Grantly ima na razpolago trenutno 15 odprtih razpisov za "industrija".


Rok: 27.04.22    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:18.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:industrija, podpora, tehnologija
Pričakuje se, da bodo rezultati predloga prispevali k naslednjim rezultatom: Postavitev platforme, ki spodbuja rast oblikovalskega ekosistema v Evropi. Platforma mora podpirati in spodbujati ponovno uporabo načrtovanja, omogočati izkoriščanje naprednih tehnologij na različnih področjih uporabe in zagotavljati podlago za zagonska podjetja s področja globoke tehnologije.Poenostaviti dostop do usposabljanja, podpore strankam, intelektualne lastnine in vrhunskih orodij za…
Rok: 27.04.22
Projekti do:12.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:18.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:AI, Horizon, industrija, kibernetska varnost, partnerstva, raziskave
Raziskovalni in inovacijski ukrep KDT (RIA) je sestavljen predvsem iz dejavnosti, katerih cilj je vzpostavitev novega znanja in/ali preučitev izvedljivosti nove ali izboljšane tehnologije, izdelka, procesa, storitve, metode, orodja ali rešitve. V ta namen lahko projekti vključujejo aplikativne raziskave, razvoj tehnologije in/ali metode/orodja ter njihovo integracijo, preskušanje in potrjevanje na prototipu v majhnem obsegu v laboratoriju…
Rok: 27.04.22
Projekti do:25.000.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne, Podjetja
Objava:18.01.22 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podeželje, Zdravje, Zeleni prehod
Ključne bes.:AI, energija, industrija, inovacije, kibernetska varnost, partnerstva
Inovacijski ukrep (IA) v okviru KDT obsega predvsem dejavnosti, namenjene uvajanju tehnologije ali metode, pilotne linije, testna mesta, demonstratorje, pilotne inovacije in območja testiranja v polnem obsegu. V okviru teh dejavnosti se pripravijo načrti in ureditve ali načrti za nove, spremenjene ali izboljšane proizvode, procese, metode in orodja ali storitve. V ta namen lahko vključujejo izdelavo…
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:3.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:23.11.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo
Ključne bes.:industrija, partnerstva, vrednostne verige
I3 je nov instrument financiranja za obdobje 2021–2027, podpreti namerava inovativne naložbe v vrednostne verige, spodbujati gospodarstvo z zeleno tehnologijo in ustvarjati trajnostno industrijo/transport. Prav tako namerava zagotoviti podporo medregionalnim naložbam v trajnostne prehranske sisteme, trajnostno kmetijstvo, čisto in učinkovito energijo, trajnostno industrijo, gradnjo in prenovo, trajnostno mobilnost, odpravo onesnaževanja in podnebne ukrepe. Podpiral bo…
Rok: 01.02.22 Več rokov
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 30%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:23.11.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:industrija, krožno gospodarstvo, partnerstva, vrednostne verige
I3 je nov instrument financiranja za obdobje 2021–2027, podpreti namerava inovativne naložbe v vrednostne verige, spodbujati gospodarstvo z zeleno tehnologijo in ustvarjati trajnostno industrijo/transport. Prav tako namerava zagotoviti podporo medregionalnim naložbam v trajnostne prehranske sisteme, trajnostno kmetijstvo, čisto in učinkovito energijo, trajnostno industrijo, gradnjo in prenovo, trajnostno mobilnost, odpravo onesnaževanja in podnebne ukrepe. Podpiral bo…
Rok: 22.02.22
Projekti do:15.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:17.11.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija
Ključne bes.:industrija, infrastruktura, tehnologija
Razpis za zbiranje predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev EU, za ukrepe na področju varne kvantne komunikacijske infrastrukture, v okviru programa Digitalna Evropa. Razpis zajema naslednje teme: DIGITAL-2021-QCI-01-INDUSTRIAL – Create a European Industrial Ecosystem for secure QCI technologies and systemsDIGITAL-2021-QCI-01-DEPLOY-NATIONAL – Deploying advanced national QCI systems and networks DIGITAL-2021-QCI-01-EUROQCI-QKD– Coordinate the first deployment of national EuroQCI project and prepare…
Rok: 15.02.22
Projekti do:10.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:28.10.21 Evropska komisija
Področja:Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, industrija, kmetijstvo, krožno gospodarstvo, modro gospodarstvo, živila
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Hrana, biogospodarstvo, naravni viri, kmetijstvo in okolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-01: Circular Cities and Regions Initiative’s project development assistance (CCRI-PDA)HORIZON-CL6-2021-CIRCBIO-01-02: Marginal lands and climate-resilient and biodiversity-friendly crops for sustainable industrial feedstocks and related value…
Rok: 30.03.22
Projekti do:18.000.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:12.10.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, industrija, inovacije, podpora, raziskave, razvoj
V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje. Predloge lahko prijavite na naslednje teme: HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-01: Rapid reconfigurable production process chains (Made in Europe Partnership) (IA) HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-02: Products with complex functional surfaces (Made in Europe Partnership) (RIA) HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-03: Excellence in distributed control and modular…
1
Rok: 15.10.21
Projekti do:150.000 €   Udeležba: %
Upravičeni:MSP, Podjetja, Velika, Zagonska
Objava:07.10.21* ZDMP
Področja:Digitalizacija, Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:industrija, tehnologija
Cilj projektov je testiranje in potrjevanje aplikacij in/ali komponent ZDMP v dodatnih primerih uporabe / domenah / okoljih (v oblaku in v prostorih), z zagotavljanjem kakovosti ponudbe ZDMP širši skupnosti končnih uporabnikov.Predlogi so na voljo za podprojekte na naslednjih področjih dejavnosti:Razvoj: Podprojekti za razvoj digitalnih proizvodnih aplikacij in rešitev za industrijo 4.0 prek platforme ZDMP.Integracija:…
1
Rok: 25.01.22
Projekti do:2.500.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Objava:16.09.21 Evropska komisija
Področja:Digitalizacija, Zeleni prehod
Ključne bes.:Horizon, MSP, industrija, infrastruktura, inovacije, krožno gospodarstvo, razogličenje, vrednostne verige, zagonska podjetja
Predlogi za teme v okviru te namembnosti morajo predstavljati verodostojno pot, ki bo prispevala k večji avtonomiji v ključnih strateških vrednostnih verigah za industrijo odpornosti, natančneje k enemu ali več naslednjim učinkom: odporne, trajnostne in varne vrednostne verige surovin za industrijske ekosisteme EU, ki podpirajo zeleno in digitalno preobrazbo.Novi trajnostni materiali po zasnovi z izboljšanimi funkcionalnostmi…
Rok: 01.07.21
Projekti do:60.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:MSP, Zagonska
Objava:01.06.21* European Network of AI Excellence Cen…
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje
Ključne bes.:AI, Artificial intelligence, Horizon, industrija, razvoj
ELISE je mreža raziskovalnih središč za umetno inteligenco. Na podlagi raziskav na najvišji ravni svoje znanje in metode širi v akademskih krogih, industriji in družbi. Izbralo se bo 16 MSP-jev in zagonskih podjetij, ki bodo razvila nove storitve ali aplikacije, ki temeljijo na umetni inteligenci, za obravnavo enega od osrednjih področij. Idealen projekt je primer…
Rok: 30.06.21
Projekti do:100.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:01.06.21* DIGITbrain
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:Horizon, industrija, partnerstva
Temelji na konceptu Digital Twin bodo eksperimenti osredotočeni na ustvarjanje prilagojenih industrijskih izdelkov in omogočanje stroškovno učinkovite porazdeljene in lokalizirane proizvodnje za proizvodnjo MSP ali srednje velikih podjetij z izkoriščanjem modeliranja, simulacije, optimizacije, analize in orodja za strojno učenje. Eksperimenti bodo zajemali vse segmente v proizvodnem sektorju na splošno, vključno z (vendar ne omejeno na)…
Rok: 07.06.21    Udeležba: %
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:18.05.21* Ministrstvo za gospodarski razvoj in …
Področja:Gospodarstvo, Izobraževanje
Ključne bes.:industrija, usposabljanje
Namen je doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju lesarstva in doseganje večje konkurenčnosti podjetij. Podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra. Cilji so naslednji:vzpostavitev in delovanje enega kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu1.000 vključitev v programe usposabljanjavsaj 10 izboljšav poslovnih procesov vključenih podjetijvečja dodana vrednost v vključenih podjetjihpripraviti…
Rok: 08.07.21
Projekti do:1.200.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Neprofitne
Objava:29.04.21* SmartAgriHubs
Področja:Digitalizacija, Podeželje
Ključne bes.:industrija, inovacije, kmetijstvo
Sredstva, ki jih zagotavlja SmartAgriHubs, so na voljo izključno za razvoj, zorenje in zagotavljanje digitalnih inovacijskih storitev (DIH). Prijavitelji morajo predlagati projekte za spodbujanje digitalnih inovacij v kmetijsko-živilski industriji, ki se bodo izvajali v njihovi regiji ali skupaj z drugimi regijami.
Rok: 15.09.21
Projekti do:500.000 €   Udeležba: 65%
Upravičeni:MSP
Objava:23.04.21* Slovenski podjetniški sklad
Področja:Gospodarstvo, Podjetništvo
Ključne bes.:covid-19, industrija, razvoj
Namen sofinanciranja je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50%) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi, s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega…