Grantly - Slovenski podjetniški sklad ponovno razpisuje subvencije malih vrednosti

Slovenski podjetniški sklad ponovno razpisuje subvencije malih vrednosti

Mikro, mala in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki, se lahko ponovno prijavite na štiri razpise za vavčerje. Zaradi velikega zanimanja in številnih vlog, ki prispejo na vavčerske javne pozive, je priporočeno, da zainteresirana podjetja s prijavo na odprte razpise ne odlašate.

V začetku leta 2021, je Sklad objavil 13 javnih pozivov, ki naj bi bili odprti vse do konca marca 2023, vendar so sredstva tako hitro pošla, da so že po mesecu dni določene javne razpise začeli zapirati. Predvidena sredstva za subvencije malih vrednosti v letošnjem letu, so bila v višini 12 milijonov evrov.

Zaradi velikega odziva, je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, odobrila dodatna sredstva za vavčerje. Tako se bo v ta namen dodelilo, dodatnih 13 milijonov evrov sredstev iz kohezijskega mehanizma ReactEU.

Vavčerji, ki so trenutno na voljo

Sklad je ponovno objavil dva, podjetnikom že poznana vavčerja za udeležbo na mednarodnih forumih in za udeležbo gospodarskih delegacij v tujino. Objavil je tudi popolnoma nov vavčer, za celostno vrednotenje okoljskih vplivov, ki ga bodo podjetja lahko koristila prvič. Ponovno se je možno prijaviti tudi za subvencijo, pri prenosu lastništva podjetja. S sklada sporočajo, da bodo postopoma objavili tudi ostale vavčerje.

Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih (REVAV-4)

Sofinancirala se bo akivna udeležba na mednarodnih forumih. Kot mednarodni forum se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja in svetovna razstava EXPO 2020 Dubaj. Pridobiti je možno najmanj 300 in največ 6.000 evrov nepovratnih sredstev. Med upravičene stroške sodijo:

 • stroški aktivne udeležbe prijavitelja so stroški kotizacije, kot so vpis v katalog, B2B srečanja, itd;
 • stroški prevoza do lokacije, kot so letalska karta, vlak, avtobus ali nizkocenovni cestni prevoz;
 • stroški nočitev ali stroški nočitev z zajtrkom;
 • stroški udeležbe na EXPO 2020 Dubaj (stroški podjetniškega ali poslovnega paketa SPIRIT Slovenija kot organizatorja slovenske predstavitve).

Povezava do razpisa.

Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino (REVAV-5)

Sredstva se bodo dodeljevala v namen udeležbe v izhodnih gospodarskih delegacijah, kar bo pripomoglo h konkurenčnosti podjetij, spoznavanju in povezovanju s potencialnimi poslovnimi partnerji in iskanju novih poslovnih priložnosti. Sofinancirali se bodo upravičeni stroški v višini 60%, in sicer:

 • stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini;
 • stroški prevoza, kot so letalo, vlak, avtobus ali nizkocenovni cestni prevoz;
 • stroški nočitev, pri katerih se lahko uveljavi nočitve za čas trajanja delegacije/dogodka in največ dodatni dve nočitve. Pri EXPO 2020 Dubaj, se lahko uveljavlja največ pet nočitev.
 • Stroški B2B.

Stroški se lahko uveljavljajo za največ dva udeleženca, v okviru posamezne delegacije. Subvencija znaša od 300 do 3.000 evrov, pri čemer DDV ni upravičen strošek. Sredstva lahko pridobite večkrat letno, z izjemo EXPO 2020 Dubaj, pri katerem ste upravičeni do sredstev samo enkrat.

Povezava do razpisa.

Vavčer za prenos lastništva (REVAV-13)

Sklad želi spodbuditi aktivnosti glede priprave in izvedbe prenosa lastništva, z namenom ohranjanja delovnih mest, nadaljnjega poslovanja poslovnega subjekta ter povečanja konkurenčnosti in dodane vrednosti podjetja. Sofinancirajo se upravičeni stroški do 60%. Upravičeni stroški so razdeljeni na tri aktivnostne sklope:

 • Stroški vezani na pripravo prijavitelja na prenos lastništva.
 • Stroški vezani na izvedbo prenosa lastništva.
 • Stroški vezani na dvig kompetenc prevzemnika družinskega podjetja.

Maksimalna dodelitev subvencije za posamezni sklop aktivnosti znaša 3.000 evrov, dodelitev subvencije pa ne sme biti nižja od 500 evrov, za posamezen sklop. Za vse tri aktivnostne sklope skupaj, lahko upravičenci do subvencije pridobite do največ 9.000 evrov sredstev.

Povezava do razpisa.

Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov LCA (REVAV-15)

Novost med subvencijami malih vrednosti je Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov. S subvencijo imate podjetja možnost pridobiti sredstva za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA – Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka.

Subvencija znaša od 3.000 do 9.999,99 evrov. Med upravičene stroške spadajo stroški zunanjega izvajalca, za izvedbo LCA analize, pri čemer je posameznemu podjetju dovoljeno uveljavljanje ene LCA analize. Stroški kot so izobraževanja, delavnice, potni in ostali materialni stroški ne spadajo med upravičene stroške.

Povezava do razpisa.

Grantly - Slovenski podjetniški sklad ponovno razpisuje subvencije malih vrednosti

AS med subvencijami malih vrednosti: Vavčer za digitalni marketing

Slovenski podjetniški sklad je letos že drugič, razpisal vavčer za digitalni marketing, za katerega so podjetja tako zainteresirana, da so ga v februarju zaprli po mesecu dni, v avgustu pa že v slabem tednu. Za subvencije digitalnega marketinga, je na Sklad v prvem pozivu prispelo 1.248 vlog, od tega so jih lahko, glede na razpoložljiva sredstva, odobrili 505. Za drugi razpis, je bil interes po koriščenju nepovratnih sredstev s strani podjeti še večji, na sklad je le v nekaj dneh prispelo več kot 1000 vlog. 

S sklada sporočajo, da bo javni poziv Vavčer za digitalni markering, predvidoma ponovno razpisan do konca leta, tako boste lahko podjetja vloge za ta vavčer oddala še letos.

Na portalu Grantly, so vam vedno na voljo aktualne novice iz sveta javnih sredstev. Možno se je naročiti tudi na storitev mailinga, ki vam bo vsako jutro, na vaš e-mail naslov, dostavila sveže in relevantne razpise po vaših parametrih. Tako ste lahko popolnoma brez skrbi, da bi bili z oddajo vloge in njeno pripravo na javni razpis prepozni.

Sorodne objave

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *