Grantly - Praktični vidiki zelenega in digitalnega prehoda
| | | | | | | | | | | |

Praktični vidiki zelenega in digitalnega prehoda

Pri zelenem prehodu (the Green Transition) oz. Evropskem zelenem dogovoru (the European Green Deal) in digitalnem prehodu (The Digital Transition) gre za družbene in gospodarske koncepte, ki jih trenutno intenzivno uveljavljajo Evropska unija in vlade vseh evropskih držav, kot odgovore na posledice podnebnih sprememb in COVID-19 krize. Podjetja in druge organizacije se moramo inovirati, če naj ostanemo še relevantne.

Po večini vsi poznamo zgornje koncepte, zagotovo smo že slišali zanje, saj se o njih kar naprej govori in poroča, toda ali resnično razumemo, kaj natanko pomenijo za naše organizacije, tako podjetja kot nepridobitne ogranizacije. Ali se mala in srednje velika podjetja resnično zavedamo, kakšni so praktični vidiki sprememb na trgih za naše poslovanje v naslednjih letih?

Dejstvo je, da se je EU kot družba odločila za ta prehod. Ko gre za orodja, s katerimi to lahko stori, gre po večini za predpise, subvencije in nepovratna sredstva. Veliko je novih skladov in programov, ki so vsi usmerjeni v spreminjanje dejanskega življenja in poslovanja podjetij v smeri zelenega in digitalnega prehoda ter tudi ohranjanja socialne pravičnosti pri tem prehodu.

Pristop korenčka in palice

Nekateri tega še niste občutili, a ukrepi prihajajo v obliki korenčka in palice, pri čemer bo korenček velika količina nepovratnih sredstev in subvencij inovativne nadgradnje izdelkov in storitev ter načina poslovanja v bolj zelenega, digitalnega in bolj naklonjenega ranljivim skupinam.

Po drugi strani, bodo palico predstavljali predpisi, ki bodo preprosto dajali prednost izdelkom in storitvam oz. organizacijam, ki bodo ta prehod dejansko izvedle ali bodo daleč v procesu tega prehoda. Tako bodo konkurenti na trgu, ali nenazadnje vi, če tega prehoda ne boste izvedli oz. ne boste inovativni v smeri zelenega in digitalnega, kaznovani ter tako postali nekonkurenčni, lahko rečemo zastareli.

Sorodni odprti razpisi

Izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet.Cilj programa je z vseživljenjskim učenjem podpirati izobraževalni, poklicni in osebni razvoj ljudi na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v Evropi in po svetu ter s tem prispevati k trajnostni rasti, kakovostnim delovnim mestom, socialni koheziji, spodbujanju inovacij ter krepitvi evropske identitete in aktivnega državljanstva. Zato je...

Rok: 19.10.22

Program Erasmus+ za leto 2022
Transnacionalni razpis mreže ERA PERMED 2022. Mreža ERA PERMED organizira virtualni informativni dan za zainteresirano raziskovalno skupnost z namenom predstavitve razpisa, 9. decembra 2021. Več informacij je na voljo na spletnih straneh projekta ERA PERMED. NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja...

Rok: 17.02.22

Preventiva na področju personalizirane medicine
Gre za sofinanciranje programa za gibalno ovirane osebe v letu 2022. Ciljna skupina so uporabniki, ki zaradi invalidnosti potrebujejo pomoč pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih ne morejo izvajati sami. Program jim bo omogočal opolnomočenje in vključenost v center za gibalno ovirane osebe. 

Rok: 15.12.21

Sofinanciranje programa za gibalno ovirane osebe
Cilj subvecij ERC za dokazovanje koncepta je povečati vrednost raziskav, ki jih financira ERC, s financiranjem nadaljnjega dela (tj. dejavnosti, ki niso bile predvidene za financiranje iz prvotne subvencije ERC), z namenom da se preveri inovacijski potencial zamisli, ki izhajajo iz projektov, ki so bili financirani. Subvencije za potrditev koncepta so zato na voljo samo...

Rok: 29.09.22

Sredstva ERC namenjena dokazovanju koncepta raziskovalcev

Že sedaj obstaja veliko propagande, ki vpliva na kupce da kupujejo pri bolj zelenih in digitalnih oz. politično korektnih podjetjih. Zaradi očitne realnosti korenčka in palice, bi morali že v tem trenutku resno delati ali vsaj razmišljati o preusmeritvi oz. ponovni izumitvi svoje organizacije. Tudi tisti, ki se vas zeleni ali digitalni prehod pri vašem deloovanju ne dotika neposredno, bi morali najti nadgradnjo svoje vizije ali se povsem na novo usmeriti v to novo družbo, ki bo veliko bolj predana okolju prijaznim, podnebno nevtralnim ponudbam in načinom poslovanja ter hkrati močno digitalizirana in poudarjeno socialno pravična.

Ne, resno – morate ukrepati, tudi če ni sredstev

Zato se morate čim hitreje na novo odkriti v tej smeri, tudi če za to nimate potrebnih sredstev. Razmislite, kaj bi lahko naredili, če bi imeli denar za ta razvoj. Ko boste imeli osnutke teh projektov, začnite iskati ta denar v sredstvih, ki se ponujajo. V priložnostih, ki prihajajo v obliki razpisov za nepovratna sredstva, ki so namenjena organizacijam za uspešno izvedbo tega prehoda. 

V nasprotnem primeru boste prepozni, saj druga podjetja to že počnejo. Ko boste namreč na trgu opazili svoje konkurente, da ponujajo oz. delujejo že v novi smeri, bo že preozno — preprosto ne boste imeli še par let, da nadoknadite zamujeno.

Razpisi za nepovratna sredstva so že objavljeni, proračunska sredstva se dodeljujejo iz meseca v mesec, iz različnih virov in na različnih ravneh, vendar je za številne organizacije količina in zapletenost teh virov in vrst preobsežna in na videz prenaporna.

Da bi podjetja lahko našla takšne priložnosti, morajo:

  • spremljati nove objave razpisov za sredstva, ki se dodeljujejo,
  • med temi morajo zaznati ustrezne razpise in
  • jih temeljito analizirati ali so za njih primerni.
  • Šele nato sledi postopek prijave.

Vse to je zelo zamudno početje, ki zahteva veliko znanja in izkušenj, zaradi česar se je številne organizacije žal ne lotijo tako, kot bi bilo potrebno. 

Grantly - Praktični vidiki zelenega in digitalnega prehoda
Kako lahko pomaga Grantly

Grantly pomaga s pametnim orodjem, če imate s področja razpisov za nepovratna sredstva že osnovno znanje in usposobljeno osebo. V nasprotnem primeru pa lahko celoten postopek izvajamo za vas z našimi viri. 

Običajno bi za ustrezno izvedbo morali zaposliti usposobljeno osebo ali obremeniti osebo, ki je v vašem podjetju že dragocena, za vsaj polovico njenega časa, kar ponavadi ni izvedljivo. Naš tim vzpostavi to izvajanje za vas za samo del stroškov, ki bi jih sicer utrpeli sami. In to s hitrim začetkom in brez motenj za vaše poslovanje.

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *