Grantly ima na razpolago trenutno 7 odprtih razpisov za "industrija".


Rok: 30.03.22
Projekti do:18.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, industrija, inovacije, podpora, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje.Predloge lahko prijavite na naslednje teme:HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-01: Rapid reconfigurable production process chains (Made in Europe Partnership) (IA)HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-02: Products with complex functional surfaces (Made in Europe Partnership) (RIA)HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-03: Excellence in distributed control and modular…
1
Rok: 15.10.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:07.10.21* ZDMP
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:industrija, tehnologija
Cilj projektov je testiranje in potrjevanje aplikacij in/ali komponent ZDMP v dodatnih primerih uporabe / domenah / okoljih (v oblaku in v prostorih), z zagotavljanjem kakovosti ponudbe ZDMP širši skupnosti končnih uporabnikov.Predlogi so na voljo za podprojekte na naslednjih področjih dejavnosti:Razvoj: Podprojekti za razvoj digitalnih proizvodnih aplikacij in rešitev za industrijo 4.0 prek platforme ZDMP.Integracija:…
1
Rok: 01.07.21
Projekti do:60.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Zagonska
Objava:01.06.21* European Network of AI Excellence Cen…
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje
Ključne bes.:Horizon, industrija, razvoj
ELISE je mreža raziskovalnih središč za umetno inteligenco. Na podlagi raziskav na najvišji ravni svoje znanje in metode širi v akademskih krogih, industriji in družbi.Izbralo se bo 16 MSP-jev in zagonskih podjetij, ki bodo razvila nove storitve ali aplikacije, ki temeljijo na umetni inteligenci, za obravnavo enega od osrednjih področij. Idealen projekt je primer uporabe…
Rok: 30.06.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:01.06.21* DIGITbrain
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Horizon, industrija, partnerstva
Temelji na konceptu Digital Twin bodo eksperimenti osredotočeni na ustvarjanje prilagojenih industrijskih izdelkov in omogočanje stroškovno učinkovite porazdeljene in lokalizirane proizvodnje za proizvodnjo MSP ali srednje velikih podjetij z izkoriščanjem modeliranja, simulacije, optimizacije, analize in orodja za strojno učenje. Eksperimenti bodo zajemali vse segmente v proizvodnem sektorju na splošno, vključno z (vendar ne omejeno na)…
Rok: 07.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:18.05.21* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje
Ključne bes.:industrija, usposabljanje
Namen je doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju lesarstva in doseganje večje konkurenčnosti podjetij. Podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra. Cilji so naslednji:vzpostavitev in delovanje enega kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu1.000 vključitev v programe usposabljanjavsaj 10 izboljšav poslovnih procesov vključenih podjetijvečja dodana vrednost v vključenih podjetjihpripraviti…
Rok: 08.07.21
Projekti do:1.200.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:29.04.21* SmartAgriHubs
Področja:Digitalizacija, Podeželje
Ključne bes.:industrija, inovacije, kmetijstvo
Sredstva, ki jih zagotavlja SmartAgriHubs, so na voljo izključno za razvoj, zorenje in zagotavljanje digitalnih inovacijskih storitev (DIH). Prijavitelji morajo predlagati projekte za spodbujanje digitalnih inovacij v kmetijsko-živilski industriji, ki se bodo izvajali v njihovi regiji ali skupaj z drugimi regijami.
Rok: 15.09.21
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 65%
Upravičeni:MSP
Objava:23.04.21* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:covid-19, industrija, razvoj
Namen sofinanciranja je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50%) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi, s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega…