Raziskave in razvoj naslednje generacije znanstvenih instrumentov, orodij in metod

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Znanost
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 110.000.000
Rok za oddajo: 20.04.2022
Podelitev min-max: 0 € – 1.000.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: Horizon, razvoj
Zanimiv razpis?

Pričakuje se, da bodo projeki prispevali k večini od naslednjih pričakovanih rezultatov: 

 • izboljšana znanstvena konkurenčnost evropskih raziskovalnih infrastruktur;
 • osnova za razvoj inovativnih podjetij;
 • zvišanje tehnološke ravni industrij s skupnim razvojem naprednih tehnologij za raziskovalne infrastrukture in ustvarjanje potencialnih novih trgov;
 • vključevanje raziskovalnih infrastruktur v lokalne, regionalne in globalne inovacijske sisteme.

Cilj je zagotoviti inovativne znanstvene instrumente, orodja in metode, ki pospešujejo najsodobnejše stanje evropskih raziskovalnih infrastruktur in kažejo transformativni potencial pri delovanju raziskovalnih infrastruktur. S tem povezan razvoj, ki podpira zagotavljanje izboljšanih in naprednih storitev, naj bi privedel do tega, da bi raziskovalne infrastrukture podpirale nova področja raziskav in/ali širšo skupnost uporabnikov, vključno z industrijskimi uporabniki. 

Predlogi morajo obravnavati vse naslednje vidike: 

 • Raziskave in razvoj novih znanstvenih instrumentov, orodij in metod za raziskovalne infrastrukture ob ustreznem upoštevanju učinkovitosti virov (npr.porabo energije) in vplive na okolje (vključno s podnebnimi vplivi);
 • jihovo tehnološko validacijo in izdelavo prototipov;
 • usposabljanje osebja RI za delovanje in uporabo teh novih rešitev;
 • inovativni potencial za industrijsko izkoriščanje rešitev in/ali v korist družbe.

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

 • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
 • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
 • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate. Glejte razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Konzorciji morajo biti zgrajeni okoli vodilnega jedra vsaj treh vrhunskih raziskovalnih infrastruktur, ki so infrastrukture ESFRI, konzorciji evropskih raziskovalnih infrastruktur (ERIC) in/ali druge vrhunske raziskovalne infrastrukture v evropskem interesu. Vključiti je treba tudi druge tehnološke partnerje, vključno z industrijo in MSP, ter tako spodbujati inovacije in izmenjavo znanja s skupnim razvojem novih tehničnih rešitev za raziskovalne infrastrukture.

Celotni proračun znaša 110 milijonov evrov.

Financirali naj bi se projekti med 5 in 10 milijoni evrov.

Podprtih naj bi bilo 11 projektnih predlogov.

Stopnja financiranja bo do 100 odstotkov upravičenih stoškov.

Datum roka: 20. april 2022 17:00:00 po bruseljskem času

 

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.