Grantly - Aktualni razpisi za kulturni sektor: sredstva dodeljujejo občine in Slovenski filmski center
| |

Aktualni razpisi za kulturni sektor: sredstva dodeljujejo občine in Slovenski filmski center

Predstavljamo vam zanimive razpise za nepovratna sredstva in ostale oblike spodbud, ki jih ne gre spregledati.

Sredstva se bodo dodeljevala za kulturne projekte in programe na področju Mestne občine Ljubljana, Kranj, Koper in Maribor. Slovenski filmski center pa bo sofinanciral izobraževanje in usposabljanje filmskih strokovnjakov ter mednarodno promocijo slovenskih filmov.

1. Izbor kulturnih projektov

Izdajatelj: Mestna občina Ljubljana

Sofinancirali se bodo projekti, ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2022. Projekte lahko prijavite v sklopu naslednjih področij: uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske umetnosti, kulturno-umetnostna  vzgoja, knjiga in mesto, Ljubljana bere in mladike. Projekte lahko prijavite samozaposleni v kulturi, nevladne kulturne organizacije, gospodarske organizacije in samostojni podjetniki posamezniki. Pozorni morate biti na dve izjemi, podjetja in s.p.-ji lahko prijavite projekte le na sklopa knjiga in mesto ter Ljubljana bere, v sklopu vizualne umetnosti pa lahko projekte prijavite tudi zasebne galerije. Skupna višina sredstev, ki jih bo MOL namenila kulturnim projektom, znaša 570.000 evrov. Posameznemu projektu je lahko dodeljeno do največ 20.000 evrov, odvisno od sklopa, v okviru katerega boste oddali prijavo. Mestna občina bo sofinancirala do 70 odstotkov celotne vrednosti prijavljenega projekta.

Rok za prijavo: 15. december 2021

Povezava do razpisa.

Grantly - Aktualni razpisi za kulturni sektor: sredstva dodeljujejo občine in Slovenski filmski center

2. Sofinanciranje festivalov

Izdajatelj: Mestna občina Ljubljana

Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala festivale, ki se bodo odvijali v letu 2022 in 2023. Projekt (festival) mora biti ciklus prireditev, ki kontinuirano traja najmanj tri dni in obsega najmanj deset umetniških, kulturnih in s kulturo povezanih dogodkov, ki jih boste prijavitelji izvedli v obdobju od 2022 do 2023 leta. Projekt mora biti v javnem interesu. Prijave lahko oddate nevladne kulturne organizacije, ki imate sedež na območju MOL. Znesek, ki vam bo dodeljen, ne sme presegati 70 odstotkov predvidene vrednosti projekta in hkrati ne sme presegati 20.000 evrov.

Rok za prijavo: 15. december 2021

Povezava do razpisa.

3. Izobraževanje in usposabljanje filmskih strokovnjakov

Izdajatelj: Slovenski filmski center

Z sofinanciranjem strokovnega izobraževanja in usposabljanja avtorjev in soavtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini, se želi doseči povečana prisotnost slovenskih filmskih ustvarjalcev na strokovnih izobraževanjih in usposabljanjih v tujini ter njihova mednarodna prepoznavnost. Do sredstev so upravičeni samostojni kulturni ustvarjalci in člani strokovnih društev s področja delovanja Agencije. Za prijavo strokovnega izobraževanja oziroma usposabljanja, ki se izvede v tujini (tudi preko spleta) je na posamezno izobraževanje možno pridobiti do 4.000 evrov sredstev, pri čemer Agencija sofinancira do 50 odstotkov upravičenih stroškov.

Rok za prijavo: 31. december 2021

Povezava do razpisa.

Grantly - Aktualni razpisi za kulturni sektor: sredstva dodeljujejo občine in Slovenski filmski center

4. Mednarodna promocija slovenskih filmov

Izdajatelj: Slovenski filmski center

Namen sofinanciranja je promocija slovenske kinematografije v mednarodnem prostoru. Sofinancirala se bo promocija slovenskih filmov, ki so bili financirani iz sredstev Agencije na mednarodnih festivalih v tujini leta 2021. Upravičenci do sredstev so producenti, registrirani za dejavnost produkcija filmov, video filmov in televizijskih oddaj. Najvišji znesek, ki vam je lahko dodeljen, znaša 20.000 evrov. Sredstva lahko pridobite za sofinanciranje slovenskega filma na mednarodnem filmskem festivalu svetovnih premier, na tekmovalnih festivalih nacionalnih in svetovnih premier kratkega in dokumentarnega filma ter za celovečerne medijske koprodukcije ne glede na festival.

Rok za prijavo: 31. december 2021

Povezava do razpisa.

 5. Izbor kulturnih programov

Izdajatelj: Mestna občina Maribor

Sofinancirali se bodo celoletno ali ciklično zasnovani programi v letih 2022 in 2023, na področjih založniških in izdajateljskih dejavnosti, kulturno umetniških in razstaviščnih, avdiovizualnih in medijskih ter kulturne ustvarjenosti mladih in interdisciplinarnih kulturno družbenih dejavnosti. Upravičeni prijavitelji morate biti kulturne organizacije s statusom pravne osebe, ki ste ustanovljene kot društvo, zasebni zavod, ustanova oziroma različne oblike gospodarskih organizacij, ki imate sedež organizacije na območju MOM.

Rok za prijavo: 10. januar 2022

Povezava do razpisa.

Grantly - Aktualni razpisi za kulturni sektor: sredstva dodeljujejo občine in Slovenski filmski center

6. Sofinanciranje kulturnih projektov in programov

Izdajatelj: Mestna občina Kranj

Sofinancirali se bodo štirje sklopi programov in projektov za leto 2022, in sicer programi in projekti kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture, ki bodo vključevali glasbeno, folklorno, plesno, lutkovno, gledališko, likovno, filmsko, fotografsko in literarno dejavnost. Drugi sklop bo sofinanciral kulturne projekte, tretji kulturne projekte na javnih površinah, četrti razpisni sklop pa bo pokrival izbor triletnih programov večjega obsega, ki se bodo izvajali od leta 2022 do 2024. Prijavitelji, upravičeni do denarne podpore, ste nevladne in gospodarske organizacije ter samozaposleni v kulturi. Stopnja financiranja bo znašala sto odstotkov upravičenih stroškov izbranih kulturnih programov in projektov.

Rok za prijavo: 7. januar 2022

Povezava do razpisa.

7. Sofinanciranje mladinskih programov

Izdajatelj: Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper

Sredstva lahko pridobijo mladi posamezniki, neformalne skupine mladih ali mladinske organizacije, ki boste na razpis prijavile programe in projekte, ki jih pripravljajo ter izvajajo mladi med 15. in 29. letom starosti in so namenjeni mladim. Prijavljeni projekti in programi se bodo morali izvajati v prostoru Centra mladih Koper, v Četrtnem mladinskem centru Markovec in na zunanjih javnih površinah. Projekti in programi, ki jih lahko prijavite, morajo spadati med kategorije, kot so koncert, gledališki stand up večer, literarni ali filmski večer, festival, izobraževalna in kreativna delavnica itd. Skupna vrednost vseh sredstev, ki se bodo dodelila, znaša 20.000 evrov. Od teh bo v prvem prijavnem roku možno izčrpati 17.000 evrov.  

Rok za prijavo: 17. januar  in 12. september 2022

Povezava do razpisa.

Sorodne objave

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.