Grantly - Kako napisati uspešno prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev

Kako napisati uspešno prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev

Predlog ali vloga za nepovratna sredstva je dokument ali sklop dokumentov, ki se predloži organizaciji za financiranje z namenom, da se pridobi financiranje projekta. Način pisanja predlogov za subvencije se med disciplinami in sektorji močno razlikuje. Zaradi tega bo prispevek služil namenu splošnega vodiča za pisanje vlog.

Pisanje vlog, za pridobitev nepovratnih sredstev na javnih razpisih, ni enostavno opravilo. Zato smo pripravili naslednje nasvete, ki vam bodo pomagali pri pripravi prepričljive vloge za pridobivanje nepovratnih sredstev.

Nekaj splošnih nasvetov
 • s prijavo začnite zgodaj
 • če ste prvič zavrnjeni, predlog popravite in se ponovno prijavite
 • bodite pozorni na ključne interese ustanove, ki dodeljuje sredstva
 • poskrbite, da odgovorite na vsa zastavljena vprašanja
 • vaše pisanje naj bo jasno in natančno
 • pri načrtovanju projekta bodite realistični
 • natančno upoštevajte smernice za prijavo

Začetniku pri prijavi na razpise se pogosto zgodi, da brez pomoči strokovnjaka za pisanje subvencij pri prijavi projekta ali predloga naleti na zavrnitev. Neuspeha ne smete jemati, kot poraza. Na zavrnitev glejte, kot na možnost za izboljšanje. Zato nikoli ne obupajte! Še naprej pišite!

Grantly - Kako napisati uspešno prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev

Kako napisati uspešno vlogo za javni razpis?

1. Preden se lotite pisanja vloge naredite raziskavo in se prepričajte da:

 • lahko pripravite konkreten, smiseln in izvedljiv načrt, kaj želite storiti in k čemu boste doprinesli
 • razmislite, kako boste s svojim načrtom dosegli pozitivne in konkretne rezultate
 • poiščite organizacijo ali vir, ki financira projekt kakršnega imate v mislih
 • naredite raziskavo o organizaciji, ki se vam zdi primerna za financiranje vašega projekta in se prpričajte, da je njeno poslanstvo v skladu z vašimi načrti in cilji

V smernicah razpisov je vedno navedeno, kaj je potrebno vključiti v vlogo za pridobivanje finančnih sredstev. Večina organizacij zahteva standardne informacije, ki so po večini enake. Tudi če za njihovo poimenovanje uporabljajo drugačne izraze ali postavljajo vprašanja v drugačnem zaporedju. Pri izpolnjevanju vloge oziroma njenem pisanju bodite pozorni tudi na slednje, nekatere organizacije raje vidijo, da izpolnite njihovo vlogo. Če organizacija, ki dodeljuje finančne spodbude uporablja prijavni obrazec poskrbite, da  boste pri izpolnjevanju upoštevali vsa priložena navodila za izpolnjevanje.

2. Preverite, ali je vaša organizacija upravičena do prijave

Preden začnete pisati vlogo preverite ali je vaša organizacija upravičena do prijave za nepovratna sredstva razpisa, na katerega ste se odločili prijaviti. Podatke lahko vedno pridobite v sekciji upravičeni prijavitelji razpisne dokumentacije.

3. Čas in pogoji upravičenosti so ključnega pomena

Za pripravo vloge si vzemite čas in preverite datum zaključka prijave, preverite katera dokazila ali dokumente je potrebno priložiti in temeljito preučite navodila za oddajo poplne vloge. Prepričajte se tudi, da izpolnjujete vse zahtevane pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati, da bo vaša organizacija upravičena do oddaje vloge in prejetja sredstev v primeru, da bo vašo vlogo komisija odobrila.

3. Raziščite koliko sredstev potrebujeta za realizacijo projekta

Preden napišete vlogo za nepovratna sredstva preverite, kolikšno vsoto denarja potrebujeta za izvedbo projekta.

4. Upoštevajte tudi druge vire financiranja

Ko raziskujete stroške projekta, razmislite tudi o drugih virih financiranja, ki so vam morda na voljo in podatke navedite v vlogi za nepovratna sredstva. Slednje lahko pozitivno vpliva na odločitev komisije pri izbiri kandidatov za financiranje. Drugi viri financiranja so lahko:

 • lasten vložek
 • sredstva drugih razpisov, ki so vam bila dodeljena
 • sredstva državnih organov, kot so občina ali ministrstvo
 • druge investicije posameznikov, podjetij itd.

Splošni elementi vloge za nepovratna sredstva

Ko imate svoje cilje in potrebe dobro definirane, izbrano in preučeno organizacijo za financiranje ter veste, da je razpis, ki ga razpisujejo pravi za vas, je čas da se lotite pisanja vloge oziroma predloga.

Običajno razpisna dokumentacija vsebuje obrazce oz. online aplikacijo, s katero se prijavite. Ta vas vodi k celovitosti vloge in pravi vsebini. Ponekod so priložena tudi natančna navodila in pogosta vprašanja (FAQ), ki vam olajšajo prijavo.

Sestavni deli vloge

Kratek opis “povzetek”: V strnjeni obliki predstavite vašo organizacijo in najpomembnejše vidike svojega predloga. Nekatere institucije, ki dodeljujejo sredstva, bodo morda želele, da v povzetku pojasnite tudi vrsto in znesek financiranja ali druge oblike spodbud, za katere kandidirate. Čeprav je povzetek po navadi prvi element vaše vloge, je priporočljivo, da ga napišete kot zadnjega.

Opis problema/potrebe/situacije: Tu morate komisijo prepričati, da je vaš projekt pomemben. Dokazati, da je vaša organizacija strokovno podkovana na področju na katerega se prijavljate. Da bi komisijo prepričali o vrednosti vašega projekta, morate pojasniti potrebo oziroma težavo, na katero se vaš projekt odziva. Pojasniti in analizirati morate kontekst, cilje ter ozadje vašega predloga.

Opis projekta: Pri opisu zastavljenega projekta morate biti pozorni na navedbo podatkov, ki bodo odgovorili na naslednja vprašanja:

 • Kakšni so cilji vašega projekta?
 • Kakšni bodo rezultati vašega projekta?
 • Kako boste te rezultate dosegli?
 • Kako boste preverili oziroma prepoznali rezultate vašega projekta?
 • Kakšen bo časovni okvir vašega projekta?

Komisiji morate razložiti kakšen učinek bo vaš projekt imel in k čemu bo pripomogel, na kaj bo vplival, kaj se bo zaradi vašega projekta spremenilo na bolje.

Proračun projekta: Opredeliti morate predviden proračun, ki ga vaš projekt potrebuje za realizacijo in dosego ciljev. Ker prosite za finančna sredstva, morate pojasniti, za kaj prosite in zakaj prosite za določene zneske. Proračuni so pogosto oblikovani v tabelah in številkah. Vsak znesek mora biti jasno označen in pojasnjen. Tako bo komisija lažje ocenila zakaj so posamezni stroški razumni in pomembni za vaš projekt. Zaradi zahtevnosti tovrstnega dela, so predloge in aplikacije za to področje vedno bolj dovršene, kar je v veliko pomoč pri navedbi podatkov.

Pri določenih razpisih boste morali priložiti tudi

Spremno pismo: V njem na kratko opišete in predstavite vašo organizacijo. Nekaj stavkov namenite tudi vaši projektni ideji oziroma predlogu in seveda razlogu za prijavo. Bodite pozorni, da boste komisijo strokovno nagovorili, se jim zahvalili za njihov čas in izrazili svojo hvaležnost za priložnost predstavitve ter navdušenje nad projektom.

Potrdila o kvalificiranosti: Nekatere organizacije za dodeljevanje sredstev, bodo od vas zahtevale potrditev kvalificiranosti. Opišite vaše poslanstvo, naravo dela in strokovnost.

Drugi dokumenti: Zna se zgoditi, da boste morali na koncu vloge priložiti določena podporna gradiva v obliki priloge. Ta gradiva so lahko na primer; evidence, potrdila, davčni status, življenjepisi, pisma sodelujočih partnerjev itd.

Če s prijavami na razpise nimate izkušenj, je koristno vstopiti v konzorcij ali najti izkušenega partnerja, s katerim boste projekt na razpis prijavili skupaj. Celoten prispevek na temo partnerstva je dostopen na povezavi zgoraj. Za vsa ostala vprašanja in nasvete nas lahko vedno kontaktirate na naših družbenih omrežjih.

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *