Podnebno nevtralna, krožna in digitalizirana proizvodnja 2022

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorije: Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Budget razpisa: 334.500.000
Rok prijave: 30.03.2022
Podelitev min-max: 0 € – 18.000.000 €
Lastna udeležba: 0%
Ključne besede: Horizon, industrija, inovacije, podpora, raziskave, razvoj
Zanimiv razpis?
1

V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje.

Predloge lahko prijavite na naslednje teme:

Za vsako razpisano temo lahko do vseh informacij dostopate s klikom nanjo. 

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

 • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
 • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
 • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate. Glejte razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Skupni proračun znaša 334.500.000 EUR.

Razporeditev sredstev po posamezni temi in predvideno število financiranih predlogov:

 • HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-01: IA – Skupna višina sredstev znaša 27,50 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 8 do 10 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
 • HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-02: RIA – Skupna višina sredstev znaša 21,50 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 4 do 6 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje štirih projektov.
 • HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-03: RIA – Skupna višina sredstev znaša 21,50 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 4 do 6 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje štirih projektov.
 • HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-04: RIA – Skupna višina sredstev znaša 21,50 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 4 do 6 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje štirih projektov.
 • HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-06: IA – Skupna višina sredstev znaša 30 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 4 do 8 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje štirih projektov.
 • HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-07: RIA – Skupna višina sredstev znaša 22 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 3 do 6 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje štirih projektov.
 • HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-09: IA – Skupna višina sredstev znaša 9 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 4,5 milijona EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje dveh projektov.
 • HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-10: IA – Skupna višina sredstev znaša 42,50 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 12 do 18 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
 • HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-11: IA – Skupna višina sredstev znaša 42,50 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 12 do 18 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
 • HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-13: IA – Skupna višina sredstev znaša 14 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 4 do 5 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
 • HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-15: RIA – Skupna višina sredstev znaša 30 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 8 do 12 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
 • HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-16: IA – Skupna višina sredstev znaša 10 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal do 3 milijone EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
 • HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-17: IA – Skupna višina sredstev znaša 42,50 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 12 do 18 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.

Stopnja financiranja se razlikuje glede na tematski tip:

 • Raziskave in razvoj (RIA) so financirane s stopnjo 100%.
 • Koordinacija in podpora (CSA) so financirane s stopnjo 100%.
 • Ukrepanje na področju inovacij (IA) so financirani s stopnjo 70% (razen za neprofitne pravne osebe, za katere velja stopnja do 100 %).

Prijave lahko oddate do 30. marca 2022, do 17:00 ure po bruseljskem času.

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *