Grantly ima na razpolago trenutno 39 odprtih razpisov za "spodbujanje".


Rok: 20.05.22
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.02.22* Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Podjetništvo
Ključne bes.:nagrada, natečaj, spodbujanje
Če ste državni, regionalni ali lokalni organ ali javno-zasebno partnerstvo, od koder koli v EU ali pridružene države v programu COSME ali Veliki Britaniji in ste delali na uspešni pobudi, ki je spodbudila vaše gospodarstvo bodisi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, vas agencija SPIRIT poziva k sodelovanju. Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva, prepoznava in priznava…
Rok: 07.03.22    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:10.02.22* Javni zavod Spotur Slovenj Gradec
Področja:Gospodarstvo, Kultura
Ključne bes.:občinski, razvoj, spodbujanje, trajnostna mobilnost, turizem
Šlo bo za sofinanciranje aktivnosti (programi, projekti), ki bodo pripomogle k oživitvi mestnega jedra v Mestni občini Slovenj Gradec v letu 2022, in sicer bodo morali programi in projekti prispevati k: pestrosti kulturnih prireditev in dogodkov, ohranjanju in spodbujanju trgovine, gostinstva in drugega podjetništva v mestnem jedru, trajnostnemu razvoju mesta Slovenj Gradec in njegovega mestnega jedra, večji kakovosti bivanja, turistični…
Rok: 21.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:02.02.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije, sodelovanje, spodbujanje
Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2023 in 2024. Cilj je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih in francoskih raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij…
Rok: 03.05.22
Projekti do:2.000.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:27.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:MSP, gospodarstvo, javno naročilo, partnerstva, spodbujanje
Komisija želi še naprej razvijati možnosti javnega naročanja inovacij po vsej EU. To je mogoče, če lahko javni naročniki s praktičnimi izkušnjami svoje znanje posredujejo drugim, ki nimajo izkušenj ali pa so te omejene. Ukrep bo omogočil vzpostavitev obsežne referenčne baze za dejavnosti javnega naročanja inovacij in mreže javnih naročnikov, ki bi bila nato odprta…
Rok: 10.11.22 Več rokov
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:27.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:EIC, Horizon, inovacije, partnerstva, raziskave, spodbujanje
Hop On Facility vključuje enega dodatnega udeleženca iz države širitve v tekoči projekt v okviru stebra 2 ali programa EIC, pri čemer se dopolnjuje ustrezna naloga ali delovni paket in stroški, ki jih ima dodatni udeleženec. Instrument Hop On je odprt za vse teme v okviru stebra 2 in programa EIC pathfinder. Spodbujajo se prijave…
Rok: 17.02.22
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:27.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Zdravje
Ključne bes.:javno zdravje, sodelovanje, spodbujanje, usposabljanje, zdravo življenje
Nevladne organizacije imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju pomoči na ravni Unije, nacionalni in lokalni ravni. Na področju zdravja, zlasti javnega zdravja, zagotavljajo storitve neposredno bolnikom in posameznikom, saj so v nekaterih primerih v prvi liniji ukrepanja tudi v izrednih razmerah. Nevladne organizacije so bistvene tudi pri premoščanju vrzeli med institucijami in bolniki ter olajševanju komunikacije.Komisija…
Rok: 20.04.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:20.01.22 Evropska komisija
Področja:Družba, Kultura, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, evropska družba, kulturna dediščina, spodbujanje, umetnost
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Kultura, ustvarjalnost in vključujoča družba. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01: Safeguarding endangered languages in EuropeHORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-02: Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroadHORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03: The role of perceptions, formed by traditions,…
Rok: 10.03.22 Do porabe sredstev
Projekti do:8.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale
Objava:18.01.22* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Znanost
Ključne bes.:raziskave, raziskovalci, raziskovalne organizacije, spodbujanje, znanost
Sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2022-2024. Sofinancirali se bodo medsebojni obiski slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte. Cilj je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Republiko Turčijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih turških raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske…
Cilj javnega razpisa Finančnega mehanizma EGP je zagotoviti podporo za razvoj kulturnih in umetniških dogodkov, ki izboljšujejo dostopnost profesionalne sodobne…
Rok: 29.03.22
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba
Ključne bes.:civilna družba, demokracija, spodbujanje
Cilj je zaščititi, spodbujati in ozaveščati o temeljnih pravicah in vrednotah EU s podpiranjem lokalnih, regionalnih in/ali nacionalnih organizacij civilne družbe ter povečanjem njihovih zmogljivosti, s čimer se krepi tudi učinkovita uporaba Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter spoštovanje pravne države in demokracije v EU. Namen je izbrati in podpreti določeno število posrednikov v čim…
Rok: 16.06.22 Več rokov
Projekti do:425.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Podjetja
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, spodbujanje
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe. Za projekte krepitev zmogljivosti se lahko prijavijo samo javni organi na nacionalni ravni, odgovorni za izvajanje programa LIFE v upravičeni državi članici Evropske unije. Dejavnosti, vključene v predloge za projekte krepitve zmogljivosti, morajo potekati predvsem na ozemlju države članice glavnega prijavitelja. Vsak predlog mora temeljiti na analizi…
Rok: 03.01.22
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Ostale
Objava:06.12.21* Ministrstvo za kulturo
Področja:Kultura
Ključne bes.:spodbujanje, umetnost
Delovne štipendije za samozaposlene v kulturi so namenjene ohranitvi in spodbujanju samozaposlovanja na področju kulture, zagotavljanju spodbudnih pogojev za ustvarjalno delo samozaposlenih v kulturi ter povečanju števila projektov, katerih nosilci so samozaposleni v kulturi, vzpostavitvi kvalitetne in raznovrstne produkcije, dvigu kompetenc samozaposlenih v kulturi ter večji mobilnosti in razvoju delovanja samozaposlenih v kulturi.
