Grantly - EIC bo v letu 2021 podelil kar 1,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev

EIC bo v letu 2021 podelil kar 1,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev

Evropski svet za inovacije (EIC) bo v skladu z zastavljenim programom za leto 2021 namenil 602 milijona EUR podjetjem v zagonski fazi in 507 milijonov EUR raziskovalnim projektom. Podeljevali pa bodo tudi različne nagrade za inovacije.

Programi EIC so namenjeni podpori najbolj prodornih inovacijskih projektov. Usmerjeni so v tvegane projekte, ki imajo visok potencial uspeha na globalni ravni, vendar zaradi prej omenjenega rizika, na trgu težko pridobijo financiranja.

EIC je od začetka delovanja financiral že več kot 5.400 inovativnih projektov, katerim je odprl vrata do pridobitve visokih zneskov denarja za razvoj, poslovno svetovanje in priložnost za trženje na evropskih ter mednarodnih trgih. Program pokriva kar 70 % vseh upravičenih stroškov projekta, če ta doseže fazo komercializacije.

V okviru programa za leto 2021 osrednji del predstavljajo naslednji trije podprogrami:

EIC Iskalec (Pathfinder)

Program je namenjen financiranju tehnologij in rešitev v zgodnji fazi razvoja, ki predstavljajo potencial oblikovanja novih trgov in standardov. Osredotočenost bo na projektih, ki preučujejo:

  • idejo zavesti o umetni inteligenci
  • orodja za merjenje in spodbujanje aktivnosti v možganskem tkivu
  • nove tehnologije v celični in genski terapiji
  • inovacije v proizvodnji zelenega vodika
  • razvoj živih materialov (ELM)

Sredstva namenjena projektom se gibljejo v višini 132 milijonov evrov od tega bo posamezen projekt prejel okvirno 4 milijone.

EIC Prehod (Transition)

Program bo služil za most med projekti EIC Pathfinder in EIC Accelerator. Kar pomeni, da bo financiral projekte, ki so dokazali zadosten potencial za transformacijo v uspešne tržne produkte. Program se osredotoča predvsem na projekte v zvezi z:

  • medicinsko tehnologijo in pripomočki
  • tehnologijo pridobivanja in skladiščenja energije

Sredstva namenjena izbranim projektom bodo v skupni višini 40,5 milijona evrov do 2,5 milijona za posamezen projekt.

EIC Pospeševalec (Accelerator)

Program je namenjen malim in srednje velikim podjetjem (MSP) ter zagonskim. Zajema vsa tehnološka področja, z osredotočenostjo na digitalne in zdravstvene tehnologije ter novitete zelenega dogovora, ki bi pripomogle k oživitvi gospodarstva. Višina proračuna v sklopu EIC Accelerator znaša 496,76 milijona evrov.

Nagrade Evropskega sveta za inovacije

Nagrada za ženske inovatorke

V sklopu nagrade bodo podeljene tri nagrade ženskam, ki v Evropi in z Evropo povezanimi državami veljajo za ustanoviteljice uspešnih podjetij, ki na trg prinašajo pomembne inovacije.

Nagrada za prestolnico inovacij

Nagrada se bo podelila v dveh sklopih, in sicer za Evropsko prestolnico inovacij in Vzhajajočo evropsko prestolnico inovacij. Zadnja kategorija je nova in bo ciljala na mesta, ki imajo okvirno več kot 50.000 prebivalcev in ne več kot 250.000. Namen nagrade je nagraditi mesta, ki so vpletena v oblikovanje lokalnega ekosistema in stremijo k inovativnemu procesu urbanizacije.

Nagrada za inovativno strategijo naročil

Namen nagrade je prepoznati javne in zasebne kupce po celotni Evropi, ki si prizadevajo zagotavljati boljše in učinkovitejše storitve ter se poslužujejo inovativnih načinov glede nabavnih rešitev. Poleg tega je namen poudariti tudi pomen tesnega sodelovanja med kupci in dobavitelji pri trženju. Podeljene bodo tri nagrade in sicer: Nagrada za inovativno strategijo nabave, za soočanje z družbenimi izzivi in Nagrada za vodenje javnih naročil.


EIC se bo po letu 2021 zagotovo spremenil in razvijal. Sestavljal bo letne programe financiranj, ki mu bodo omogočala prilagajanje okoliščinam, kljub temu pa bodo razpisi za financiranje v naslednjih sedmih letih ostali razmeroma določeni. S tem se bo zagotavljala varnost, potencialnim prosilcem nepovratnih sredstev. Možne spremembe, ki jih lahko pričakujemo so uvedba novih načinov financiranja, kot so vračljivi predujmi in garancija za posojila.

Če menite, da je vaša tehnologija inovativna in učinkovita ter sovpada z vizijo Evropskega sveta za inovacije, se prijavite na javni razpis EIC in se pridružite številnim drugim, ki so s svojimi idejami, produkti in pomočjo EIC sofinanciranja, že uresničili svojo vizijo.

Obiščite Grantly, kjer si lahko ogledate celoten nabor razpisov EIC programa na enem mestu, ter si tako prihranite dolge ure samostojnega zbiranja informacij in iskanja. Na portalu Grantly so vam ti podatki dostopni na enem mestu, z vsemi pomembnimi povezavami do uradnih dokumentov razpisa, prijavnih obrazcev in ključnih pogojev za sodelovanje.

Komentiraj razpis

Your email address will not be published. Required fields are marked *