Grantly - EIC Accelerator za podjetnike vrhunskih inovacij

EIC Accelerator za podjetnike vrhunskih inovacij

Če so vam EU financiranja vsaj malo poznana, ste se najverjetneje že srečali s programom EIC Accelerator, katerega glavna naloga je podpiranje raziskovalnih in razvojnih projektov novoustanovljenih podjetij in MSP-jev.

EIC Accelerator je projekt delovnega načrta Evropskega sveta inovacij, ki spada pod okrilje programa Horizon Europe. Od začetka delovanja je EIC financiral že več kot 5.400 inovativnih projektov, katerim je odprl vrata do pridobitve visokih zneskov denarja za razvoj, poslovno svetovanje in priložnost za trženje na evropskih ter mednarodnih trgih.

Prijavo za sofinanciranje lahko, komisiji Evropskega sveta za inovacije, pošlje katerokoli podjetje z glavno panogo na tehnološkem področju, vendar je pri tem treba poudariti, da je zaželena predvsem prijava podjetij s področja globoke tehnologije (deep-tech). Program je namreč fokusiran na digitalne in zdravstvene tehnologije ter novitete zelenega dogovora, ki bi pripomogle k oživitvi gospodarstva.

Ključne spremembe programa EIC Accelerator v letu 2021

Povečan proračun nepovratnih sredstev: leta 2020 je proračun sredstev za sofinanciranje znašal od 176 do 314 milijonov evrov, za leto 2021 pa je na voljo kar 601 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Omejitev števila ponovnih prijav: da bi omejili število ponovno oddanih prijav, je EIC uvedel 12- mesečno latentno obdobje, ki bo prišlo v veljavo za posamezno podjetje po predložitvi dveh zaporednih predlogov za sofinanciranje.

Nov postopek izbire v štirih korakih:

1.   Kratka prijava: vlogo za predhodno prijavo lahko oddate kadarkoli tekom odprtega razpisa, ta mora biti oddana na pet stranskem obrazcu, ki je sestavljen iz vprašanj vezanih na investicije, trg in vašo ekipo. Priložiti je potrebno tudi  deset diapozitivov predstavitve in tri minutno video predstavitev. Kratke prijave so s strani EIC obravnavane nemudoma po vročitvi, rezultate komisije pa lahko pričakujete v roku štirih tednov po prijavi. V primeru neuspeha lahko prijavo oddate znova, vendar se pričakuje, da bo prijava bistveno izboljšana. Če boste ponovno zavrnjeni, na razpis ne morete kandidirati do 24 mesecev od datuma druge oddaje.

2.   Celostna prijava: Če je bila vaša kratka prijava odobrena, se pripravite na izdelave popolne prijave, ki mora vsebovati celoten poslovni načrt ter podrobne informacije o vaših finančnih podatkih in strukturi podjetja. Povratne informacije s strani komisije lahko pričakujete v obdobju šestih tednov od vložitve. Tudi pri drugem koraku prijave ste v primeru zavrnitve upravičeni do ponovne prijavitve, pri kateri so kriteriji omenjeni v prvi točki postopka izbire enaki.

3.   Intervju: Če bo komisija oddano vlogo ovrednotila pozitivno, bodo izbrani kandidati povabljeni na osebni razgovor, ki se smatra kot zadnji korak selektivnega postopka.

4.   Pogajanja: Če bo vaš razgovor uspešen in bo vaš predlog izbran za financiranje boste vabljeni na pogajanja, kjer boste razpravljali o začetni pogodbi in dodelitvi nepovratnih sredstev.

Dva razpisana roka za oddajo prijav: prijave lahko tokrat oddate v dveh obdobjih, in sicer se prvo obdobje zaključi 9. junija 2021, drugo obdobje pa 6. oktobra 2021.

Idealni projekti za vključitev v EIC Accelerator program sofinanciranja

Tehnologija, ki temelji na znanstvenih odkritjih in napredku (globoka tehnologija: deep-tech). EIC išče predvsem tehnološke ideje, ki imajo potencial svetovnih razsežnosti. Pomembno je tudi, da bi prispevale k evropskemu gospodarskemu razvoju in postale vodilne na svetovnem trgu.

Strateške digitalne in zdravstvene tehnologije: razvoj strateških tehnologij na enem od naslednjih področij: napredno visokozmogljivo računalništvo, kvantne tehnologije, kibernetska varnost, umetna inteligenca, itd.

Inovacije zelenega dogovora: projekti, ki prispevajo k vsaj enemu od naslednjih ciljev: dobava čiste, cenovno dostopne in varne energije, prehod industrije v čisto in krožno gospodarstvo (vključno s preprečevanjem nastajanja odpadkov in recikliranjem), gradnja in obnova na energetsko učinkovit način, pospešitev prehoda na trajnostno in pametno mobilnost, prehod na pravičen, zdrav in okolju prijazen živilski sistem, ohranjanje in obnavljanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti, uresničevanje ambicij brez onesnaževanja in okolje brez strupov.

Pomembno je vedeti tudi, da morajo imeti vsi kandidati sedež v evropski ali pridruženi državi programa Horizon.

Več informacij o programu EIC Accelerator in z njim povezanimi pogoji za sodelovanje, si lahko preberete na njihovi uradni spletni strani, vse razpise ki so trenutno aktualni  pa si lahko ogledate na portalu Grantly.

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *