Centri poklicne odličnosti

 

Ciljne organizacije: Državne, Neprofitne, Občine, Podjetja
Kategorija: Izobraževanje, Medn. sodelovanje
Izdajatelj:

Evropska komisija

Spletna stran: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/port…
Celotni budžet:
Rok za oddajo: 07.09.2022
Podelitev min-max: 0 € – 4.000.000 €
Lastna udeležba*: 20%
Ključne besede: Erasmus, partnerstva, razvoj, sodelovanje
Zanimiv razpis?

Centri poklicne odličnosti (CoVE) stremijo k poklicni odličnosti, ki vključuje številne lokalne zainteresirane strani. Institucijam poklicnega izobraževanja in usposabljanja omogoča hitro prilagajanje ponudbe znanj in spretnosti razvijajočim se gospodarskim in družbenim potrebam, vključno z digitalnim in zelenim prehodom. 

Centri zagotavljajo priložnosti za začetno usposabljanje mladih ter stalno izpopolnjevanje in prekvalifikacijo odraslih s prožno in pravočasno ponudbo usposabljanja, ki ustreza potrebam dinamičnega trga dela, v okviru zelenega in digitalnega prehoda. 

Delujejo kot katalizatorji lokalnih poslovnih inovacij, saj tesno sodelujejo s podjetji, zlasti z MSP. Poklicna odličnost zagotavlja visokokakovostna znanja in spretnosti ter kompetence, ki vodijo do kakovostne zaposlitve in priložnosti za dolgoletno poklicno pot, kar ustreza potrebam inovativnega, vključujočega in trajnostnega gospodarstva. 

Centri poklicne odličnosti bodo delovali na dveh ravneh: 

  1. Na nacionalni ravni, ki vključuje širok krog lokalnih zainteresiranih strani, ki ustvarjajo ekosisteme znanj in spretnosti za lokalne inovacije, regionalni razvoj in socialno vključenost, hkrati pa sodelujejo s centri poklicne odličnosti v drugih državah prek mednarodnih mrež sodelovanja.
  2. Na mednarodni ravni, ki združuje centre poklicne odličnosti, ki imajo skupni interes v določenih sektorjih ali industrijskih ekosistemih, inovativnih pristopih za reševanje družbenih izzivov (npr. podnebne spremembe, digitalizacija, umetna inteligenca, cilji trajnostnega razvoja, vključevanje migrantov, izpopolnjevanje ljudi z nizko ravnjo kvalifikacij itd.) ali inovativni pristopi za povečanje dosega, kakovosti in učinkovitosti obstoječih CoVE.

Mreže bodo združevale obstoječe CoVE v različnih državah ali razvijale model poklicne odličnosti s povezovanjem partnerjev iz različnih držav, ki nameravajo z mednarodnim sodelovanjem razvijati poklicno odličnost v svojem lokalnem okolju. 

Upravičene organizacije:

Katera koli javna ali zasebna organizacija, ki deluje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ali na trgu dela ter ima zakonit sedež v državi članici EU ali tretji državi, pridruženi programu ali v kateri koli tretji državi, ki ni pridružena programu, lahko sodeluje kot polnopravni partner, povezani subjekt ali pridruženi partner. 

Take organizacije so na primer lahko (neizčrpen seznam): 

  • izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja
  • podjetja, industrijske ali sektorske predstavniške organizacije
  • nacionalni in regionalni kvalifikacijski organi
  • raziskovalni inštituti
  • inovacijske agencije
  • regionalni razvojni organi

Izjema: organizacije iz Belorusije (regija 2) niso upravičene do sodelovanja. 

Partnerstvo mora vključevati najmanj 8 polnopravnih partnerjev iz najmanj 4 držav članic EU ali tretjih držav, pridruženih k programu (vključno z vsaj 2 državama članicama EU). 

V konzorcij mora biti obvezno vključeno: 

  • vsaj eno podjetje, 
  • vsaj en ponudnik poklicnega izobraževanja in usposabljanja (na sekundarni in/ali terciarni ravni). 

Organizacije iz tretjih držav, ki niso vključene v program, lahko sodelujejo kot polnopravni partnerji, pridruženi subjekti ali pridruženi partnerji, vendar ne kot prijavitelji, če je dokazano, da njihovo sodelovanje prinaša bistveno dodano vrednost projektu.

Dodelitev sredstev na projekt znaša največ 4 milijone evrov.

Stopnja financiranja bo znašala do 80 odstotkov.

Ukrep temelji na modelu pavšalnega financiranja.

Prijavitelji morajo vlogo oddati do najkasneje 7. septembra 2022, do 17. ure po bruseljskem času.

Projekt naj bi trajal 4 leta.

Ni dodatnih informacij

RAZPIS JE POTEKEL

Komentiraj razpis

Your email address will not be published.