Grantly ima na razpolago trenutno 293 odprtih razpisov za "Podeželje".


Rok: 12.07.21    Udeležba: 50%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:06.07.21* Turizem Ljubljana
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, turistična društva, turistične prireditve, turizem
Oddaja predlogov za sofinanciranje za leto 2021. 
Rok: 31.07.21
Projekti do:6.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Podjetja
Objava:02.07.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Drugi razpis za racionalizacijo sezonske selitve panjev v letu 2021. Sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.
Rok: 31.07.21
Projekti do:14.400 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:02.07.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav, katerega glavni namen je posodabljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme ter spremljanje stanja v čebelarstvu s pomočjo tehtnic z vremensko postajo, vključenih v sistem opazovalno napovedovalne službe medenja.
Rok: 14.07.21    Udeležba: %
Upravičeni:Podjetja
Objava:30.06.21 Občina Kamnik
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski
Občina Kamnik objavlja javni poziv za rekonstrukcijo ceste skozi vas Podgorje.
Rok: 14.09.21
Projekti do:6.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, gozdarstvo, podnebne spremembe
Celovita ocena potenciala evropskih gozdov in gozdarskega sektorja za blažitev podnebnih sprememb z modeliranjem različnih političnih poti, pri čemer se upoštevajo tveganja, povezana s podnebnimi spremembami, fiziološki in biogeokemični odzivi na okoljske spremembe in načine gospodarjenja, potrebe po prilagajanju, cilji biotske raznovrstnosti in zagotavljanje drugih ekosistemskih storitev. Analizirani učinki morajo vključevati spremembe v sekvestraciji ogljika, zdravju…
Rok: 14.09.21
Projekti do:7.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:24.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon
Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k nekaterim od naslednjih pričakovanih rezultatov: Podpora načrtu EU za obnovo narave v okviru strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030.Izboljšana ocena dodane vrednosti pristopov obnove mokrišč, šotišč in poplavnih območij po različnih scenarijih ter spremljanje njihovih koristi in kompromisov z vidika emisij in odvzemov toplogrednih plinov, prilagajanja…
Rok: 14.09.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:22.06.21 Evropska komisija
Področja:Podeželje
Ključne bes.:Horizon
Rešitve za izzive s katerimi se soočajo oceani, morja in vode ter priprava na postavitev demonstracijskih svetilnikov.Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k vsem naslednjim pričakovanim rezultatom: izboljšana priprava na učinkovito uporabo raziskovalnega in inovacijskega jedra misije v državah članicah/ pridruženih državah in skupnostih: izboljšana zmogljivost za opredelitev področij in rešitev za učinkovite demonstracijske svetilniketransformativni…
Rok: 02.08.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:29.06.21* Občina Divača
Področja:Podeželje
Ključne bes.:občinski, turizem
Sofinanciranje programov nevladnih organizacij v letu 2021.gre za spodbujanje razvoja turizma in gostinstvaohranjanja in pospeševanja dejavnosti na področju turizma
Rok: 31.07.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:29.06.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v letu 2021.
Rok: 31.07.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:24.06.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Sofinanciranje nakupa osnovne opreme, ki je potrebna za izvedbo raziskave iskanja alternativnih paš in karakteristike medu v povezavi s povzročitelji medenja v obdobju 2020-2022.
Rok: 16.07.21
Projekti do:300 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:24.06.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Sofinanciranje nakupa zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2021. 
Rok: 16.07.21
Projekti do:5.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:24.06.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2021.
Rok: 16.07.21
Projekti do:200 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:24.06.21 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:čebelarstvo
Predmet javnega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2021.
Rok: 09.07.21
Projekti do:5.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:MSP
Objava:22.06.21* Občina Medvode
Področja:Podeželje
Ključne bes.:gozdarstvo, kmetijstvo, čebelarstvo
Sredstva se dodelijo za sofinanciranje naslednjih ukrepov:  Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjoUkrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Rok: 28.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:14.06.21* Uprava Republike Slovenije za varno h…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:koncesija, veterinarske organizacije
Koncesija se bo dodelila veterinarski organizaciji, za območje občine Kamnik, za izvajanje naslednjih dejavnosti: izvajanje predpisanega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali na območju RS v tekočem letuizvajanje ukrepov, ki jih odredi uradni veterinar veterinarski organizacijiizvajanje nepretrgane veterinarske dejavnost za terensko diagnostiko kužnih bolezni
Rok: 03.08.21
Projekti do:60.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Zagonska
Objava:10.06.21* Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Podeželje
Ključne bes.:inovacije, razvoj, ribištvo
Gre za razvoj inovativne rešitve, osredotočene na digitalne tehnologije, z obravnavanjem izzivov modre ekonomije.Prijavitelji morajo predložiti predloge za enega od naslednjih izzivov:1. izziv: Razvijanje rešitev, izdelkov in storitev, ki temeljijo na digitalnih tehnologijah, za povečanje trajnosti, krožnosti in konkurenčnosti v ribogojnem in ribiškem sektorju s soočanjem s posebnimi potrebami in izzivi teh sektorjev.2. Izziv: Ustvarite…
Rok: 25.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:09.06.21* EJP SOIL
Področja:Podeželje, Zeleni prehod
Ključne bes.:kmetijstvo, nadnacionalno, partnerstva, predlogi
Cilj tega razpisa je spodbuditi celostno kmetijsko (gozdna tla niso izključena) prakso ravnanja s tlemi, ki bodo pomagale spremeniti raznolikost kmetovanja, da bo vključevala različne trajnostne in okoljske prakse. Za dosego tega cilja je bistvenega pomena znanje o zaseganju SOC in biotski raznovrstnosti. Razpis obravnava tri glavne teme: zaseganje SOCbiotska raznovrstnosttrajnostna proizvodnja in okoljePotrebne so drastične spremembe…
Rok: 30.09.23 Do porabe sredstev
Projekti do:40.000 €   Udeležba: 50%
Upravičeni:Podjetja
Objava:08.06.21* Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo…
Področja:Podeželje
Ključne bes.:ribištvo
Naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture.