Grantly - Evropski obrambni sklad bo kar 30 procentov proračuna namenil za MSP

Evropski obrambni sklad bo kar 30 procentov proračuna namenil za MSP

Prispeli so razpisi evropskega obrambnega sklada (EDF). V obdobju 2021 – 2027 bo sklad financiral raziskave in razvoj najsodobnejše obrambne tehnologije in opreme. EDF močno spodbuja sodelovanje MSP v skupnih projektih ter razvoj inovativnih prebojnih rešitev.

Evropska komisija je 30. junija odobrila prvi letni delovni program EDF, s čimer je dala zeleno luč 23 razpisom za zbiranje predlogov, v skupni vrednosti 1,2 milijarde evrov. Sklad si bo s podporo projektov obrambnih raziskav in razvoja, prizadeval povečati obrambno zmogljivost EU in njeno konkurenčnost na področju obrambne industrije.

Razpisi so odprti za prijave od 13 septembra dalje, spodaj v prispevku so vam na voljo povezave do vseh, ki bi vas utegnili zanimati.

Program EDF za leto 2021

Projekti, ki jih bo sklad financiral, bodo tako raziskovalni kot razvojni. Zahtevali bodo sodelovanje različnih akterjev, kot so podjetja, raziskovalni centri, univerze, nacionalna uprava in mednarodne organizacije. Projekti sodelovanja, med državami EU, bodo osredotočeni na naslednje štiri kategorije:

  • Priprava obsežnih in kompleksnih obrambnih platform in sistemov, kot so sistemi naslednje generacije kopenskih vozil, flote, digitalna in modularna plovila ter protiraketna obramba.
  • Tehnologije, ki povečujejo zmogljivost in odpornost obrambne opreme, kot so umetna inteligenca, oblak za vojaške operacije in infrardeče ter radiofrekvenčne tehnologije.
  • Povečanje sinergij med programi EU, na področjih kot so vesolje, medicinsko odzivanje ter digitalne in kibernetske tehnologije, z namenom zamnjšati tehnološko odvisnost, povečati medsebojno dopolnjevanje in vstop novih akterjev v raziskave in razvoj.
  • Sklad bo z več kot 120 milijoni, namenjenimi v prebojne tehnologije in posebnimi javnimi razpisi za MSP, spodbujal inovacije, zlasti na področju kvantnih tehnologij, aditivne proizvodnje in radarjev za daljši domet.
Grantly - Evropski obrambni sklad bo kar 30 procentov proračuna namenil za MSP
Proračun sklada in sestava konzorcija

EDF bo v letih 2021 – 2027 razpolagal z osem milijard evrov vrednim proračunom. Od tega bo 2,7 milijarde evrov namenjenih financiranju obrambnih raziskav in 5,3 miljarde za razvojne projekte.

Sklad izbranim projektom zagotavlja podporo v celotnem življenskem ciklu od raziskave do razvoja prototipa in certificiranja. Prijavitelji, ki se želijo prijaviti na razpis, morajo prijavo oddati v sklopu konzorcija. Raziskovalni projekti lahko prejmejo do 100 procentov nepovratnih sredstev, razvojni projekti bodo sofinancirani do 90 procentov, odvisno od projekta in razpisa na katerega boste oddali prijavo.

Konzorcij morajo sestavljati, najmanj trije udeleženci iz treh različnih držav članic EU ali pridruženih držav. Pri prijavi, bodite pozorni, na dve izjemi. Prijavitelji, ki se prijavljajte na razpis prelomnih tehnologij, vaši projekti morajo vključevati najmanj 2 udeleženca iz vsaj dveh različnih držav članic. Druga izjema so razpisi za MSP, pri katerih lahko konzorcij sestoji izključno iz zagonskih ter malih in srednje velikih podjetij.

Razpisi za MSP

Za boljše vključevanje MSP, odpiranje notranjega trga in spodbujanje inovacijskih zmogljivosti je Sklad za leto 2021 razpisal dva razpisa, ki sta namenjena izključno MSP. Predlogi prijaviteljev, v sklopu dotičnih razpisov, se lahko nanašajo na katero koli področje, ki je zanimivo za obrambo. Razpisi so namenjeni tako raziskavam, kot razvoju inovativnih obrambnih proizvodov, tehnologij in rešitev.

Razpisi za prelomne tehnologije

Ostali razpisi EDF

Projekte lahko zainteresirani prijavite do 9. decembra 2021. Predlagani projekti, naj ne bi trajali dlje, kot štiri leta, vendar se lahko predložijo tudi daljši projekti, če so razlogi dobro utemeljeni, glede na vsebino in cilje, ki jih projekt namerava doseči.

Sorodne objave

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *