Grantly ima na razpolago trenutno 117 odprtih razpisov za "Medn. sodelovanje".


Rok: 18.05.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne, Ostale, Podjetja
Objava:21.04.21* Evropska komisija
Področja:Medn. sodelovanje
Ključne bes.:
Strategija EU za trajno in pametno mobilnost postavlja temelje, kako bi lahko prometni sistem EU dosegel preobrazbo in postal bolj odporen na prihajajoče krize ter dostopen večini. V tem okviru je Evropska komisija predlagala ustanovite novega projekta v sektorju železniškega prometa, ki bi zajemal prednostne raziskovalne in inovacijske dejavnosti, splošno arhitekturo sistema ter usklajen operativni pristop,…
Namen razpisa je: spodbujanja enakosti med spoloma, krepitve pravic žensk ter preprečevanja nasilja na podlagi spola v javnem življenju in na…
Rok: 06.05.21    Udeležba: 0%
Upravičeni:Državne
Objava:20.04.21* Evropska komisija
Področja:Medn. sodelovanje
Ključne bes.:
Štiri letno sodelovanje, za podporo pri pospeševanje in spodbujanju pravosodnega sodelovanja, v civilnih in kazenskih zadevah ter na področju dostopa do pravnega varstva.Cilj sodelovanja je vzpostaviti štiriletne okvirne sporazume o partnerstvu z evropskimi povezavami, katerih cilji so olajšati in podpirati pravosodno sodelovanje v civilnih in kazenskih zadevah. Letne podpore za poslovanje, ki bodo podpisane na…
Cilj in namen projektov je:Spodbujanja spolnih in reproduktivnih pravic ter boja proti nasilju na podlagi spola (sklop 1, DCI)Spodbujanja in…
Rok: 30.04.21    Udeležba: %
Upravičeni:Državne, Neprofitne, Ostale
Objava:12.04.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Izobraževanje, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:humanistika, raziskovalne organizacije, znanost
Glavni predmet razpisa je sofinanciranje različnih aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini, kjer je zagotovljena primerna mednarodna in strokovna udeležba, ter povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2021. Cilji in pogoji javnega razpisa so: Cilj 1: podpora slovenskim ustanovam ali združenjem, ki na raziskovalnem področju povezujejo dejavnost slovenskih humanistov, naravoslovcev in drugih strokovnjakov…
Program Interreg MED 2014-2020 je objavil 5. razpis za modularne projekte. Gre za kapitalizacijski razpis namenjen zaključenim projektom programa v…
V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen…
Rok: 27.10.21
Projekti do:10.000 €   Udeležba: 0%
Upravičeni:Podjetja
Objava:26.03.21* DIGI-B-CUBE
Področja:Izobraževanje, Medn. sodelovanje
Ključne bes.:DIGI-B-CUBE:, boni, vavčer
Odpraviti inovacijske ovire v medicinski diagnostiki z digitalnimi tehnologijami. Lažje povezovanje organizacij iz zdravstva, medicine, biotehnologije, IT in sorodnih sektorjev.  Vavčerji za laboratorije, ki so namenjeni za nemoteno sodelovanje, zagotavljajo finančno podporo za nadaljnji napredek uspešno zaključenega projekta, v laboratorijih, tehničnih in inovacijskih zmogljivostih ustreznih MSP.