Sredstva ERC namenjena dokazovanju koncepta raziskovalcev

 

Ciljne organizacije: Ostale
Kategorija: Znanost
Izdajatelj:

Obzorje Evropa

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 25.000.000
Rok za oddajo: 29.09.2022 Več rokov
Podelitev min-max: 0 € – 150.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: ERC, Horizon, raziskovalci
Zanimiv razpis?

Cilj subvecij ERC za dokazovanje koncepta je povečati vrednost raziskav, ki jih financira ERC, s financiranjem nadaljnjega dela (tj. dejavnosti, ki niso bile predvidene za financiranje iz prvotne subvencije ERC), z namenom da se preveri inovacijski potencial zamisli, ki izhajajo iz projektov, ki so bili financirani. Subvencije za potrditev koncepta so zato na voljo samo glavnim raziskovalcem, katerih predlogi se v veliki meri opirajo na raziskave, ki jih je financiral ERC. 

ERC-2022-PoC2

 

Za sredstva lahko zaprosijo glavni raziskovalci, ki so trenutni prejemniki nepovratnih sredstev Evropskega raziskovalnega sveta:

  • to so vsi glavni raziskovalci v pionirskem raziskovalnem projektu ERC, ki je v teku ali se je končal manj kot 12 mesecev pred 1. januarjem 2021.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Ni dodatnih informacij

Skupna višina sredstev znaša 25.000.000 EUR. 

Finančni prispevek bo dodeljen kot pavšalni znesek v višini 150.000 EUR za obdobje 18 mesecev. 

Pavšalni znesek bo pokril neposredne in posredne upravičene stroške upravičencev za projekt, pod pogojem, da se bo ta projekt pravilno izvajal, bodo zneski izplačani ne glede na dejansko nastale stroške. Pavšalni znesek je bil oblikovan tako, da pokriva stroške osebja, podizvajalcev, stroške nakupa, druge kategorije stroškov in posredne stroške upravičencev.

Prijave so možne do naslednjih rokov za oddajo:

  • 15. februar 2022, do 17. ure po bruseljskem času,
  • 19. maj 2022, do 17. ure po bruseljskem času,
  • 29. september 2022, do 17. ure po bruseljskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *