Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

 

Ciljne organizacije: MSP, Podjetja
Kategorije: Gospodarstvo, Podjetništvo
Izdajatelj:

Slovenski podjetniški sklad

Spletna stran: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?ral=2021015000023 &#…
Budget razpisa: 700.000
Rok prijave: 31.03.2023 Do porabe sredstev
Podelitev min-max: 300 € – 6.000 €
Lastna udeležba: 40%
Ključne besede: EKPO 2020 Dubaj, vavčer
Zanimiv razpis?

Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini, za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oziroma storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. 

Na osnovi tega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje.

Kot mednarodni forum se šteje mednarodni strokovni forum, konferenca ali kongres s področja dejavnosti prijavitelja ter svetovna razstava EXPO 2020 Dubaj.

Na poziv se lahko prijavijo: mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.  

Ni dodatnih informacij

Višina sredstev, ki so na razpolago za obdobje 2021–2023 znaša 700.000 EUR.

Sofinanciralo se bo največ 60% upravičenih stroškov.

Minimalna višina subvencije je 300 EUR, maksimalna višina subvencije pa 6.000 EUR.

Prijavitelj lahko sredstva po javnem pozivu pridobi večkrat letno (razen za EXPO 2020 Dubaj samo enkrat v celotnem obdobju trajanja EXPO 2020 Dubaj).

Stroški se lahko uveljavljajo za največ dva udeleženca s strani MSP (na posameznem mednarodnem forumu), in sicer za lastnika in/ali zakonitega zastopnika in/ali zaposlenega v MSP. V kolikor se za EXPO 2020 Dubaj uveljavlja upravičen strošek podjetniškega ali poslovnega paketa SPIRIT Slovenija, ta pogoj ne velja.

Upravičeni stroški za EXPO 2020 Dubaj: 

  • Strošek podjetniškega ali poslovnega paketa SPIRIT Slovenija kot organizatorja slovenske predstavitve na EXPO 2020 Dubaj.
  • Podjetje lahko (po pogojih iz javnega poziva) za udeležbo na EXPO 2020 Dubaj koristi največ en Vavčer za mednarodne forume (sofinanciranje stroškov paketa SPIRIT) in en Vavčer za udeležbo na gospodarskih delegacijah (sofinanciranje stroškov kotizacije, prevoza, nočitev in B2B).

Upravičeni stroški za ostale mednarodne forume:

  • Stroški aktivne udeležbe prijavitelja na mednarodni forum so stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanj, javnega nastopa, predstavitve, razstavnega prostora in morebitni drugi stroški po ponudbi oziroma ceniku organizatorja mednarodnega foruma.
  • Stroški prevoza do lokacije mednarodnega foruma (stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza).
  • Stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja dogodka in največ dodatno dve nočitvi – prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka.

Strošek DDV ni upravičen strošek. 

Prijave so možne do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. marca 2023.

Skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. september 2023.

Posebni pogoji za prijavitelje!

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *