Grantly - Aktualni razpisi za podjetnike in ponudnike podjetniškega izobraževanja
|

Aktualni razpisi za podjetnike in ponudnike podjetniškega izobraževanja

Predstavljamo vam aktualne razpise s področja podjetništva. Sofinancirali se bodo podjetniško usposabljanje, delavnice in strokovna predavanja.

Išče se, organizacije za pripravo in izvedbo delavnic ter strokovnih predavanj na temo prenosa lastništva podjetja in potencialne podjetnike, ki imate inovativne poslovne ideje, manjka pa vam nekaterih ključnih znanj za njihovo izvedbo.

Usposabljanja bodo izvajale regionalno razvojne agencije, na katera se lahko prijavite potencialni podjetniki. Za izvedbo delavnic in predavanj pa se lahko prijavite pravne in fizične osebe, ki se ukvarjate z gospodarsko dejavnostjo v RS, društva, zavodi in zbornice, ki izvajate srečanja in izobraževanja za MSP.

Ciljne skupine usposabljanja ste posamezniki s poslovno idejo ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Delavnic in strokovnih predavanj pa se boste lahko udeležili samostojni podjetniki in lastniki mikro, malih in srednje velikih podjetij, med njimi tudi družinski podjetniki prve, druge in tretje generacije ter nasledniki, tako potencialni kot obstoječi, ki bi želeli pridobiti znanje o prenosu lastništva podjetja.

Grantly - Aktualni razpisi za podjetnike in ponudnike podjetniškega izobraževanja

1. Podjetniško usposabljanje – PONI LUR in PONI PODRAVJE

Izdajatelj: RRA LUR, RRA Podravje Maribor

Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije in Podravje – Maribor sta objavili razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive, ki je namenjen vsem z inovativnimi in naprednimi idejami ter željo stopiti na samostojno podjetniško pot.

Izbrane kandidate čaka štirimesečno usposabljanje, v katerem se boste naučili znanja in veščin, ki so nujno potrebni za uspešen in učinkovit razvoj ideje ter zagon podjetja. Kandidati se boste zaposlili na agenciji in v sklopu te imeli dostop do celovitega podpornega podjetniškega okolja. S pomočjo mentorjev in uspešnih podjetnikov ter strokovnjakov različnih področij boste pridobili številna znanja, od razvoja ideje do izdelave poslovnega načrta, marketinških aktivnosti, poslovne komunikacije, pridobivanje virov financiranja, upravljanje z IKT in osnovna pravna ter finančna znanja.

Osebe, ki boste vključene v projekt, boste na dan začetka usposabljanja podpisale pogodbo za določen čas, kar pomeni, da morate biti na dan vključitve brez statusa zaposlitve, študenta itd.

PONI LUR

Prijavo za usposabljanje lahko oddate vse osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe, v primeru, da imate prijavljeno stalno ali začasno bivališče v eni izmed 26 občin Ljubljanske urbane regije. Območje zajema občino Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Mestna občina Ljubljana, Logatec, Log – Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika. V projekt usposabljanja bo predvidoma vključenih 11 oseb.

Prijavni rok: 14. februar 2022

Povezava do razpisa.

PONI PODRAVJE

Izvajalca razpisa sta Regionalna razvojna agencija Podravje – Maribor in Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. V projekt usposabljanja bo predvidoma vključenih 18 oseb. Prijavo za usposabljanje lahko oddate potencialni podjetniki oziroma osebe s podjetniškimi idejami, ne glede na spol, starost in izobrazbo, pod pogojem, da imate stalno ali začasno bivališče v Podravski regiji.

Prijavni rok: 17. februar 2022

Povezava do razpisa.

Grantly - Aktualni razpisi za podjetnike in ponudnike podjetniškega izobraževanja

2. Delavnice na temo prenosa lastništva podjetja

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija

Šlo bo za izvedbo kontinuiranih delavnic na temo prenosa lastništva podjetja. Ponudbo za izvedbo lahko oddate pravne in fizične osebe, ki se ukvarjate z gospodarsko dejavnostjo v Sloveniji, društva ter zavodi in zbornice, ki izvajate srečanja in izobraževanja za MSP. Pogoje je, da se je vsaj treh vaših delavnic, izobraževanj ali srečanj, na temo prenosa lastništva, v zadnjem letu udeležilo vsaj pet podjetnikov na posamezen dogodek, in da imate za vse predlagane sklope delavnic definiranega moderatorja ter vsaj tri udeležence. Predstavniki podpornih institucij, ki bodo izvajale delavnice, se morate udeležiti tudi usposabljanja s strani agencije, ki bo potekalo 18. 2. 2022.

Pričakuje se, da boste izvajalci pri izvedbi delavnic ustvarili podjetniško mrežo lastnikov in naslednikov podjetij z namenom medsebojne podpore pri repozicioniranju podjetij v poslovnem okolju. Pričakovana udeležba na delavnicah je od 5 do 10 podjetnikov iz Slovenije, ki se srečujejo s podobnimi izzivi. Ciljna skupina udeležencev delavnic so samostojni podjetniki in mikro, mala in srednje velika podjetja.

Financiranih bo predvidoma 20 sklopov delavnic. Posameznemu ponudniku bo financiran sklop petih kontinuiranih delavnic, v skupnem trajanju 10 ur, v katerega bodo vključeni isti podjetniki. Kot izvajalec lahko za sklop delavnic prejmete podporo v višini do največ 3.420 evrov, brez DDV. Na posamezno delavnico, ki poteka v fizični obliki, ste upravičeni do 684 evrov sredstev, za delavnico, ki poteka virtualno pa do 544 evrov.

Prijavni rok: 14. februar 2022

Povezava do razpisa.

3. Strokovna predavanja na temo prenosa lastništva podjetja

Izdajatelj: SPIRIT Slovenija

Gre za izvedbo strokovnih predavanj in izmenjavo dobrih praks s področja prenosa lastništva podjetja. Ponudbo za izvedbo predavanj lahko oddate pravne in fizične osebe, ki se ukvarjate z gospodarsko dejavnostjo v Sloveniji, društva ter zavodi in zbornice, ki izvajate srečanja in izobraževanja za MSP, pod pogojem, da ste v zadnjem letu organizirali vsaj tri predavanja ali izobraževanja, v katera je bilo skupno vključenih vsaj 90 podjetnikov.

Podprtih bo predvidoma 48 predavanj, ki morajo izpolnjevati cilje, kot so promocija prenosa lastništva podjetja na naslednike, ozaveščanje trenutnih lastnikov podjetij o pomenu pravočasne priprave na prenos lastništva ter ključne informacije, pomembne za različne oblike prenosa, kot so prodaja ali prenos podjetja na naslednjo generacijo ali notranji odkup podjetij. Ciljna skupina udeležencev so samostojni podjetniki in mikro, mala in srednje velika podjetja.

Vsako strokovno predavanje mora trajati najmanj 45 minut, izvajati pa se mora v sklopu dogodka prijavitelja, kar pomeni, da se ne sem izvajati samostojno. Predavanje mora biti izvedeno na dogodku, ki se ga bo udeležilo vsaj 20 slovenskih podjetnikov. V okviru posameznega dogodka bo za izvedbo posameznega predavanja v fizični obliki namenjenih 580 evrov, za virtualno izvedbo pa 340 evrov, brez davka na dodano vrednost. Strokovnjaki, ki bodo predavanja izvajali, se morajo udeležiti usposabljanja s strani agencije, ki bo potekalo 18. 2. 2022.

Prijavni rok: 11. februar 2022

Povezava do razpisa.

Sorodni odprti razpisi

ExpectedOutcome:Activities under this topic will help to progress towards the objectives of the Mission ‘A Soil Deal for Europe’, in particular to its operational objective of building the knowledge base for soil health and its support to ecosystems services and its specific objective 4 “Reduce soil pollution and enhance restoration”.Project results should contribute to all...

Rok: 20.09.23

Soil pollution processes – modelling and inclusion in advanced digital decision-support tools
Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.Cilj javnega razpisa je...

Rok: 18.07.22

Sofinanciranje pilotno – demonstracijskih projektov
Slovenska turistična organizacija je objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, s katerim se želi spodbuditi promocijo zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne preobrazbe vodilnih destinacij. Predmet javnega razpisa...

Rok: 11.05.22

Sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij
Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, itd. Glede na...

Rok: 13.05.22

Sofinanciranje aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti

Sorodne objave

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *