Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

 

Ciljne organizacije: MSP, Podjetja
Kategorija: Gospodarstvo, Podjetništvo
Izdajatelj:

Slovenski podjetniški sklad

Spletna stran: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127 &#…
Celotni budžet: 700.000
Rok za oddajo: 31.03.2023 Do porabe sredstev
Podelitev min-max: 300 € – 3.000 €
Lastna udeležba*: 40%
Ključne besede: EKPO 2020 Dubaj, vavčer
Zanimiv razpis?

Namen in cilj vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji), za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem povečanja možnosti za povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij. 

Sofinancirajo se upravičeni stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, ki jih organizirajo naslednje organizacije: 

 • Ministrstvo za zunanje zadeve 
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 • diplomatsko-konzularna predstavništva v tujini 
 • javna agencija SPIRIT Slovenija 
 • Slovenska turistična organizacija 
 • Slovenski podjetniški sklad 
 • SID banka 
 • Gospodarska zbornica Slovenije ali katera izmed regionalnih gospodarskih zbornic 
 • Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije ali katera izmed območnih obrtno-podjetniških zbornic 
 • poslovni klubi 
 • Evropska podjetniška mreža 
 • subjekti inovativnega okolja 
 • tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja 

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. 

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Ni dodatnih informacij

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega poziva za obdobje 2021–2023 znaša 700.000 EUR.

Minimalna višina subvencije je 300 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000 EUR. Strošek DDV ni upravičen strošek. 

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%.

Upravičeni stroški so, stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini: 

 • Za EXPO 2020 Dubaj se kot strošek kotizacije upošteva tudi strošek vstopnice za EXPO 2020 Dubaj)
 • stroški prevoza – so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali nizkocenovnega cestnega prevoza
 • stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom; uveljavljajo se lahko nočitve v času trajanja delegacije/dogodka B2B in največ dodatno dve nočitv, prihod dan pred dogodkom in odhod dan po zaključku dogodka (pri čemer se lahko za EXPO 2020 Dubaj uveljavlja največ 5 nočitev z zajtrkom)
 • Stroški B2B – upravičeni stroški za B2B se lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene v prvi alineji tega odstavka (stroški udeležbe prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino).

Stroški se lahko uveljavljajo za dva udeleženca s strani MSP (v okviru posamezne delegacije), in sicer za lastnika in/ali zakonitega zastopnika in/ali zaposlenega v podjetju. 

Prijavitelj lahko pridobi sredstva večkrat letno (razen za EXPO 2020 Dubaj samo enkrat v celotnem obdobju trajanja EXPO 2020 Dubaj).

Prijave so možne do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. marca 2023.

Skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. september 2023.

Posebni pogoji za prijavitelje in pogoji za projekt!

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.