Krepitev evropskega raziskovalnega prostora

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Digitalizacija, Zeleni prehod, Znanost
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet: 60.500.000
Rok za oddajo: 20.04.2022
Podelitev min-max: 0 € – 5.000.000 €
Lastna udeležba*: 0%
Ključne besede: Horizon, podpora, raziskave, razvoj
Zanimiv razpis?

V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Širitev udeležbe in krepitev evropskega raziskovalnega prostora. 

Predloge lahko prijavite na naslednje teme: 

Za vsako razpisano temo lahko do vseh informacij dostopate s klikom nanjo. 

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

 • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
 • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
 • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate. Glejte razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Skupni proračun znaša 60.500.000 EUR.

Razporeditev sredstev po posamezni temi in predvideno število financiranih predlogov:

 • HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-10 CSA – Skupna višina sredstev znaša 7,5 milijona EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 2 do 3 milijone EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
 • HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-30 CSA – Skupna višina sredstev znaša 3 milijone EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okoli 1,5 milijona EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje dveh projektov.
 • HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-31 CSA – Skupna višina sredstev znaša 1,5 milijona EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okoli 1,5 milijona EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje enega projekta.
 • HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-32 CSA – Skupna višina sredstev znaša 3 milijone EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okoli 3 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje enega projekta.
 • HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-40 CSA – Skupna višina sredstev znaša 5 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okoli 5 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje enega projekta.
 • HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-41 RIA – Skupna višina sredstev znaša 4 milijone EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okoli 2 milijona EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje dveh projektov.
 • HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-42 CSA – Skupna višina sredstev znaša 2 milijona EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okoli 2 milijona EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje enega projekta.
 • HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-44 CSA – Skupna višina sredstev znaša 3,5 milijona EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okoli 3,5 milijona EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje enega projekta.
 • HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-50 CSA – Skupna višina sredstev znaša 3 milijone EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 1,5 do 2 milijona EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje dveh projektov.
 • HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-51 CSA – Skupna višina sredstev znaša 10,5 milijona EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 2,5 do 3,5 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
 • HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-60 CSA – Skupna višina sredstev znaša 3 milijone EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okoli 3 milijone EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje enega projekta.
 • HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-70 CSA – Skupna višina sredstev znaša 5,5 milijona EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 1,5 do 2 milijona EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
 • HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-80 RIA – Skupna višina sredstev znaša 3 milijone EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okoli 3 milijone EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje enega projekta.
 • HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-81 CSA – Skupna višina sredstev znaša 3 milijone EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 0,5 do 1 milijona EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje štirih projektov.
 • HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-91 CSA – Skupna višina sredstev znaša 3 milijone EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okoli 3 milijone EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje enega projekta.

Stopnja financiranja znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov.

Prijave so možne do 20. aprila 2022, do 17. ure po sredneevropskem času.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *