Grantly ima na razpolago trenutno 2 odprtih razpisov za "trajnostna mobilnost".


Rok: 13.05.22
Projekti do:7.500 €   Udeležba: %
Upravičeni:Občine
Objava:11.04.22 Ministrstvo za infrastrukturo
Področja:Družba, Izobraževanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:mobilnost, trajnostna mobilnost
Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, itd. Glede na…
Rok: 07.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:10.02.22* Javni zavod Spotur Slovenj Gradec
Področja:Gospodarstvo, Kultura
Ključne bes.:občinski, razvoj, spodbujanje, trajnostna mobilnost, turizem
Šlo bo za sofinanciranje aktivnosti (programi, projekti), ki bodo pripomogle k oživitvi mestnega jedra v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2022, in sicer bodo morali programi in projekti prispevati k: pestrosti kulturnih prireditev in dogodkov, ohranjanju in spodbujanju trgovine, gostinstva in drugega podjetništva v mestnem jedru, trajnostnemu razvoju mesta Slovenj Gradec in njegovega mestnega jedra, večji kakovosti bivanja, turistični…