Subvencije ERC za vodilne raziskovalce

 

Ciljne organizacije: Ostale
Kategorija: Znanost
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 555.000.000
Rok za oddajo: 28.04.2022
Podelitev min-max: 0 € – 2.500.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: ERC, raziskovalci
Zanimiv razpis?

Subvencije za vodilne raziskovalce so namenjene odličnim glavnim raziskovalcem na poklicni poti, ko so že uveljavljeni in s priznanimi raziskovalnimi dosežki. Glavni raziskovalci morajo dokazati prelomno naravo, ambicioznost in izvedljivost svojega znanstvenega predloga. 

Od glavnih raziskovalcev, ki bodo prejeli nepovratna sredstva ERC, se pričakuje, da so aktivni raziskovalci in da so v zadnjih 10 letih dosegli pomembne raziskovalne dosežke, ki morajo biti predstavljeni v prijavi.

Konkurenčni glavni raziskovalec, ki bo prejel nepovratna sredstva, mora pokazati rezultate, ki ga opredeljujejo kot izjemnega vodjo v smislu izvirnosti in pomembnosti njegovih raziskovalnih prispevkov.

Pričakuje se, da bodo glavni raziskovalci v predlogih za subvencije prikazali dosežke, ki ustrezajo področju in vsaj enemu ali več naslednjim merilom: 

  • 10 objav kot glavni avtor (ali soavtor) v pomembnih mednarodnih recenziranih multidisciplinarnih znanstvenih revijah in/ali v vodilnih mednarodnih recenziranih revijah in zbornikih recenziranih konferenc na svojem področju;
  • 3 večje raziskovalne monografije.

Za dodatne informacije glejte Delovni program ERC 2022 spodaj.

Ni dodatnih informacij

Proračun razpisa znaša do 555 milijonov EUR.

Predvideno število dodeljenih nepovratnih sredstev bo 223.

Višina dodeljenih sredstev znaša največ 2.500.000 EUR za obdobje 5 let (najvišji znesek se za krajše projekte sorazmerno zmanjša).

Zahteva se lahko dodatnih 1.000.000 EUR za kritje:

  • upravičenih začetnih stroškov za glavne raziskovalce, ki se zaradi prejema donacije ERC preselijo v EU ali pridruženo državo od drugod, in/ali
  • nakup večje opreme in/ali
  • druge večje stroške poskusnega in terenskega dela, razen stroškov osebja.

Upravičeni stroški projekta bodo povrnjeni po stopnji financiranja do 100%.

Za dodatne informacije glejte delovni program ERC 2022 spodaj spodaj.

Vloge je treba oddati do 28. aprila 2022.

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *