Grantly - EU namenja skoraj milijardo evrov spodbud za projektne naložbe v zeleno in digitalno
|

EU namenja skoraj milijardo evrov spodbud za projektne naložbe v zeleno in digitalno

Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala za projekte sklopov Odporna industrija, Podnebno nevtralna proizvodnja in vodilne računalniške tehnologije 2022. Sklopi razpisov izhajajo iz velikega evropskega programa Obzorje Evropa, ki financira projekte, ki vodijo v bolj zeleno in bolj digitalno Evropo.

Sklopi javnih razpisov bodo namenjeni za podporo raziskovalno-razvojnim projektom, v katere bo Evropska komisija namenila skupno 941,7 milijona evrov. Cilj je sofinancirati projekte, ki bodo v veliki meri prispevali k temu, da Evropa postane prvo digitalno usposobljeno krožno, podnebno nevtralno in trajnostno gospodarstvo.

1. Podnebno nevtralna, krožna in digitalizirana proizvodnja 2022

Izdajatelj: Evropska komisija

Predvideno je financiranje 43 projektov. Najvišja vrednost dodelitve sredstev bo znašala okvirno 18 milijonov evrov. Projekte lahko prijavite v sklopu ene od 15 razpisanih tem, ki se navezujejo na:

 • hitro prilagodljive verige proizvodnih procesov
 • izdelki s kompleksnimi funkcionalnimi površinami
 • porazdeljen nadzor in modularna proizvodnja
 • inovacije na področju trajnostne proizvodnje v MSP
 • digitalna orodja za podporo inženiringa v krožnem gospodarstvu
 • priprava surovin za proizvodnjo čistega jekla
 • modularne in hibridne tehnologije ogrevanja v proizvodnji jekla
 • vključevanje vodika za nadomeščanje fosilnih goriv
 • Itd.

Projekti tega sklopa so lahko razvojno-raziskovalni, koordinacijsko-podporni ter inovacijski. Stopnje financiranja se glede na tip projekta razlikujejo, pri čemer je najnižja stopnja podpore 70 odstotkov in najvišja sto odstotkov. Evropska komisija bo namenila okvirno 334,5 milijona evrov sredstev dotičnemu sklopu.

Rok za prijavo: 30. marec 2022

Povezava do razpisa.

Grantly - EU namenja skoraj milijardo evrov spodbud za projektne naložbe v zeleno in digitalno

Sorodni odprti razpisi

Namen javnega razpisa je spodbuditi končne prejemnike k izvajanju razvojne in inovacijske dejavnosti, katere rezultat je izvedba pilotno-demonstracijskih projektov (v nadaljevanju: PD projekti) za razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, na področju zelenega prehoda in za krepitev odpornosti.Cilj javnega razpisa je...

Rok: 18.07.22

Sofinanciranje pilotno – demonstracijskih projektov
Slovenska turistična organizacija je objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2022, namenjen vodilnim turističnim destinacijam, s katerim se želi spodbuditi promocijo zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva, s poudarkom na krepitvi promocije trajnostno naravnane turistične ponudbe in spodbujanju digitalne preobrazbe vodilnih destinacij. Predmet javnega razpisa...

Rok: 11.05.22

Sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij
Namen razpisa je ozaveščanje in promocija trajnostne mobilnosti skozi vse leto, kar pomeni izvedbo ukrepov, ki imajo dolgoročnejši vpliv na prebivalce v slovenskih občinah ter jih aktivno spodbujajo k spremembi potovalnih navad in načinu razmišljanja v bolj trajnostno naravnane kot je hoja, kolesarjenje, uporaba javnega prevoza, skupne vožnje, parkiranje zunaj mestnih jeder, itd. Glede na...

Rok: 13.05.22

Sofinanciranje aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti
Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenem in digitalnem prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarskih družb, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva. Cilj javnega razpisa je: dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem...

