Izziv pospeševalnika EIC: Prebojne inovacije za krepitev zelenega prehoda

 

Ciljne organizacije: MSP, Podjetja, Zagonska
Kategorija: Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 536.900.000
Rok za oddajo: 23.03.2022 Več rokov
Podelitev min-max: 0 € – 2.500.000 €
Lastna udeležba*: 30%
Ključne besede: emisije, energija, inovacije, okolje, podnebna nevtralnost, tehnologija, tehnološke rešitve
Zanimiv razpis?

Izziv je namenjen podpiranju razvoja in širitvi tehnologij ter spodbujanju prebojnih inovacij, ki krepijo zeleni prehod. Prelomne inovacije tega izziv morajo imeti potencial ustvariti pomembne gospodarske in konkurenčne koristi ter spodbuditi zaposlovanje v Evropi. 

V poštev pridejo prebojne inovacije na katerem koli tehnološkem področju, ki bi imele velik potencial za doseganje naslednjih ciljev: 

 • Višja pretvorba in uporaba čiste energije z zbiranjem, pretvorbo in shranjevanjem energije, vključno z nosilci energije iz obnovljivih virov, njihovim vključevanjem v energetske sisteme in hibridno proizvodnjo energije;
 • Dekarbonizacija industrijskih panog, ki jih je težko ugasniti, vključno z zajemanjem/preoblikovanjem emisij ogljikovega dioksida (CO₂), prevozom, skladiščenjem in uporabo/valorizacijo, procesno integriranim zbiranjem, pridobivanjem in skladiščenjem energije, uporabo obnovljivega vodika, izkoriščanjem odpadne toplote in valorizacijo stranskih proizvodov za soproizvodnjo energije in materialov;
 • Energetska učinkovitost in varnost v grajenem okolju, vključno z uporabo inovativnih podnebno nevtralnih materialov, pametnih oken, tehnologije in rešitev za naravno odstranjevanje ogljika, oblikovalskih in inženirskih konceptov, ki povečujejo energetsko učinkovitost, udobje in varnost, upravljanje zraka v zaprtih prostorih, vključevanje obnovljivih virov energije, spodbujanje razvoja energetskih skupnosti in pametnega omrežja, krožnost ter integrirano upravljanje hrane, energije in vode;
 • Rešitve za mobilnost z ničelnimi emisijami za vse vrste prometa, tako za osebna vozila kot za lahka in težka tovorna vozila, s posebnim poudarkom na avtomatizaciji, rešitvah povezljivosti in rešitvah, ki krepijo interakcijo z energetskim sistemom;
 • Podnebna nevtralnost pri rabi tal za povečanje odpornosti na podnebne spremembe, dekontaminacijo tal ter zmanjšanje emisij dušika in metana, povečanje zalog ogljika v tleh in drugih ogljikovih bazenih na kopnem in obalnih območjih;
 • Sistemi za upravljanje/monitoriranje vode, plina in zraka v zaprtih prostorih za namene kakovosti in indeksiranja (meritve globalnega segrevanja) ter orodja za zgodnje opozarjanje, sistemi za spremljanje uhajanja plina, sistemi za čiščenje, trajnostna plinska omrežja (za vodik);
 • Zelene digitalne tehnologije za izboljšanje integracije energetskih sistemov, da se omogoči upravljanje ponudbe in povpraševanja ter optimizacija stroškov, spremljanje, nadzor in digitalizirano vzdrževanje v realnem času; orodja za izboljšanje digitalne zaščite energetskih sistemov, pametnih omrežij in skupnosti z ničelno neto energijo; koncepti veriženja blokov, prilagojeni energetski učinkovitosti stavb in večji zanesljivosti energetskih sistemov; kvantno računalništvo za energetske sisteme; digitalne rešitve/senzorji za izboljšanje učinkovitosti.

Upravičeni prijavitelji: 

 • MSP in
 • zagonska podjetja,
 • s sedežem v državi članici EU ali pridruženi državi programa Horizon.

Več o pogojih upravičenosti si preberite v spodnjem dokumentu.

Celoten proračun znaša 536,9 milijona EUR.

Naložbena komponenta:

Minimalna naložbena komponenta je 0,5 milijona EUR, največja pa 15 milijonov EUR. Namenjena je financiranju trga uvajanje in razširitev, lahko pa se uporablja tudi za druge namene (vključno s sofinanciranjem ali celo popolnim financiranjem inovacijskih dejavnosti).

Komponenta nepovratnih sredstev:

Sofinanciralo se bo 70 % upravičenih stroškov.

Zgornja meja za dodelitev nepovratnih sredstev naj ne bi presegala 2,5 milijona EUR.

Prijavni roki:

 • 23. marec 2022,
 • 15. junij 2022,
 • 05. oktober 2022,

do 17. ure po srednjeevropskem času.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *