Inovacije na področju mobilnosti v mestih

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Zeleni prehod
Izdajatelj:

EIT Urban Mobility

Spletna stran: https://www.eiturbanmobility.eu/call-for-innovation-for-the-…
Celotni budžet: 14.700.000
Rok za oddajo: 28.04.2022
Podelitev min-max:
Lastna udeležba*: 32%
Ključne besede: energija, logistika, mobilnost, partnerstva, zeleni prehod
Zanimiv razpis?

Splošni namen programa inovacij je reševati izzive, s katerimi se soočajo evropska mesta, da bi izboljšala življenje državljanov, in sicer z uporabo inovativnih zamisli in njihovim preizkušanjem v resničnem življenju.

Izzivi na področju mobilnosti v mestih vključujejo vprašanja, kot so enakost dostopa, ekološka učinkovitost, fizična in digitalna varnost, izkoriščanje novih tehnologij, rast prebivalstva in kakovost zraka. V okviru inovacij, usmerjenih v ukrepanje, obravnavamo tudi regulativne in vedenjske spremembe, ki so potrebne za izboljšanje kakovosti življenja v mestih.

V okviru razpisa za inovacije bodo podprta štiri področja izzivov, in sicer aktivna mobilnost, trajnostna mestna logistika, mobilnost prihodnosti ter mobilnost in energija. 

Kratek povzetek tem, ki jih je treba obravnavati: 

  • Aktivna mobilnost: aktivna mobilnost je redna telesna dejavnost, ki se izvaja kot prevozno sredstvo. Vključuje potovanje peš, s kolesom in drugimi vozili, ki za premikanje zahtevajo fizični napor. Pričakovani rezultat bi bila višja raven uporabe aktivne mobilnosti v ciljnih demo mestih.
  • Mobilnost prihodnosti: pričakovani rezultat bi bile nove storitve in prelomne tehnologije, ki lahko spremenijo način življenja, dela in gibanja v mestu.
  • Trajnostna mestna logistika: pričakovani rezultat bi vključeval nova vozila, nove modele nabave/nabav, nove konsolidacijske rešitve, nove storitve vozlišč, nove proizvodne modele (npr. da se blago proizvaja blizu doma) in nove programske rešitve za optimizacijo tovornega prometa.
  • Mobilnost in energija: pričakovani rezultat bi bila večja uporaba vozil s čistejšimi gorivi v enem ali več evropskih mestih. Izvedene ukrepe bi bilo mogoče ponoviti in razširiti v drugih evropskih okoljih.

Vodilni prijavitelj mora biti akademska, javna, industrijska, raziskovalna, nevladna ali organizacija MSP, registrirana v državi članici EU ali pridruženi državi programa Obzorje Evropa.

Več informacij je na voljo v razpisni dokumentaciji spodaj.

Konzorcij morata sestavljata vsaj dva prijavitelja iz dveh različnih držav iz EU ali tretjih držav, pridruženih programu Obzorje Evropa.

Več informacij je na voljo v razpisni dokumentaciji spodaj.

Skupna dodelitev sredstev EIT za ta razpis za inovacije naj bi znašala 14,7 milijona EUR (12,7 milijona EUR za inovacije in 2 milijona EUR za inovacije RIS). Ta sredstva bodo razdeljena med štiri področja izzivov in mešanico projektov tipa 1 in tipa 2.

Vsi predlogi morajo imeti najmanj 32 odstotno stopnjo sofinanciranja.

Rok za oddajo predlogov je 28. april 2022, do 17. ure, po srednjeevropskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *