Notice: Undefined index: taxonomy in /home/customer/www/grantly.eu/public_html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/classes/query-filtering/class-wpml-query-parser.php on line 275

Vodilne svetovne podatkovne in računalniške tehnologije 2022

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Digitalizacija
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Budget razpisa: 205.000.000
Rok prijave: 05.04.2022
Podelitev min-max: 0 € – 13.000.000 €
Lastna udeležba: 0%
Ključne besede: Horizon
Zanimiv razpis?

V sklopu programa Obzorje Evropa so vam na voljo spodnja razpisana področja za zbiranje predlogov, ki pokrivajo enega glavnih programov Digitalizacija, industrija in vesolje. 

Predloge lahko prijavite na naslednje teme: 

Za vsako razpisano temo lahko do vseh informacij dostopate s klikom nanjo. 

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate. Glejte razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Skupni proračun znaša 205.000.000 EUR.

Razporeditev sredstev po posamezni temi in predvideno število financiranih predlogov:

  • HORIZON-CL4-2022-DATA-01-01: RIA – Skupna višina sredstev znaša 33 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od  8  do 12 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje treh projektov.
  • HORIZON-CL4-2022-DATA-01-02: RIA – Skupna višina sredstev znaša 50 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 4 do 6 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje desetih projektov.
  • HORIZON-CL4-2022-DATA-01-03: RIA – Skupna višina sredstev znaša 40 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 4 do 8 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje petih projektov.
  • HORIZON-CL4-2022-DATA-01-04: IA – Skupna višina sredstev znaša 52 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal od 10 do 13 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje štirih projektov. 
  • HORIZON-CL4-2022-DATA-01-05: RIA – Skupna višina sredstev znaša 30 milijonov EUR. Komisija ocenjuje, da bo prispevek EU znašal okoli 5 milijonov EUR na projekt. Predvideva se sofinanciranje šestih projektov.

Stopnja financiranja se razlikuje glede na tematski tip:

  • Raziskave in razvoj (RIA) so financirane s stopnjo 100%.
  • Ukrepanje na področju inovacij (IA) so financirani s stopnjo 70% (razen za neprofitne pravne osebe, za katere velja stopnja do 100 %).

Prijave lahko oddate do 5. aprila 2022, do 17. ure po bruseljskem času.

Ni dodatnih informacij

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *