Grantly ima na razpolago trenutno 125 odprtih razpisov za "občinski".


Rok: 28.10.21    Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:19.10.21* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:občinski
Sofinanciranje javno dostopnih projektov in programov neformalnega izobraževanja v Mestni občini Slovenj Gradec.
Rok: 25.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:19.10.21* Občina Ravne na Koroškem
Področja:Družba
Ključne bes.:invalidi, občinski, upokojenci
Zbiranje ponudb za sofinanciranje dejavnosti v okviru programa izvajanja brezplačnih prevozov za starejše in invalide.
Rok: 15.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:18.10.21* Občina Krško
Področja:Izobraževanje, Kultura, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:občinski, šport
Sofinanciranje LPŠ (letni program športa) v občini Krško, ki zajema naslednja področja: športni programi, kot so prostoročna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijska športna dejavnost, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov, starejših in športna rekreacija športni objekti in površine za šport v naravi razvojne dejavnosti v športu, kot so izobraževanje,…
Rok: 03.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.10.21* Mestna občina Ljubljana
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:občinski, socialno varstvo
Namen tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisnih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in…
Rok: 29.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:13.10.21* Občina Komen
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski
Sofinanciranje letnega programa oziroma projektov društev, ki delujejo z namenom ohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju kmetijstva in razvoja podeželja v Občini Komen.
Rok: 15.10.21
Projekti do:1.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:13.10.21* Občina Kamnik
Področja:Družba, Mladi
Ključne bes.:občinski
Cilj je otrokom na območju občine omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa. Sofinanciralo se bo jesensko počitniško varstvo otrok s stalnim in začasnim prebivališčem v občini. 
Rok: 18.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:05.10.21* Občina Krško
Področja:Kultura, Mladi
Ključne bes.:občinski, šport
Financirali se bodo trije programi: dodatno sofinanciranje tekmovalnih programov za prijavitelje, ki so že izvajalci LPŠ in imajo že sklenjeno pogodbo za leto 2021;kategorizacije – uspešnost športnikov;športne prireditve – večje mednarodno športno tekmovanje za program športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Rok: 17.10.21 Do porabe sredstev
Projekti do:6.500 €   Udeležba: 80%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:05.10.21* Mestna občina Ljubljana
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, občinski
Sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2018, 2019 ali 2020 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta poteka tudi v letu 2021.Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije.
Rok: 15.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:01.10.21 Občina Kamnik
Področja:Notranje zadeve, Podeželje
Ključne bes.:infrastruktura, javno naročilo, občinski
Javno naročilo za izgradnjo kanalizacije in vodovoda v naselju Vrhpolje pri Kamniku.
Rok: 19.10.21
Projekti do:2.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:28.09.21* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Družba, Izobraževanje, Kultura, Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski
Sofinancirajo so naslednje vsebine programov, ki jih upravičenci izvajajo na območju Mestne občine Nova Gorica: izobraževanja,promocija upravičencev in območja njihovega delovanja,priprava projektov s področja kmetijstva in podeželja za kandidiranje na javnih razpisih,prireditve s področja kmetijstva in podeželja,nakup strokovne literature, priprava in tiskanja zbornikov, strokovne literature in promocijskega materiala.Predmet sofinanciranja so tudi materialni stroški, ki so vezani…
1
Rok: 15.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:28.09.21* Mestna občina Ptuj
Področja:Družba, Mladi, Zdravje
Ključne bes.:občinski, šport
Nagrajevanje športnih ekip, ki so v tekmovalni sezoni 2020/21 napredovale v višje lige znotraj tekmovalnega sistema, ki jih vodijo nacionalne panožne športne zveze.
Rok: 15.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:28.09.21* Občina Komen
Področja:Mladi
Ključne bes.:občinski
Sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Komen v letu 2021 in sicer:otroških dejavnosti, ki vključujejo programe izvajalcev, namenjenih otrokom do vključno 14 leta starosti,mladinskih dejavnosti, ki vključujejo programe izvajalcev, namenjenih mladim v starosti od 15 do 29 let.Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi dokazili in prilogami, ki so…
Rok: 15.10.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:28.09.21* Občina Komen
Področja:Kultura
Ključne bes.:ljubiteljska kultura, občinski
Sofinanciranje redne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev. Sofinancirajo se naslednje dejavnosti, ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno, vsaj 1-krat tedensko in vsaj 9 mesecev v letu, izvajalci pa so dolžni svojo dejavnost javno predstaviti:glasbena dejavnost (vokalna glasba),plesna dejavnost (plesna umetnost, folklorna dejavnost),gledališka dejavnost.Prijava na razpis mora biti vložena na predpisanih obrazcih z vsemi potrebnimi…
Rok: 08.10.21
Projekti do:2.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:28.09.21* Mestna občina Slovenj Gradec
Področja:Podeželje
Ključne bes.:kmetijstvo, občinski
Namen je sofinanciranje kmetijskih mehanizacij za pomoč EKO kmetijam na območju občine.
Rok: 02.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:14.09.21* Mestna občina Ljubljana
Področja:
Ključne bes.:nagrada, občinski, šport
Zbiranje predlogov za podelitev nagrade Marjana Rožanca za področje športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2021.Podeljene bodo največ štiri nagrade.Pri nagradi za izjemne športne dosežke se upošteva doseženi vrhunski rezultat v časovnem obdobju od 31. 10. preteklega leta, do 31. 10. tekočega leta, to je čas med dvema podelitvama nagrad,nagrado za delo iz daljšega časovnega…
Rok: 20.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.09.21* Mestna občina Nova Gorica
Področja:Družba, Izobraževanje, Podeželje
Ključne bes.:občinski, turistična društva
Sofinanciranje programov turističnih društev, ki so v javnem interesu.organizacija prireditevkulturni programi za ohranjanje in oživljanje kulturne in naravne dediščineprogrami razvoja in urejanja kraja, kot so razgledišča, vstopne točke, počivališča itd.trženje in promocijarazvoj in vzdrževanje turistične infrastruktureturistični proizvodi in spominkiozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstvaaktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka in izobraževanje članov društev
Rok: 05.10.21
Projekti do:2.500 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP, Podjetja, Zagonska
Objava:06.09.21* Občina Kamnik
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:občinski
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Kamnik za naslednje oblike pomoči:pospeševanje zaposlovanjasofinanciranje zaščite patentov in licencsubvencioniranje najemnin v starem mestnem jedrusofinanciranje udeležb na sejmih in razstavahspodbujanje promocije namestitvenih ponudnikov
Rok: 13.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:03.09.21* Občina Kamnik
Področja:Notranje zadeve, Podeželje
Ključne bes.:javno naročilo, občinski
Sanacija več občinskih cest se bo delila na sklope:SKLOP 1. Sanacija lokalne ceste Kamnik – Zg. Palovče – Vranja Peč – Velika Lašna (LC 160021) SKLOP 2. Sanacija lokalne ceste Škajnovica –Brod – Obrše – Zlato Polje (LC 235011) SKLOP 3. Sanacija lokalne ceste Bočna – Menina planina – Okrog – Češnjice – Golice (LC 107081) SKLOP 4….