Rok: 22.04.22

Spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

2. Digitalizirana, z viri gospodarna in odporna industrija 2022

Izdajatelj: Evropska komisija

V sklopu razpisov odporna industrija se predvideva financiranje 62 projektov, ki bodo po večini razvojno-raziskovalni. Spodbude bodo namenjene razvoju na področju surovin, krožnih vrednostnih verig, tehnološkemu napredku podjetij, še zlasti MSP. Projekte lahko prijavite na eno od 26 razpisanih tem:

 • Krožne in nizkoemisijske vrednostne verige skozi digitalizacijo
 • Razvoj digitalnih platform za male ekstraktivne industrije
 • Trajnostni in inovativni rudnik prihodnosti
 • Inovativne rešitve za učinkovito uporabo in večjo predelavo mineralnih ter kovinskih proizvodov pri predelavi surovin
 • Inovativni materiali za napredne (nano) elektronske komponente in sisteme
 • Napredni lahki materiali za energetsko učinkovite strukture
 • Varni in trajnostno zasnovani organski in hibridni premazi
 • Podnebno nevtralne in krožne inovativne tehnologije ter materiali
 • Podpora MSP pri prehodu na trajnostni razvoj
 • Itd.

Za podporo projektov v okviru tega sklopa sta predvidena 402 milijona evrov. Najvišji znesek podpore se giblje okoli 14 milijonov, najvišja stopnja financiranja pa znaša sto odstotkov upravičenih stroškov.

Rok za prijavo: 30. marec 2022

Povezava do razpisa. 

Grantly - EU namenja skoraj milijardo evrov spodbud za projektne naložbe v zeleno in digitalno

3. Vodilne svetovne podatkovne in računalniške tehnologije 2022

Izdajatelj: Evropska komisija

Skozi sklop razpisov za vodilne podatkovne in računalniške tehnologije bo financiranih predvidoma 28 razvojno-raziskovalnih projektov, ki jih je možno prijaviti na eno izmed petih tem, ki se nanašajo na podatkovno rudarjenje, umetno inteligenco, tehnologije in rešitve za trgovanje s podatki, monetizacijo, izmenjavo in interoperabilnost.

Za realizacijo projektov bo namenjenih 205 milijonov evrov. Najvišji znesek dodelitve sredstev okvirno znaša 13 milijonov, stopnja financiranja upravičenih stroškov pa bo 70-odstotna za profitne pravne osebe in 100 odstotna za neprofitne pravne osebe, če bo projekt, prijavljen na področju inovacijski ukrepi. V primeru prijave na področje raziskav in razvoja pa bo stopnja znašala sto odstotkov upravičenih stroškov projekta tudi za profitne organizacije.

Rok za prijavo: 5. april 2022

Povezava do razpisa.

Stopnja financiranja in pravno organizacijska oblika se razlikujeta glede na posamezen razpis sklopa

Stopnja financiranja projektov se razlikuje glede na tip, kar pomeni, da se razvojno-raziskovalni projekti financirajo s stopnjo do 100 odstotkov upravičenih stroškov, prav takšno stopnjo bodo imeli tudi koordinacijski in podporni projekti, inovacijski projekti pa bodo financirani s stopnjo 70 %, v primeru, da gre za profitne pravne osebe, če bodo projekt prijavile neprofitne pravne osebe, pa bodo stroški povrnjeni do sto odstotkov. Pogoji, kot so pravnoorganizacijska oblika prijavitelja in partnerske zahteve, se med seboj razlikujejo glede na posamezen razpis sklopa.

Do vseh informacij v zevi z razpisi lahko dostopate na zgornjih povezavah do razpisov. Tako si lahko ogledate enostaven in hiter pregled razpisnih področij in hkrati dostopate tudi do uradnih povezav Evropske komisije, razpisne dokumentacije in drugih pomembnih dokumentov, ki jih potrebujete za oddajo projektnega predloga.

Sorodne objave

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.