Grantly ima na razpolago trenutno 3 odprtih razpisov za "Ostalo".


Rok: 27.05.21
Projekti do:400.000 €   Udeležba: 10%
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:22.04.21* Evropska komisija, Generalni direktor…
Področja:Ostalo
Ključne bes.:socialno varstvo
Pričakovani rezultati zbiranja predlogov so: izboljšane možnosti za uveljavljanje pravic in dolžnosti socialnih partnerjev v zvezi z vključenostjo zaposlenihokrepljeno sodelovanje med socialnimi partnerji in drugimi akterji v zvezi z zakonodajo Unije o vključevanju zaposlenihspremljanje ugotovitev preverjanja ustreznosti aktov EU na področju obveščanja in posvetovanja z delavci, ukrepov, povezanih z direktivo EU o evropskih svetih delavcev, ter…
Rok: 06.05.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne
Objava:20.04.21* Evropska komisija
Področja:Ostalo
Ključne bes.:projekti
Zbiranje predlogov za nepovratna sredstva v podporo nacionalnim ali nadnacionalnim projektom e-pravosodjaKljučni cilj razpisa je prispevati k doseganju ciljev evropske strategije na področju e-pravosodja, ki je predviden v načrtu za leta med 2019-2023.
Rok: 30.04.21
Projekti do:0 €   Udeležba: %
Upravičeni:Občine, Ostale
Objava:12.04.21* Občina Ravne na Koroškem
Področja:Družba, Ostalo, Podeželje
Ključne bes.:
Sofinanciranje društvenih programov in dejavnosti splošnega značaja v Občini Ravne na Koroškem.