Rok: 19.10.21
Projekti do:4.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, okolje, spodbujanje
Ukrepi bi morali izboljšati razumevanje izzivov pravičnega prehoda v podnebno nevtralna in okoljsko trajnostna gospodarstva in družbe, kot je predvideno v Evropskem zelenem dogovoru in naslednji generaciji EU. Analizirati morajo različne razsežnosti neenakosti, ki izhajajo iz učinkov podnebnih sprememb, podnebnih politik in načinov prehoda, vključno z njihovimi distribucijskimi posledicami, povezanimi s spremembami BDP, industrijske konkurenčnosti in…
Rok: 05.10.21    Udeležba: 10%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine
Objava:22.07.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Izobraževanje, Notranje zadeve
Ključne bes.:EUAF, spodbujanje
Namen razpisa je nakup in vzdrževanje opreme in metod za preiskave in nadzor, ki jih upravičenci uporabljajo v boju proti nepravilnostim, prevaram in korupciji, ki škodijo finančnim interesom Unije. Vključen je lahko nakup prilagojene prevozne opreme, strojne in programske opreme IT ter avdiovizualne opreme, če vlagatelj jasno dokaže, da nakup prispeva k doseganju prvega posebnega…
Rok: 28.09.21
Projekti do:750.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Državne, Neprofitne
Objava:20.07.21 Evropska komisija
Področja:Notranje zadeve
Ključne bes.:spodbujanje
Prednostna naloga tega razpisa je sofinanciranje ukrepov za spodbujanje skupnih dejavnosti in čezmejnih projektov izvršilnih organov in drugih zadevnih akterjev, ki izboljšujejo svoje tehnične zmogljivosti na področju preprečevanja in odvračanja od neprijavljenega dela v skladu z vizijo platforme, da se neprijavljeno delo spremeni v prijavljeno s celostnim pristopom, pri katerem nacionalne vlade združujejo strategijo in…
Rok: 01.09.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:07.07.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Mladi, Notranje zadeve
Ključne bes.:mediji, sodelovanje, spodbujanje
Cilj tega razpisa je zbiranje predlogov s spodbujanjem strateškega sodelovanja z mediji prispevati k večji udeležbi in ozaveščenosti državljanov o konferenci na temo prihodnost Evrop. Ključni kazalnik uspešnosti za merjenje doseganja glavnega cilja razpisa za zbiranje predlogov je število sofinanciranih komunikacijskih ukrepov, število ur pozornosti (ocenjena izpostavljenost) in število ljudi, ki so bili s sofinanciranimi…
Rok: 23.09.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:Horizon, spodbujanje
Podpora standardizaciji bo upravičencem, katerih rezultati raziskav v okviru programov H2020 in Obzorje Evropa bodo verjetno privedli do revizije ali oblikovanja standarda, pomagala pri preverjanju ustreznosti njihovih rezultatov za dejavnosti standardizacije. Ta podpora bo na voljo za tekoče in zaključene projekte H2020 in Obzorja Evropa. Ta storitev bo tem upravičencem pomagala pri sodelovanju s standardizacijskimi…
Rok: 23.09.21
Projekti do:1.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo
Ključne bes.:Horizon, spodbujanje
Cilj tega usklajevalnega in podpornega ukrepa je analizirati gospodarski ekosistem več kot 20 regij v Evropi in ugotoviti, kako bi nanje lahko vplivale celovite gospodarske politike, inovacijski programi, zasebne naložbe, ki bi jih spremljale sodobne politike regionalne uprave, ter javne naložbe v infrastrukturo, tako digitalno kot prometno. Poudarek je tako na rasti digitalnih industrij kot…