplikacije podatkovne analitike v energetiki (kot so optimizacija…
Podpora projektov na Hrvaškem, ki povečujejo zmogljivost sončne energije. Nameščena proizvodnja sončne energije mora biti priključena na električno omrežje. Prijavitelji…
Republika Hrvaška ima zaradi svojega geografskega položaja, geoloških razmer in podnebja zelo ugodne pogoje za uporabo obnovljivih virov energije.