Grantly ima na razpolago trenutno 3 odprtih razpisov za "literatura".


Rok: 30.08.21    Udeležba: %
Upravičeni:Neprofitne
Objava:12.07.21* Javna agencija za raziskovalno dejavn…
Področja:Izobraževanje
Ključne bes.:literatura
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature, mednarodnih zbirk podatkov in nabavnih konzorcijev za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu, z namenom zagotavljanja dotoka in dostopnosti mednarodnih znanstvenih in strokovnih informacij za potrebe raziskovalne, izobraževalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.  
Rok: 30.09.21
Projekti do:300.000 €   Udeležba: 40%
Upravičeni:Neprofitne, Ostale, Podjetja
Objava:15.06.21 Evropska komisija
Področja:Kultura
Ključne bes.:Creative Europe, leposlovje, literatura
Program Ustvarjalna Evropa v okviru podprograma KULTURA razpisuje podporo za evropska literarna dela.Podprli se bodo projekti, ki bodo prevajali, objavljali, distribuirali in promovirali leposlovna dela. Ukrep bo podprl približno 40 projektov, ki jih bo izvajal en subjekt ali skupina organizacij. Vsak projekt mora temeljiti na zanesljivi uredniški in promocijski strategiji, ki zajema paket najmanj 5ih upravičenih…
1
Rok: 31.08.21 Do porabe sredstev   Udeležba: %
Upravičeni:Ostale, Podjetja
Objava:13.05.21* Javna agencija za knjigo Republike Sl…
Področja:Kultura
Ključne bes.:humanistika, leposlovje, literatura
Izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2021 na področju mobilnosti v tujini: neposredna podpora avtorjem leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, založnikom/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, literarnim agentom, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del,…