Varovanje inovacijskega potenciala

 

Ciljne organizacije: MSP, Podjetja
Kategorija: Digitalizacija, Podjetništvo, Zeleni prehod
Izdajatelj:

SPIRIT Slovenija

Spletna stran: https://www.spiritslovenia.si/razpis/376 …
Celotni budžet: 3.500.000
Rok za oddajo: 31.05.2022 Več rokov
Podelitev min-max: 0 € – 9.991 €
Lastna udeležba*: 76%
Ključne besede: SP, inovacije, raziskave, raziskovalci, zadruge
Zanimiv razpis?

Namen spodbud je varovanje inovacijskega potenciala podjetij, ki je ogrožen zaradi krize v gospodarstvu, ki jo je povzročila pandemija COVID-19. Cilj je ohranjanje raziskovalno-razvojne in inovacijske dejavnosti v podjetjih, ki prispeva tudi k digitalnemu in zelenemu gospodarstvu. Predvidoma bo podprtih 80 podjetij.

Šlo bo za dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalca, ki ga bo prijavitelj navedel v vlogi, na raziskovalno razvojni in inovacijski dejavnosti prijavitelja v obdobju upravičenosti stroškov.

Raziskovalec bo moral biti zaposlen za polni delovni čas in biti 100 % angažiran na raziskovalno razvojnem delu za razvoj novih ali znatno izboljšanih proizvodov, storitev in/ali procesov prijavitelja. Raziskovalno razvojna in inovacijska dejavnost prijavitelja se uvršča v vsaj eno od prednostnih področij uporabe veljavne Slovenske strategije pametne specializacije – S4 in prispeva tudi k digitalnemu ali zelenemu gospodarstvu.

Prednostna področja (S4): 

 1. Pametna mesta in skupnosti;
 2. Pametne zgradbe in dom z lesno verigo;
 3. Mreže za prehod v krožno gospodarstvo;
 4. Trajnostna pridelava hrane;
 5. Trajnostni turizem;
 6. Tovarne prihodnosti;
 7. Zdravje – medicina;
 8. Mobilnost;
 9. Razvoj materialov kot končnih produktov.

Kandidirajo lahko mikro, male, srednje in velike pravne in fizične osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe (d.n.o., k.d., d.o.o., d.d., k.d.d., SE), samostojni podjetniki posamezniki (s.p.) ali zadruge (z.o.o., z.b.o.).

Ni dodatnih informacij

Okvirna višina sredstev za posamezni rok za oddajo vlog je:

 1. rok za oddajo vlog: 3.500.000 EUR (koriščenje sredstev v proračunskem letu 2022)
 2. rok za oddajo vlog: 3.500.000 EUR (koriščenje sredstev v proračunskem letu 2023)

Možno je pridobiti sofinanciranje več projektov, vendar pa je potrebno za vsak projekt oddati svojo vlogo. Število odobrenih projektov na prijavitelja je omejeno in je odvisno od števila zaposlenih na dan 30. 06. 2021.

Najvišja višina subvencije na projekt je 9.991,90 EUR.

Intenzivnost pomoči ne glede na vrsto raziskav (industrijske raziskave ali eksperimentalni razvoj) in ne glede na velikost podjetja (veliko podjetje, srednje veliko podjetje, malo podjetje ali mikro podjetje) je 24 %.

Razpis se izvaja po načelu de minimis, kar pomeni, da lahko podjetje v obdobju treh let pridobi največ do 200 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

Prijave bodo potekale v dveh rokih: od 11. 10. 2021, 13:30  do  15. 11. 2021, 13:00 (CET)

 1. Prijav je možno oddati od 11. oktobra 2021, od 13.30 ure dalje, do 15. novembra 2022 do 13. ure.
 2. Prijav je možno oddati od 9. maja 2022, od 10. ure dalje, do 31. maja 2022 do 13. ure.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *