Grantly - Spodbude programa Ustvarjalna Evropa za kulturni sektor

Spodbude programa Ustvarjalna Evropa za kulturni sektor

Konec maja 2021 je bil objavljen program nove Ustvarjalne Evrope, ki bo pokrival leta med 2021 in 2027. Budget celotnega programa znaša 2,44 milijarde evrov za podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem.

Novi program daje večji povdarek nadnacionalnemu ustvarjanju, inovacijam, mobilnosti umetnikov in strokovnjakom ter specifičnim potrebam posameznih kulturnih sektorjev, v primerjavi z njegovim predhodnikom med leti 2014 in 2020. Tudi višina sredstev razpisa je v primerjavi s prejšnjim programom kar 50% višja. Slednje bo novemu programu omogočalo, da bo bolj vključujoč, digitalen in nenazadnje okoljsko trajnejši.

Program je bil formalno sprejet konec maja 2021 prvi javni razpisi za zbiranje predlogov pa so bili objavljeni v juniju, ti so vam dostopni na uradni spletni strani Evropske komisije, med drugim pa tudi na portalu Grantly. Na trenutno objavljene razpise se lahko prijavite med avgustom in oktobrom 2021, povezave do njih so dostopne pri posameznem sklopu v nadaljevanju prispevka.

Cilji programa so naslednji:

 • varovati, razvijati in spodbujati evropsko kulturno in jezikovno raznolikost ter dediščino
 • povečati konkurenčnost in gospodarski potencial kulturnih in ustvarjalnih sektorjev
 • okrepiti umetniško in kulturno sodelovanje na evropski ravni
 • spodbujanje konkurenčnosti, inovativnosti in trajnosti evropskega avdiovizualnega sektorja
 • spodbujati medsektorske in inovativne skupne ukrepe, vključno s podporo medijski pismenosti ter raznolikemu in neodvisnemu novinčarskemu medijskemu okolju

Novosti, ki jih prinaša (novi) program:

 • večji povdarek na nadnacionalnem ustvarjanju in inovacijah
 • lažji dostop do financiranja z višjimi stopnjami sofinanciranja
 • poudarek na podpori in sodelovanju, ki bo pripomoglo k povečanju in konkurenčnosti na svetovni ravni
 • ukrepi usmerjeni v specifične potrebe posameznih sektorjev
 • podpora medijem in novinarstvu
 • podpora manjšim akterjem in posameznim strokovnjakom 

Ustvarjalno Evropo 2021-2027 definirajo trije podprogrami: Kultura, Media in Medsektorski sklop.

Grantly - Spodbude programa Ustvarjalna Evropa za kulturni sektor
KULTURA

Podprogram pokriva vse sektorje kulturnega in  umetniškega sektorja, z izjemo avdiovizualnega in filmskega sektorja. Podprogramu je namenjenih 33% razpoložljivih sredstev.

Področje bo zajemalo naslednje ukrepe:

 • platforme za promocijo evropskih umetnikov in del
 • sodelovanje, mreženje kulturnih projektov
 • kroženje evropskih literarnih del
 • nagrade
 • ukrepi usmerjeni v potrebe posameznih sektorjev na področju glasbe in literature, arhitekture, kulturne dediščine, oblikovanja, mode in turizma.

Seznam trenutno odprtih razpisov:

Grantly - Spodbude programa Ustvarjalna Evropa za kulturni sektor
MEDIA

Podprogram pokriva avdiovizualni in filmski sektor. Vanj se bo namenilo 58% sredstev celotnega programa.

Področje bo zajemalo naslednje ukrepe:

 • povečanje obsega avdiovizualnih podjetij in evropskih vsebin na svetovni ravni
 • spodbujanje talentov
 • uporaba novih tehnologij za zagotavljanje digitalne preobrazbe
 • spodbujanje okolju prijaznejše industrije
 • spodbujanje vključevanja družbenih ciljev, kot sta uravnoteženost med spoloma in raznolikost

Podporni ukrepi programa MEDIA so razdeljeni na štiri sklope:

 • Vsebina: sodelovanje in inovacije na področju ustvarjanja in produkciji visokokakovostnih del
 • Poslovanje: inovativnost in konkurenčnost podjetij in talentov za krepitev evropske industrije
 • Občinstvo: dostopnost in prepoznavnost del za občinstvo, ki se dosega z distribucijo in razvojem
 • Politika: izmenjava mnenj, študij, poročil in ozaveščanje.

Seznam trenutno odprtih razpisov:

Grantly - Spodbude programa Ustvarjalna Evropa za kulturni sektor
MEDSEKTORSKI SKLOP

Podprogram pokriva sodelovanja med ustvarjalnimi sektorji in novičarsko medijski sektor. Vanj se bo namenilo 9% skupnega proračuna Ustvarjalne Evrope.

Področje bo zajemalo naslednje ukrepe:

 • prvič bodo ukrepi namenjeni podpori novinarstva in medijev
 • spodbujanje medijske pismenosti, pluralizma, kakovostnega novinarstva in svobode medijev
 • spodbujanje inovativnih pristopov k ustvarjanju, dostopu, distribuciji in promociji vsebin v vseh kulturnih in ustvarjalnih sektorjih

Seznam trenutno odprtih razpisov:

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *