Grantly ima na razpolago trenutno 2 odprtih razpisov za "emisije".


Rok: 23.03.22 Več rokov
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:01.03.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:emisije, energija, inovacije, okolje, podnebna nevtralnost, tehnologija, tehnološke rešitve
Izziv je namenjen podpiranju razvoja in širitvi tehnologij ter spodbujanju prebojnih inovacij, ki krepijo zeleni prehod. Prelomne inovacije tega izziv morajo imeti potencial ustvariti pomembne gospodarske in konkurenčne koristi ter spodbuditi zaposlovanje v Evropi. V poštev pridejo prebojne inovacije na katerem koli tehnološkem področju, ki bi imele velik potencial za doseganje naslednjih ciljev: Višja pretvorba in uporaba…
Rok: 26.04.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:03.01.22* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:emisije, kmetijstvo
Šlo bo za naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva, sekvestracije ogljika ter povečanja organske mase v tleh. Podpora se nameni naložbam v: izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka (ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje…