Grantly - Aktualni razpisi za MSP

Aktualni razpisi za MSP

Predstavljamo vam zanimive razpise za nepovratna sredstva in ostale oblike spodbud, ki jih ne gre spregledati. Sredstva dodeljujejo občine, Slovenski podjetniški sklad in Javni sklad RS za podjetništvo.

1. Pospeševanje malega gospodarstva

Izdajatelj: Občina Kamnik

Dodeljujejo se nepovratna sredstva za pospeševanje zaposlovanja, za najemnine v starem mestnem jedru, udeležbe na sejmih in razstavah, sofinanciranje zaščite patentov in licenc ter spodbujanje promocije namestitvenih ponudnikov. Za sredstva lahko vlogo oddate samostojni podjetniki in MSP, s sedežem podjetja in krajem investicije na območju občine. Sredstva se bodo dodeljevala po pravilu de minimis, skupna vrednost vseh znaša 72.800 €. Najvišji znesek dodeljene spodbude je 2.500 € s 50% stopnjo financiranja. V kolikor ste davčni zavezanec se DDV ne smatra kot upravičen strošek.

Rok za prijavo: 5. oktober 2021

Povezava do razpisa.

2. Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Izdajatelj: Javni sklad RS za podjetništvo

Namen Sklada je podjetjem zagotoviti ugodno financiranje, s čimer bo omogočeno hitrejše, lažje in predvsem ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov. Vlogo na razpis lahko oddate MSP, ki se ukvarjate z gospodarsko dejavnostjo. Za polni delovni čas morate imeti zaposleno vsaj eno osebo in ne več kot 250. V primeru s.p. se kot polno zaposlena oseba šteje tudi nosilec dejavnosti. Dobiti bo mogoče do 1,25 milijona € bančnega posojila za naložbe, do 100.000 € posojila za obratna sredstva v primeru mikro in malih podjetij in do 200.000 € v primeru, da ste srednje veliko podjetje.

Rok za prijavo: 20. oktober 2021

Povezava do razpisa.

3. Razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad

Sklad želi spodbuditi uvajanaje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv. Odpraviti želijo dolgoročne posledice pandemije s krepitvijo investicij v posodobitve tehnološke opreme v lesnopredelovalni industriji. Sredstva lahko pridobite MSP, ki ste organizirani kot gospodarska družba, s.p. ali zadruga in ponujate izdelke na področju predelave ali obdelave lesa, razen pohištva ali proizvodnje pohištva. Dobite lahko sredstva od višine 50.000 € do 500.000 € v dveh letih. Sklad bo financiral 45 procentov upravičenih stroškov za podjetja iz vzhodne kohezijske regije in do 30% za podjetja iz zahodne. Med upravičene stroške spadajo stroški nakupa nove strojne opreme in strojev, nakup programske opreme ter stroški storitev zunanjih izvajalcev, kot so transport, montaža in zagon, kamor ne spada DDV.

Rok za prijavo: 15. september 2021

Povezava do razpisa.

4. Izgradnja novih objektov

Izdajatelj: Občina Postojna

Sofinancira se investicije v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali raziskovalno razvojne dejavnosti. Financirali se bodo stroški komunalnega priklopa v višini do 50% in stroški nakupa zemljišča, v višini do 20%. Pri nakupu zemljišča bodite pozorni, če je na zemljišču objekt katerega se ne namerava rušiti, se stopnja financiranja zmanjša na 10% vrednosti zemljišča. Sredstva bodo namenjena projektom realiziranim od 1.1. 2021 do 30.11.2021. Vloge lahko odate MSP in s.p. s sedežem v Občini Postojna.

Rok za prijavo: 28. september 2022

Povezava do razpisa.

5. Finančna podpora inovativnim zagonskim podjetjem

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad

Dodeljuje se semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila za inovativna zagonska podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oziroma drugih klasičnih oblik financiranja. Vlogo lahko oddate MSP, ki ste organizirani kot gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo, delovati ne smete več kot pet let in manj kot eno leto, vaš produkt ali storitev mora biti preizkušena s strani kupcev ter imeti prihodke od prodaje. Višina odobrenih sredstev konvertibilnega posojila na vlagatelja je 75.000 €, s fiksno obrestno mero, ročnostjo do pet let ter možnostjo podaljšanja za dve leti in moratorijem do treh let.

Prijava v predselekcijo poteče že jutri: prijava je možna do 10. september 2021 do 13.00 ure. Prijava na predselekcijo ni obvezna, vendar je priporočljiva, udeležba vam namreč lahko prinese kar 40 od 100 točk, ki jih je možno zbrati. Za odobritev predloga je potrebnih najmanj 60 točk.

Rok za prijavo: 1. oktober 2021

Povezava do razpisa.

6. Soinvestiranje z zasebnimi investitorji

Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad

Sofinancirajo se hitro rastoča inovativna podjetja v začetni fazi razvoja. Sklad želi zagotoviti lastniško financiranje in spodbuditi vlaganja zasebnih investitorjev v semensko fazo razvoja podjetij. Za sredstva lahko zaprosite MSP, organizirani kot gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo, ki ste pridobili investicijo neodvisnega zasebnega investitorja, ki ustreza pogojem sklada. Višina soinvesticije sklada, za posamezno podjetje, znaša med 100 in 600 tisoč evri. Najvišji možen skupni lastniški delež Sklada in zasebnega investitorja pa lahko znaša 49,8 procentov.

Rok za prijavo: 31. december 2021

Povezava do razpisa.

Grantly - Aktualni razpisi za MSP

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *