Grantly - Nov razpis za inovacije na področju razogljičenja že v oktobru 2021

Nov razpis za inovacije na področju razogljičenja že v oktobru 2021

Sklad za inovacije, eden največjih svetovnih programov financiranja za demonstracije inovativnih nizkoogljičnih tehnologij, bo že v tem letu objavil nov razpis za projekte večjega obsega. Predviden datum objave razpisa za velike projekte je 26. oktober, projekti manjšega obsega pa bodo na vrsti v marcu 2022.

Sklad za inovacije namerava v obdobju 2020–2030 nameniti 10 milijard evrov, morda tudi do 20 milijard, v podporo inovacijam na področju razogljičenja. Sredstva sklada bodo v veliki meri odvisna od cene ogljikovega dioksida na trgu, ki jo določa Sistem EU za trgovanje z emisijami. Sklad bo koristil tudi vsa neporabljena sredstva programa NER300. Sredstva sklada bodo služila namenu predstavitve inovativnih nizkoogljičnih tehnologij, ki bodo evropskemu gospodarskemu prostoru ponudile rešitve na področju razogljičenja Evrope in zagotovile njen prehod k podnebni nevtralnosti.

Razpisi za velike in male projekte bodo podjetjem pomagali pri vlaganju v čisto energijo in industrijo, z namenom spodbujati gospodarsko rast, ustvarjati nova delovna mesta in krepiti evropski tehnološki položaj v svetu. Ne glede na velikost projekta, se mora ta osredotočati na eno izmed petih prioritetnih področij:

  • inovativne nizkoogljične tehnologije in procesni obrati v energetsko intenzivnih panogah, vključno s proizvodi, ki nadomeščajo ogljično intenzivne
  • zajemanje in koriščenje ogljikovega dioksida
  • izgradnja in upravljanje zajemanja ogljika ter njegovo shranjevanje
  • inovacije na področju proizvodnje energije iz obnovljivih virov
  • skladiščenje energije

Vrednost sklada bo odvisna od cene ogljikovega dioksida. V najboljšem primeru bo sklad operiral z 20 milijoni sredstev v 10 letnem obdobju.  Proračun projektov večjega obsega bo za razliko od lani večji za 0,3–0,5 milijarde evrov. Proračun za manjše projekte ostaja enak.

Inovacijski sklad bo pri projektih obeh razsežnosti financiral do 60% investicijskih stroškov, s to izjemo, da bo pri projektih večjega obsega sofinanciral tudi operativne stroške projekta. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala prožno, glede na potrebe projekta, pri čemer bo potrebno upoštevati dosežene mejnike in trajanje projekta.

Projekti večjega obsega

Projekte večjega obsega boste lahko ponvno prijavili po 26 oktobru tega leta. Veliki projekti se po investicijskih vložkih gibljejo nad 7,5 milijona evrov. Razpis naj bi se zaključil 1. marca 2022, rezultati bodo predvidoma znani julija 2022. Na razpis lahko projekte prijavite samostojno ali v sklopu konzorcija.

Komisija se je ob upoštevanju povratnih informacij prijaviteljev na prvi razpis, odločila poenostaviti postopek prijave. Tudi čas do dodelitve nepovratnih sredstev bo veliko krajši, saj bosta postopek prijave in izbor projektov izvedena v eni fazi. Metodologija za ocenjevanje projektov bo v veliki meri ostala enaka, vendar bo razpisna dokumentacija izboljšana ter s tem uporabnikom prijaznejša. Poleg novih prijav projektov so dobrodošle tudi ponovne prijave tistih, ki na prvem razpisu niso bili uspešni.

Na prvi razpis za velike projekte je bilo prijavljenih 311 projektov, sedem od teh iz Slovenije, v ožji izbor je prišlo 66 prijav, ki so trenutno v postopku evalvacije. Rezultate bo komisija objavila v zadnjem četrtletju 2021, izbrani projekti bodo financirani v začetku leta 2022.

Projekti manjšega obsega

Pri projektih manjšega obsega gre za naložbe v vrednosti do 7,5 milijona evrov, pri čemer naj zaprošeni znesek za nepovratna sredstev nebi bil nižji od 2,5 milijona. Projekte lahko prijavite samostojno ali v sklopu konzorcija. Sklad pri malih projektih sofinancira do 60% investicijskih stroškov.

Drugi razpis za male projekte bo objavljen marca 2022, razpis bo za prijave odprt pet mesecev, rezultati bodo znani v prvem četrtletju 2023. Besedilo razpisa in postopek prijave naj bi bila enaka, kot sta bila v prvem roku. Po podatkih komisije je bilo v prvem roku na razpis prijavljenih 232 projektov, od katerih je bilo 32 odobrenih za financiranje.

Poglavitni kriterij vrednotenja projektov je bila njegova perspektivnost. Preučili so njegov doprinos k zmanjševanju toplogrednih plinov, stopnjo inovativnosti in pripravljenost na izvedbo.

Projekti bodo izbrani na podlagi omenjenih parametrov. Morebitna dodatna merila bodo podrobno opredeljena v vsakem razpisu sklada. Za projekte manjšega obsega so merila za izbor poenostavljena.

Vsi razpisi bodo dostopni na portalu Grantly. Če želite se lahko naročite tudi na našo brezplačno storitev obveščanja po e-pošti in si tako zagotovite, da boste o objavi razpisov obveščeni prvi. Postopek prijave je enostaven in uporabniku prijazen. Več o tem, kako storitev deluje si lahko ogledate na Facebook ali Instagram profilu.

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *