Grantly ima na razpolago trenutno 52 odprtih razpisov za "podnebne spremembe".


Rok: 17.05.22 Več rokov
Projekti do:300.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika
Objava:18.02.22 Javna agencija Republike Slovenije za…
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:krožno gospodarstvo, onesnaženost, podnebne spremembe, raziskave, razvoj, zeleni prehod
Agencija SPIRIT je skladno z načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) objavila razpis v vrednosti 45 milijonov €, namenjen konzorcijem podjetij za sofinanciranje raziskovalno-razvojnih projektov, usmerjenih v zeleni prehod in krožno gospodarstvo. Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali…
Rok: 16.02.22
Projekti do:3.000 €   Udeležba: 20%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:01.02.22* Mestna občina Maribor
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:biotska raznovrstnost, kmetijstvo, narava, občinski, okolje, podnebne spremembe, voda
Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo izvedeni na območju MOM po naslednjih vsebinskih sklopih, ki se nanašajo na posamezne teme: SKOP A: VARSTVO NARAVE Informiranje in ozaveščanje o naravi; Ohranjanje biodiverzitete; Analiza stanja posameznih varovanih območij narave s predlogi ukrepov; SKLOP B: RAVNANJE Z ODPADKI Trajnostno ravnanje z odpadki; Ravnanje z zelenim odrezom in pravilno kompostiranje; Zmanjševanje količine odpadne hrane; SKLOP C: VARSTVO ZRAKA,…
Rok: 21.02.22
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:25.01.22* Platforma Sloga
Področja:Družba, Izobraževanje, Mladi, Zeleni prehod
Ključne bes.:mladina, mladinske organizacije, ozaveščanje, podnebne spremembe, sodelovanje
Osrednja ciljna skupina, ki jo naslavlja projekt Climate of Change, so mladi državljani Evropske unije, stari od 16 do 35 let, dodatne ciljne skupine so lahko izobraževalci in mladinski delavci, širša splošna javnost, itd. Cilji izbranih projektov morajo biti: ozaveščati o podnebnih migracijah, podnebnih spremembah, trajnostnem razvoju in globalni nepravičnosti;ozaveščati o povezavah med globalnimi in lokalnimi razsežnostmi podnebnih…
Rok: 12.04.22
Projekti do:30.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:11.01.22 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podnebne spremembe, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo program Misije – Prilagajanje podnebnim spremembam. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01: Development of climate change risk assessments in European regions and communities based on a transparent and harmonised Climate Risk Assessment approachHORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-02: Support to the regions in developing…
Ozaveščanje otrok, mladih, učiteljev in strokovnih delavcev centra za okoljsko izobraževanje o prilagajanju na podnebne spremembe in njihovem blaženju. Z dodelitvijo…
Namen subvencij je prispevati k razvoju krožnega gospodarstva in uvajanju okolju prijaznejših rešitev v javnem sektorju. Do podpore bodo upravičeni projekti,…
Rok: 26.04.22
Projekti do:39.000.000 €   Udeležba: 5%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:16.12.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Zeleni prehod
Ključne bes.:LIFE, okolje, podnebne spremembe
Program LIFE je program EU za okolje in podnebne ukrepe.Cilj dotičnega razpisa je vzpostaviti instrument za dodeljevanje majhnih nepovratnih sredstev za projekte v najbolj oddaljenih regijah EU ter čezmorskih državah in ozemljih (ČDO) na področju ohranjanja biotske raznovrstnosti, obnove ekosistemov in trajnostne uporabe ekosistemskih storitev, vključno z ekosistemskimi pristopi k prilagajanju podnebnim spremembam in njihovemu…
Rok: 22.04.22
Projekti do:750.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:19.11.21 Interreg Alpine Space
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Interreg, biotska raznovrstnost, infrastruktura, krožno gospodarstvo, partnerstva, podnebne spremembe
Prvi razpis za zbiranje predlogov je namenjen sofinanciranju projektov manjšega obsega v okviru vseh specifičnih ciljev in tematskih prednostnih nalog 1, 2 in 3. Omejitev glede teme, ki je predmet sodelovanja ni, če je v skladu s spodaj opisanimi izzivi in potrebami alpskih regij.Specifični cilji programa Podnebno odporna in zelena Alpska regija: prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje…
1
Rok: 28.02.22
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 25%
Upravičeni:Državne, MSP, Neprofitne, Občine, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:19.11.21 Interreg Alpine Space
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Interreg, biotska raznovrstnost, energija, infrastruktura, krožno gospodarstvo, partnerstva, podnebne spremembe
Prvi razpis za zbiranje predlogov je namenjen sofinanciranju klasičnih projektov v okviru vseh specifičnih ciljev in tematskih prednostnih nalog 1, 2 in 3. Omejitev glede teme, ki je predmet sodelovanja ni, če je v skladu s spodaj opisanimi izzivi in potrebami alpskih regij.Specifični cilji programa Podnebno odporna in zelena Alpska regija: prilagajanje podnebnim spremembam, preprečevanje tveganj…
1
Rok: 15.02.22
Projekti do:14.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, biotska raznovrstnost, ekosistem, gozdarstvo, kmetijstvo, okolje, podnebne spremembe
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-01: Observing and mapping biodiversity and ecosystems, with particular focus on coastal and marine ecosystemsHORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-02: Building taxonomic research capacity near biodiversity hotspots and for…
Rok: 25.01.22
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Družba, Mladi, Podeželje
Ključne bes.:gospodarstvo, kmetijski proizvodi, kmetijstvo, podnebne spremembe, razvoj podeželja, trajnostna trgovina
Skupna kmetijska politika (SKP) je ena najpomembnejših politik EU. Je partnerstvo med kmetijstvom in družbo ter med Evropo in njenimi kmeti. Je skupna politika za vse države in državljane EU ter jim prinaša različne koristi. Podpira kmete in izboljšuje kmetijsko proizvodnjo, ohranja podeželska območja in pokrajine, ohranja podeželsko gospodarstvo ter pomaga pri reševanju podnebnih sprememb in…
Rok: 03.03.22    Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:26.10.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:energija, inovacije, podnebne spremembe, tehnologija
Razpis je namenjen projektom za nizkoogljične tehnologije in postopke v vseh sektorjih, ki jih zajema Direktiva 2003/87/ES (Direktiva o EU ETS): Inovacije na področju nizkoogljičnih tehnologij in postopkov v sektorjih iz Priloge I, vključno z okoljsko varnim zajemanjem in izkoriščanjem ogljika (CCU), ki bistveno prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb, ter izdelki, ki nadomeščajo izdelke, ki vsebujejo…
Rok: 15.02.22
Projekti do:20.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:okolje, podnebne spremembe
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-01: Climate sensitive water allocation systems and economic instruments HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-02: Understanding the oceanic carbon cycle HORIZON-CL6-2022-CLIMATE-01-03: Demonstration network on climate-smart farming – boosting the role of…
Rok: 10.02.22    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:03.11.21* EACEA - Izvajalska agencija za izobra…
Področja:Digitalizacija, Družba, Medn. sodelovanje, Zeleni prehod
Ključne bes.:civilna družba, demokracija, okolje, podnebne spremembe, vrednote
Sofinanciranje mednarodnih projektov na področju spodbujanja sodelovanja v demokratičnem in državljanskem življenju v Uniji. Razpis za leto 2022 je prioritetno osredotočen na pet področij: volitve v Evropski parlament leta 2024,vpliv pandemije Covid-19 na temeljne pravice in demokratične vrednote,inovativni pristopi in (digitalna) orodja za vključevanje in aktivno participacijo,boj proti dezinformacijam in medijska pismenost,okolje in podnebne spremembe.
Projekti za pripravljenost na ekstremne vremenske pojave, povezane s podnebnimi spremembami, in obvladovanje tveganja na Portugalskem. Razpis razdeljen na tri…
Rok: 10.02.22 Več rokov
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, inovacije, podnebne spremembe, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost. Predloge lahko prijavite na naslednje tri teme: HORIZON-CL5-2022-D1-01-01-two-stage: Carbon Dioxide Removal (CDR) approaches HORIZON-CL5-2022-D1-01-03-two-stage: Social science for land-use strategies in the context of climate change and biodiversity challenges HORIZON-CL5-2022-D1-01-02-two-stage: Socio-economic risks of climate change in…
Rok: 10.02.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, podnebne spremembe, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Podnebje, energija in mobilnost. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL5-2022-D1-02-02: Development of high-resolution Earth system models for global and regional climate change projections HORIZON-CL5-2022-D1-02-01: Verification and reconciliation of estimates of climate forcers HORIZON-CL5-2022-D1-02-03: Improvement of Integrated Assessment Models…
Rok: 18.11.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Ostale, Podjetja
Objava:27.01.21 EIT Climate-KIC
Področja:Zeleni prehod
Ključne bes.:okolje, podnebne spremembe
EIT Climate-KIC vabi k oddaji predlogov za nove dejavnosti, ki naj bi se začele izvajati leta 2022. V okviru tega razpisa so na voljo sredstva za podporo razvoju novih visoko inovativnih komercialnih izdelkov ali storitev, ki si prizadevajo prodreti na trg in doprinesti k podnebni nevtralnosti. Predvideva se financiranje od 20 do 30 predlogov.